Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Per Douwes
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1981 1 omslag ET 1981 2-3 omslag ET 1981 4 omslag

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-50, 20 februari 1981;
Nr 2-3, sid 51-110, 1 juni 1981;
Nr 4, sid 111-162, 15 november 1981.
 

Stille, B. & Douwes, P. 1981. Forskning på gen-nivå [Research on the genie level] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 1-4. 1-4
Bengtsson, B. Å. 1981. De nordiska Metzneria-arterna [The Nordic Metzneria species (Lep., Gelechiidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 5-12. 5-12
Rättelse/Errata: Ent. Tidskr. Vol. 101 sid 144. Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 12. 12
Lundberg, S. 1981. Återfynd av jordlöparna Chlaenius costulatus och Harpalus nigritarsis i Sverige [Recoveries of Chlaenius costulatus Mtsch. and Harpalus nigritarsis Sahlb. in Sweden (Col., Carabidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 13-15. 13-15
Erlandsson, S. 1981. Recension/Book review: Heinrich. B. 1979. Bumblebee economics. Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 15. 15
Träff, G. 1981. Grammodes stolida, en ny nattflyart för Sverige [Grammodes stolida F., a noctuid species new to Sweden (Lep., Noctuidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 16. 16
Baranowski, R. & Sörensson, M. 1981. Bland sandmarksskalbaggar vid östskånska Ripa [The beetles in a sandy area at Ripa in S Sweden (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 17-21. 17-21
Upprop: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 22. 22
Baranowski, R. 1981. Recension/Book review: Bercio, H. 1979. Verzeichnis der Käfer Preussens. Kritisch durchgesehen und ergänzt von Bronislaw Folwaczny. Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 22. 22
Berglund, B. & Sandhall, Å. 1981. Några sydsvenska vårtbitare [Some bush crickets from south Sweden (Orth., Tettigoniidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 23-26. 23-26
Ahlén, I. 1981. Ultraljud hos svenska vårtbitare [Ultrasonics in songs of Swedish bush crickets (Orth., Tettigoniidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 27-41. 27-41
Stenmark, A. 1981. Recension/Book review: Harwood, R. F., James, M. T. 1979. Entomology in human and animal health. Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 41-42. 41-42
Persson, B. 1981. Nya landskapsfynd av skalbaggar [Finds of beetles new to Swedish provinces (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 43-45. 43-45
Överby, S. 1981. Problemet med fettspridningen i torkade fjärilar [How to clean greasy Lepidoptera] Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 45-46. 45-46
Föreningsmeddelanden Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 46-50. 46-47 48-50
Meddelanden: Entomologisk tidskrift vol. 102 (1), s. 50. 50
Wallin, H., Wiktelius, S. & Ekbom, B. S. 1981. Förekomst och utbredning av skalbaggar i vårkorn [Occurrence and distribution of beetles in a spring barley field] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 51-56. 51-56
Sörensson, M. 1981. Några svenska ptiliders systematik och faunistik [Systematical and faunistical notes on some Swedish ptilid beetles (Col., Ptiliidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 57-61. 57-61
Sörensson, M. 1981. Anteckningar om intressanta aleochariner [Notes on some interesting species of the subfamily Aleocharinae (Col., Staphylinidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 62-64. 62-64
Palm, T. 1981. Skalbaggsstudier vid ett återbesök i Abisko [Study of beetles during a return-visit in Abisko (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 65-70. 65-70
Nilsson, C. 1981. Abnorma extremiteter hos dagslände- och bäcksländelarver [Malformed appendages on mayfly and stonefly nymphs (Ephemeroptera and Plecoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 71-72. 71-72
Dal, B. & Irhammar, C. 1981. Fjärilvandring över södra Östersjön [Butterfly migration in the Southern Baltic (Lep., Rhopalocera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 73-74. 73-74
Hellberg, H. 1981. Nordisk igelkottspinnare, Acerbia alpina, funnen i Sverige [Acerbia alpina (Quensel) found in Sweden (Lep., Arctiidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 75-76. 75-76
Upprop: Tenebrionidae. Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 76. 76
Palmqvist, G. 1981. Plusia mandarina, en för Sverige ny nattflyart [Plusia mandarina Frr., a moth new to Sweden (Lep., Noctuidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 77-79. 77-79
