Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 102, 1981

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Per Douwes
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1981 1 omslag ET 1981 2-3 omslag ET 1981 4 omslag

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-50, 20 februari 1981;
Nr 2-3, sid 51-110, 1 juni 1981;
Nr 4, sid 111-162, 15 november 1981.
 

Stille, B. & Douwes, P. 1981. Forskning på gen-nivå [Research on the genie level] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 1-4. 1-4
Bengtsson, B. Å. 1981. De nordiska Metzneria-arterna [The Nordic Metzneria species (Lep., Gelechiidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 5-12. 5-12
Rättelse/Errata: Ent. Tidskr. Vol. 101 sid 144. Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 12. 12
Lundberg, S. 1981. Återfynd av jordlöparna Chlaenius costulatus och Harpalus nigritarsis i Sverige [Recoveries of Chlaenius costulatus Mtsch. and Harpalus nigritarsis Sahlb. in Sweden (Col., Carabidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 13-15. 13-15
Erlandsson, S. 1981. Recension/Book review: Heinrich. B. 1979. Bumblebee economics. Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 15. 15
Träff, G. 1981. Grammodes stolida, en ny nattflyart för Sverige [Grammodes stolida F., a noctuid species new to Sweden (Lep., Noctuidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 16. 16
Baranowski, R. & Sörensson, M. 1981. Bland sandmarksskalbaggar vid östskånska Ripa [The beetles in a sandy area at Ripa in S Sweden (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 17-21. 17-21
Upprop: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 22. 22
Baranowski, R. 1981. Recension/Book review: Bercio, H. 1979. Verzeichnis der Käfer Preussens. Kritisch durchgesehen und ergänzt von Bronislaw Folwaczny. Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 22. 22
Berglund, B. & Sandhall, Å. 1981. Några sydsvenska vårtbitare [Some bush crickets from south Sweden (Orth., Tettigoniidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 23-26. 23-26
Ahlén, I. 1981. Ultraljud hos svenska vårtbitare [Ultrasonics in songs of Swedish bush crickets (Orth., Tettigoniidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 27-41. 27-41
Stenmark, A. 1981. Recension/Book review: Harwood, R. F., James, M. T. 1979. Entomology in human and animal health. Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 41-42. 41-42
Persson, B. 1981. Nya landskapsfynd av skalbaggar [Finds of beetles new to Swedish provinces (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 43-45. 43-45
Överby, S. 1981. Problemet med fettspridningen i torkade fjärilar [How to clean greasy Lepidoptera] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 45-46. 45-46
Föreningsmeddelanden Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 46-50. 46-47 48-50
Meddelanden: Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 50. 50
Wallin, H., Wiktelius, S. & Ekbom, B. S. 1981. Förekomst och utbredning av skalbaggar i vårkorn [Occurrence and distribution of beetles in a spring barley field] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 51-56. 51-56
Sörensson, M. 1981. Några svenska ptiliders systematik och faunistik [Systematical and faunistical notes on some Swedish ptilid beetles (Col., Ptiliidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 57-61. 57-61
Sörensson, M. 1981. Anteckningar om intressanta aleochariner [Notes on some interesting species of the subfamily Aleocharinae (Col., Staphylinidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 62-64. 62-64
Palm, T. 1981. Skalbaggsstudier vid ett återbesök i Abisko [Study of beetles during a return-visit in Abisko (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 65-70. 65-70
Nilsson, C. 1981. Abnorma extremiteter hos dagslände- och bäcksländelarver [Malformed appendages on mayfly and stonefly nymphs (Ephemeroptera and Plecoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 71-72. 71-72
Dal, B. & Irhammar, C. 1981. Fjärilvandring över södra Östersjön [Butterfly migration in the Southern Baltic (Lep., Rhopalocera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 73-74. 73-74
Hellberg, H. 1981. Nordisk igelkottspinnare, Acerbia alpina, funnen i Sverige [Acerbia alpina (Quensel) found in Sweden (Lep., Arctiidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 75-76. 75-76
Upprop: Tenebrionidae. Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 76. 76
Palmqvist, G. 1981. Plusia mandarina, en för Sverige ny nattflyart [Plusia mandarina Frr., a moth new to Sweden (Lep., Noctuidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 77-79. 77-79
