Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 104, 1983

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Göran Nordlander
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1983 1 omslag ET 1983 2 omslag ET 1983 3-4 omslag

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-40, 15 februari 1983;
Nr 2, sid 41-88, 1 juni 1983;
Nr 3-4, sid 89-244, 1 december 1983.

Douwes, P. & Bushinger, A. 1983. Två för Nordeuropa nya myror [Two ant species new to northern Europe (Hym., Formicidae)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 1-4. 1-4
Nilsson, A. N. 1983. Faunistiska notiser om norrländska vattenskalbaggar [Faunistic notes on water beetles of northern Sweden (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1),  s. 5-8. 5-8
Hedquist, K.-J. 1983. Recension/Book review: Anton, H. 1982. Getingar, bin och andra steklar i färg. Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 8. 8
Almquist, S. 1983. Spindlar från Junkarälvsområdet i Pite lappmark [Spiders (Araneae) from the Junkarälven area in the province of Pite Lappmark. Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 9-11. 9-11
Bengtsson, B. Å. 1983. Recension/Book review: Palm, E. 1982. Atlas over viklernes udbredelse i Danmark (Tortricidae & Cochylidae). Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 11. 11
Douwes, P. 1983. Recension/Book review: Kaaber, S. 1982. De danske svaermere og spindere. Geografisk udbredelse og fluktuationer 1850-1980 Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 12. 12
Holm, Å. 1983. Något om spindelfaunan i Peljekaise nationalpark [Notes on the spider fauna of the Peljekaise National Park (Araneae)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 13-22. 13-22
Leiler, T.-E. 1983. Något om skalbaggsfaunan i Peljekaise nationalpark [Notes on the beetle fauna of the Peljekaise National Park (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 23-27. 23-27
Svensson, I. 1983. Recension/Book review: Gomez Bustillo, M. R. & Arroyo Varda, M. 1982. Catalogo Sistematico de los Lepidopteros Ibericos, (I) Macrolepidoptera. Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 28. 28
Meddelanden / Notices: IV international Symposium on Trichoptera. Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 28. 28
Sörensson, M. 1983. Tychus normandi – en för Norden ny skalbagge [Tychus normandi karm. — a beetle new to the fauna of northern Europe (Col., Pselaphidae)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 29-33. 29-33
Douwes, P. 1983. Recension/Book review: Howse, P. E. & Clement, J.-L. (eds) 1981. Biosystematics of social insects. Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 34. 34
Ljungqvist, H. 1983. Fynd av husbock i naturlig biotop [Hylotrupes bajulus occurring in natural habitat (Col., Cerambycidae)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 35. 35
Gunnarsson, B. 1983. Troxocrus nasutus, en förbisedd dvärgspindel? [Troxocrus nastitus, an overlooked money spider? (Araneae, Erigoninae)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 35-36. 35-36
Douwes, P. 1983. Fynd av myror i Sverige [Ant records from Sweden (Hym., Formicidae)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 37-38. 37-38
Sahlén, G. 1983. Två för Västmanland nya trollsländor [Two dragonflies new to the province of Västmanland (Odonata)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 38. 38
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 104 (1), s. 39-40. 39-40
Nilsson, C. 1983. Stickmyggan Culex territans – belagd från Sverige [Culex territans Walker (Diptera: Culicidae) — a first record from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 41-43. 41-43
Palm, T. 1983. Om glädjen att vara amatörentomolog [The pleasure to be an amateur entomologist] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 44-48. 44-48
Meddelanden / Notices: Swahili. Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 48. 48
Proschwitz, T. von 1983. Svenska tvestjärtar – något om utbredning och biologi [Swedish earwig species – notes on their distribution and biology (Dermaptera)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 49-52. 49-52
Solbreck, C. 1983. Recension/Book review: Baker, R. R. 1982. Migration: paths through time and space. Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 53-54. 53-54
Palmqvist, G. 1983. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1982 [Interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1982] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 55-58. 55-58
Svensson, I. 1983. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1982 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden 1982] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 59-65. 59-65
Carlberg, U. 1983. Vandrande pinnar och vandrande blad – en översikt [Stick- and leaf-insects (Phasmida) – a review] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 66-74. 66-74
Ehnström, B. 1983. Faunistiska anteckningar om trädskalbaggar [Faunistic notes on tree-living beetles (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 75-79. 75-79
Lundberg, S. 1983. Biologiska notiser om några svenska praktbaggar [Notes on the biology of some Swedish Buprestidae (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 80-82. 80-82
Hedström, L. 1983. Bidrag till kunskapen om svenska Psocoptera [Contribution to the knowledge of Swedish Psocoptera] Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 83-86. 83-86
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 104 (2), s. 87-88. 87-88
Sylvén, E. 1983. Studier över insekts- och spindelfaunan på Ölands Stora alvar – bakgrund, målsättning och uppläggning [Studies on the insect and spider fauna of the Great Alvar on the island of Öland, Southern Sweden – background, goal and arrangement] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 90-95. 90-95
Nyholm, T. 1983. Stövsländor på Ölands alvar [Psocoptera on the Alvar of Öland] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 96-100. 96-100
Coulianos, C.-C. 1983. Skinnbaggar på Ölands Stora alvar [Hemiptera-Heteroptera on the Great alvar of Öland, Southern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 101-120. 101-120
Lundberg, S. 1983. Skalbaggar på Ölands Stora alvar [Beetles (Coleoptera) on the Great Alvar of Öland] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 121-126. 121-126
Gustafsson, B. 1983. Fjärilar på Ölands Stora alvar [Lepidoptera on the Great Alvar of the island of Öland. Southern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 127-135. 127-135
Sylvén, E. 1983. Gallmyggor på Ölands alvar [Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae} on the Alvar of the island of Öland, Southern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 136-150. 136-150
Persson, P. I. 1983. Flugor på Ölands Stora alvar [Flies. Diptera Brachycera (s. lat.). on the Great Alvar of Öland, Southern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 151-164. 151-164
Hedquist, K.-J. 1983. Malmsteklar på Ölands Stora alvar [Chalcid flies (Hymenoptera: Chalcidoidea) on the Great Alvar of the   island of Öland,] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 165-168. 165-168
Janzon, L.-Å. 1983. Gaddsteklar och andra blombesökande insekter på Ölands Stora alvar [Aculeate Hymenoptera and flower visiting insects on the Great Alvar of Öland] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 169-182. 169-182
Kronestedt, T. 1983. Spindlar på Ölands Stora alvar [Spiders (Araneae) on the Great Alvar of the island of Öland, S Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 183-212. 183-212
Coulianos, C.-C. & Sylvén, E. 1983. Stora alvarets särart ur entomologisk synpunkt [The distinctive character of the Great Alvar (Öland, Sweden) from an entomological point of view] Entomologisk   tidskrift vol. 104 (3-4), s. 213-234. 213-234
Coulianos, C.-C. 1983. Insekter och naturvård på Ölands Stora alvar [Insets and nature conservation on the Great Alvar of Öland, Southern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 235-241. 235-241
Från redaktören. Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 242. 242
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 242. 242
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 104 (1983). Entomologisk tidskrift vol. 104 (3-4), s. 243-244. 243-244

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.