Meddelanden: Societas Europaea Lepidoterologica. Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 79. 79
Douwes, P. 1981. Hur man känner igen de olika arterna av den vanliga stackmyran [Identification key for the workers of the Formica rufa group in Sweden (Hym., Formicidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 80-82. 80-82
Svensson, I. 1981. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1980 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden 1980] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 83-97. 83-97
Meddelanden: Fauna Entomologica Scandinavica. Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 98. 98
Palmqvist, G. 1981. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1980 [Interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1980] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 99-104. 99-104
Elmquist, H. 1981. Höfjärilarna Colias hyale och C. crocea i Sverige under 1970-talet [Colias hyale L. och C. crocea Geoffroy in Sweden during the 1970’s (Lep., Pieridae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 105-106. 105-106
Gunnarsson, B. 1981. Ett massuppträdande av spindlar [A mass occurrence of spiders (Araneae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 106-107. 106-107
Wiktelius, S. 1981. Massförekomst av noshornsbagge i växthus [Mass-occurrence of the rhinoceros-beetle (Oryctes nasicornis L.) in glasshouses (Co]., Scarabeidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 107-108. 107-108
Johnston, D. E. & Wrensch, D. L. 1981. Faunistiska iakttagelser av kvalsterfamiljen Eviphididae i Skandinavien [Faunal observations on mites of the family Eviphididae in Scandinavia] Entomologisk tidskrift vol. 102 (2-3), s. 108-110. 108-110
Åhman, I. 1981. Några kålväxters potential som värdväxter för skidgallmyggan [The potential of some Brassica species as hostplants of the Brassica Pod Midge (Dasineura brassicae Winn.) (Dipt., Cecidiomyiidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 111-119. 111-119
Upprop: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 119. 119
Jaenson, T. G. T. 1981. Blodsugande beteende inom Diptera – en översikt [Feeding behaviour in haematophagous Diptera–a survey] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 120-133. 120-133
Upprop: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 133. 133
Rättelse/Errata: Ent. Tidskr. Vol. 102 sid 106. Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 134. 134
Lundberg, S. 1981. Sällsynta skalbaggar i Halltorps hage [Rare beetles in Halltorps hage (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 135-137. 135-137
Douwes, P. 1981. Recension/Book review: Dal, B. 1981. Fjärilar i naturen. Europas dagfjärilar. Mellaneuropa. Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 137. 137
Idar, M. 1981. Några för Sverige nya parasitsteklar. 1 [Some parasitic wasps new to Sweden (Hyn., lchneumonidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 138-140. 138-140
Andersson, B. 1981. Notiser om svenska skalbaggar. 3 [Notes on Swedish beetles. 3 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 141-146. 141-146
Larsson, R. 1981. Recension/Book review: Mehlhorn, H. & Piekarski, G. 1981. Grundriss der Parasitenkunde/Parasiten der Menschen und der Nutztiere. XII. Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 146. 146
Lundberg, S. 1981. Gotska Sandöns skalbaggsfauna – nytillskott och intressanta arter [The beetle fauna of Gotska Sandön–new findings and interesting species (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 147-154. 147-154
Zwick, H. 1981. Knottlarver i brackvatten [Gnat larvae in brackish water (Dipt., Simuliidae)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 154. 154
Jaenson, T. 1981. Recension/Book review: Bram. R. A. 1978. Surveillance and collection of arthropods of veterinary importance.   Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 155-158. 155-158
Almquist, S. 1981. Spindlar och lockespindlar i jordgubbsodlingar i södra Sverige [Spiders and harvestmen in strawberryfields in southern Sweden (Arachnida)] Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 159-162. 159-162
Douwes, P. 1981. Recension/Book review: Traub, R. & Starcke, H. (eds.) 1980. Fleas Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 162. 162
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 102 (1981). Entomologisk tidskrift vol. 102 (4), s. 163-166. 163-166