Meddelanden: Societas Europaea Lepidoterologica. Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 79. 79
Douwes, P. 1981. Hur man känner igen de olika arterna av den vanliga stackmyran [Identification key for the workers of the Formica rufa group in Sweden (Hym., Formicidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 80-82. 80-82
Svensson, I. 1981. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1980 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden 1980] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 83-97. 83-97
Meddelanden: Fauna Entomologica Scandinavica. Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 98. 98
Palmqvist, G. 1981. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1980 [Interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1980] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 99-104. 99-104
Elmquist, H. 1981. Höfjärilarna Colias hyale och C. crocea i Sverige under 1970-talet [Colias hyale L. och C. crocea Geoffroy in Sweden during the 1970’s (Lep., Pieridae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 105-106. 105-106
Gunnarsson, B. 1981. Ett massuppträdande av spindlar [A mass occurrence of spiders (Araneae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 106-107. 106-107
Wiktelius, S. 1981. Massförekomst av noshornsbagge i växthus [Mass-occurrence of the rhinoceros-beetle (Oryctes nasicornis L.) in glasshouses (Co]., Scarabeidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 107-108. 107-108
Johnston, D. E. & Wrensch, D. L. 1981. Faunistiska iakttagelser av kvalsterfamiljen Eviphididae i Skandinavien [Faunal observations on mites of the family Eviphididae in Scandinavia] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 108-110. 108-110
Åhman, I. 1981. Några kålväxters potential som värdväxter för skidgallmyggan [The potential of some Brassica species as hostplants of the Brassica Pod Midge (Dasineura brassicae Winn.) (Dipt., Cecidiomyiidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 111-119. 111-119
Upprop: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 119. 119
Jaenson, T. G. T. 1981. Blodsugande beteende inom Diptera – en översikt [Feeding behaviour in haematophagous Diptera–a survey] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 120-133. 120-133
Upprop: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 133. 133
Rättelse/Errata: Ent. Tidskr. Vol. 102 sid 106. Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 134. 134
Lundberg, S. 1981. Sällsynta skalbaggar i Halltorps hage [Rare beetles in Halltorps hage (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 135-137. 135-137
Douwes, P. 1981. Recension/Book review: Dal, B. 1981. Fjärilar i naturen. Europas dagfjärilar. Mellaneuropa. Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 137. 137
Idar, M. 1981. Några för Sverige nya parasitsteklar. 1 [Some parasitic wasps new to Sweden (Hyn., lchneumonidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 138-140. 138-140
Andersson, B. 1981. Notiser om svenska skalbaggar. 3 [Notes on Swedish beetles. 3 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 141-146. 141-146
Larsson, R. 1981. Recension/Book review: Mehlhorn, H. & Piekarski, G. 1981. Grundriss der Parasitenkunde/Parasiten der Menschen und der Nutztiere. XII. Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 146. 146
Lundberg, S. 1981. Gotska Sandöns skalbaggsfauna – nytillskott och intressanta arter [The beetle fauna of Gotska Sandön–new findings and interesting species (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 147-154. 147-154
Zwick, H. 1981. Knottlarver i brackvatten [Gnat larvae in brackish water (Dipt., Simuliidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 154. 154
Jaenson, T. 1981. Recension/Book review: Bram. R. A. 1978. Surveillance and collection of arthropods of veterinary importance.   Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 155-158. 155-158
Almquist, S. 1981. Spindlar och lockespindlar i jordgubbsodlingar i södra Sverige [Spiders and harvestmen in strawberryfields in southern Sweden (Arachnida)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 159-162. 159-162
Douwes, P. 1981. Recension/Book review: Traub, R. & Starcke, H. (eds.) 1980. Fleas Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 162. 162
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 102 (1981). Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 163-166. 163-166

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.