Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Göran Nordlander
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1983 1 omslag ET 1983 2 omslag ET 1983 3-4 omslag

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-40, 15 februari 1983;
Nr 2, sid 41-88, 1 juni 1983;
Nr 3-4, sid 89-244, 1 december 1983.

Douwes, P. & Bushinger, A. 1983. Två för Nordeuropa nya myror [Two ant species new to northern Europe (Hym., Formicidae)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 1-4. 1-4
Nilsson, A. N. 1983. Faunistiska notiser om norrländska vattenskalbaggar [Faunistic notes on water beetles of northern Sweden (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1),  s. 5-8. 5-8
Hedquist, K.-J. 1983. Recension/Book review: Anton, H. 1982. Getingar, bin och andra steklar i färg. Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 8. 8
Almquist, S. 1983. Spindlar från Junkarälvsområdet i Pite lappmark [Spiders (Araneae) from the Junkarälven area in the province of Pite Lappmark. Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 9-11. 9-11
Bengtsson, B. Å. 1983. Recension/Book review: Palm, E. 1982. Atlas over viklernes udbredelse i Danmark (Tortricidae & Cochylidae). Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 11. 11
Douwes, P. 1983. Recension/Book review: Kaaber, S. 1982. De danske svaermere og spindere. Geografisk udbredelse og fluktuationer 1850-1980 Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 12. 12
Holm, Å. 1983. Något om spindelfaunan i Peljekaise nationalpark [Notes on the spider fauna of the Peljekaise National Park (Araneae)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 13-22. 13-22
Leiler, T.-E. 1983. Något om skalbaggsfaunan i Peljekaise nationalpark [Notes on the beetle fauna of the Peljekaise National Park (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 23-27. 23-27
Svensson, I. 1983. Recension/Book review: Gomez Bustillo, M. R. & Arroyo Varda, M. 1982. Catalogo Sistematico de los Lepidopteros Ibericos, (I) Macrolepidoptera. Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 28. 28
Meddelanden / Notices: IV international Symposium on Trichoptera. Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 28. 28
Sörensson, M. 1983. Tychus normandi – en för Norden ny skalbagge [Tychus normandi karm. — a beetle new to the fauna of northern Europe (Col., Pselaphidae)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 29-33. 29-33
Douwes, P. 1983. Recension/Book review: Howse, P. E. & Clement, J.-L. (eds) 1981. Biosystematics of social insects. Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 34. 34
Ljungqvist, H. 1983. Fynd av husbock i naturlig biotop [Hylotrupes bajulus occurring in natural habitat (Col., Cerambycidae)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 35. 35
Gunnarsson, B. 1983. Troxocrus nasutus, en förbisedd dvärgspindel? [Troxocrus nastitus, an overlooked money spider? (Araneae, Erigoninae)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 35-36. 35-36
Douwes, P. 1983. Fynd av myror i Sverige [Ant records from Sweden (Hym., Formicidae)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 37-38. 37-38
Sahlén, G. 1983. Två för Västmanland nya trollsländor [Two dragonflies new to the province of Västmanland (Odonata)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 38. 38
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 39-40. 39-40
Nilsson, C. 1983. Stickmyggan Culex territans – belagd från Sverige [Culex territans Walker (Diptera: Culicidae) — a first record from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 41-43. 41-43
Palm, T. 1983. Om glädjen att vara amatörentomolog [The pleasure to be an amateur entomologist] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 44-48. 44-48
Meddelanden / Notices: Swahili. Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 48. 48
Proschwitz, T. von 1983. Svenska tvestjärtar – något om utbredning och biologi [Swedish earwig species – notes on their distribution and biology (Dermaptera)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 49-52. 49-52
Solbreck, C. 1983. Recension/Book review: Baker, R. R. 1982. Migration: paths through time and space. Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 53-54. 53-54
Palmqvist, G. 1983. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1982 [Interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1982] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 55-58. 55-58
Svensson, I. 1983. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1982 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden 1982] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 59-65. 59-65
Carlberg, U. 1983. Vandrande pinnar och vandrande blad – en översikt [Stick- and leaf-insects (Phasmida) – a review] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 66-74. 66-74
Ehnström, B. 1983. Faunistiska anteckningar om trädskalbaggar [Faunistic notes on tree-living beetles (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 75-79. 75-79
Lundberg, S. 1983. Biologiska notiser om några svenska praktbaggar [Notes on the biology of some Swedish Buprestidae (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 80-82. 80-82
Hedström, L. 1983. Bidrag till kunskapen om svenska Psocoptera [Contribution to the knowledge of Swedish Psocoptera] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 83-86. 83-86
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 87-88. 87-88
Sylvén, E. 1983. Studier över insekts- och spindelfaunan på Ölands Stora alvar – bakgrund, målsättning och uppläggning [Studies on the insect and spider fauna of the Great Alvar on the island of Öland, Southern Sweden – background, goal and arrangement] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 90-95. 90-95
Nyholm, T. 1983. Stövsländor på Ölands alvar [Psocoptera on the Alvar of Öland] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 96-100. 96-100
Coulianos, C.-C. 1983. Skinnbaggar på Ölands Stora alvar [Hemiptera-Heteroptera on the Great alvar of Öland, Southern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 101-120. 101-120
Lundberg, S. 1983. Skalbaggar på Ölands Stora alvar [Beetles (Coleoptera) on the Great Alvar of Öland] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 121-126. 121-126
Gustafsson, B. 1983. Fjärilar på Ölands Stora alvar [Lepidoptera on the Great Alvar of the island of Öland. Southern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 127-135. 127-135
Sylvén, E. 1983. Gallmyggor på Ölands alvar [Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae} on the Alvar of the island of Öland, Southern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 136-150. 136-150
Persson, P. I. 1983. Flugor på Ölands Stora alvar [Flies. Diptera Brachycera (s. lat.). on the Great Alvar of Öland, Southern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 151-164. 151-164
Hedquist, K.-J. 1983. Malmsteklar på Ölands Stora alvar [Chalcid flies (Hymenoptera: Chalcidoidea) on the Great Alvar of the   island of Öland,] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 165-168. 165-168
Janzon, L.-Å. 1983. Gaddsteklar och andra blombesökande insekter på Ölands Stora alvar [Aculeate Hymenoptera and flower visiting insects on the Great Alvar of Öland] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 169-182. 169-182
Kronestedt, T. 1983. Spindlar på Ölands Stora alvar [Spiders (Araneae) on the Great Alvar of the island of Öland, S Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 183-212. 183-212
Coulianos, C.-C. & Sylvén, E. 1983. Stora alvarets särart ur entomologisk synpunkt [The distinctive character of the Great Alvar (Öland, Sweden) from an entomological point of view] Entomologisk   tidskrift vol. 104 (3-4), s. 213-234. 213-234
Coulianos, C.-C. 1983. Insekter och naturvård på Ölands Stora alvar [Insets and nature conservation on the Great Alvar of Öland, Southern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 235-241. 235-241
Från redaktören. Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 242. 242
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 242. 242
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 104 (1983). Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 243-244. 243-244