Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Göran Nordlander
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1984 1-2 omslag ET 1984 3 omslag ET 1984 4 omslag

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-64, 15 mars 1984;
Nr 3, sid 65-112, 1 juni 1984;
Nr 4, sid 113-160, 15 november 1984.

Förord: Nordiskt symposium om parasitsteklar. Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 1-2. 1-2
Stenmark, A. 1984. Presentation av Zoo-tax [A presentation of the Zoo-tax’s organisation] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 3-5. 3-5
Gärdenfors, U. 1984. Studier av bladlussteklarnas systematik och biologi [Studies on systematics and biology of Aphidiinae (Hymenoptera, Braconidae)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 6-8. 6-8
Hedqvist, K. –J. 1984. Chalcidoidea i Sverige, några resultat från arbetet med en katalog [Some results from work on a catalogue of Swedish Chalcidoidea] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 9-14. 9-14
Adolfsson, J. 1984. Tallspinnaren och dess parasitoider– ett känsligt samspel i skogen [The pine moth, Dendrolimus pini L. (Lep.. Lasiocampidae), and its parasitoids— a delicate interplay in the forest] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 15-24. 15-24
Gerdin, S. 1984. Biologin hos en nyupptäckt Perilitus-art, parasitoid på fullbildade snytbaggar [The biology of a newly discovered Perilitus sp. (Hym., Braconidae), a parasitoid of adults of the Large Pine Weevil, Hylobius abietis (L.) (Col., Curculionidae)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 25-30. 25-30
Nordlander, G. 1984. Är kladistisk metodik tillämpbar på bristfälligt kända parasitstekelgrupper? [Are cladistic methods applicable to poorly known groups of parasitic Hymenoptera?] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 31-35. 31-35
Nordlander, G. 1984. Vad vet vi om parasitiska Cynipoidea? [What do we know about parasitic cynipoids (Hymenoptera)?] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 36-40. 36-40
Achterberg, C. van 1984. Essay on the phylogeny of Braconidae (Hymenoptera: lchneumonoidea) [Studie över fylogenin hos parasitstekelfamiljen Braconidae] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 41-58. 41-58
Dahl, C. 1984. Mattias ldar – in memoriam Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 59-60. 59-60
Björklund, J.-O. 1984. Kjell Jacobsson – in memoriam Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 61. 61
Meddelanden/Notices: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s.   61. 61
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 63. 62-63
Upprop: Östgötaland förening Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 63. 63
Upprop: faunistiska rapporter. Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 64. 64
Rättelse/Errata: Ent. Tidskr 104 (3-4) 1983. Insekter och spindlar på Ölands Stora alvar. Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 64. 64
Struwe, I. 1984. Tips till blivande amatördipterister [Hints for prospective amateur dipterists] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s.   65-69. 65-69
Upprop: Nordiskt symposium om flugor. Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 69. 69
Jaenson, T. G. T., Henriksson, B., Niklasson, B. & Espmark, Å. 1984. Ockelbosjukans ekologi: Culiseta ochroptera – en ornitofil stickmygga funnen i Sverige [Ecology of Ockelbo disease: Culiseta ochroptera – an ornithophilic mosquito (Diptera, Culicidae) found in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 70-74. 70-74
Janzon, L. –Å. 1984. Recension/Book review: Horsten, V. & Erschens, C. 1983. Bestemmelsevaerker over planter og dyr — en katalog. Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 74. 74
Svensson, I. 1984. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1983 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden 1983] Entomologisk tidskrift   vol. 105 (3), s. 75-80. 75-80
Palmqvist, G. 1984. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1983 [Interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1983] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 81-88. 81-88
Bengtsson, B. Å. 1984. Recension/Book review: Zaguljaev, A. K., Kuznetsov, V. I., Stekolnikov, A. A., Suchareva, I. L. & Falkovich, M. I. 1978. Opredelitel’ nasekomych evropejskoj chasti SSSR. Tom IV. Cheshyekrylye. Pervaja chast’. Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 88-89. 88-89
Bengtsson, B. Å. 1984. Recension/Book review: Gerschenzon, Z. S., Danilevskij, A. S., Zaguljaev, A. K., Kuznetsov, V. I., Lvovskij, A. L., Piskunov, V. I., Seksjajeva, S. V., Sinev, S. Yu. & Falkovich, M. I. 1981. Opredelitel’ nasekomych evropejskoj chasti SSSR. Tom IV. Cheshyekrylye. Vtoraja chast’. Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 89. 89
Nyholm, T. 1984. Thure Palm 90 år [Dr. Thure Palm celebrating his 90th birthday] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 90-92. 90-92
Nilsson, A. N. 1984. Gotlands dykarskalbaggar [The diving, predaceous water beetles (Coleoptera: Noteridae & Dytiscidae)   of the Baltic Island of Gotland] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 93-98. 93-98
Kangas. E. & Rutanen, I. 1984. Four Mordellistena species (Coleoptera: Mordellidae) new to Sweden [Fyra för Sverige nya   Mordellistena-arter] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 99-101. 99-101
Láska, p. & Bi?ik, V. 1984. Blomflugor av underfamiljen Syrphinae från Abisko [Syrphinae (Diptera) from Abisko, Swedish Lapland] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 102. 102
Erlandsson, S. 1984. Fem för Sverige nya stinkbin av släktet Hylaeus [Five Hylaeus species new to Sweden (Hymenoptera: Apidae)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 103. 103
Nilsson, G. E. 1984. För Västmanland nya gaddsteklar [Aculeata new to the province of Västmanland (Hymenoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 104. 104
Pettersson, C.-Å. 1984. Rhodometra sacraria L., en för Sverige ny mätare [Rhodometra sacraria L., a moth new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 105. 105
Lundberg, S. 1984. Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae, 1979: rättelser för Sveriges del [Enume­ratio Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae, 1979: corrections concerning Swedish records] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 106. 106
Lundberg, S. 1984. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 22 [Contributions to the knowledge of Swedish beetles 22 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 107-108. 107-108
Törnvall, A., Gillerfors, G. & Baranowski, R. 1984. Skalbaggar insamlade vid en resa till Bohuslän och Dalsland 1982 [Coleoptera collected during a visit to Bohuslän and Dalsland, Sweden, 1982] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 109-111. 109-111
Palmqvist, G. 1984. Recension/Book review: Henrikson, H. J. & Kreutzer, I. 1982. Skandinaviens dagsommerfugle i naturen. Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 111-112. 111-112
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 112. 112
Bödvarsson, H. 1984. Hoppstjärtar–Sveriges vanligaste skogsinsekter [Collembola–the most common forest insects of Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 113-116. 113-116
Andersson, G. 1984. Entomologin på Naturhistoriska Museet i Göteborg [Entomology on the Natural History Museum in Göteborg] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 117-122. 117-122
Ossiannilsson, F. 1984. Bidrag till kännedomen om vaxsköldlössens utbredning i Sverige [On the distribution of Ortheziidae (Homoptera: Coccoidea) in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 123-127. 123-127
Ossiannilsson, F. 1984. Recension/Book review: Péricart, J. 1983. Hémiptéres Tingidae Euro-méditerranéens. Fauna de France 69. Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 127-128. 127-128
Ossiannilsson, F. 1984. Recension/Book review: Péricart, J. 1984. Hémiptéres Berytidae Euro-méditerraneens. Fauna de France 70. Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 128. 128
Lundberg, S. 1984. Den brända skogens skalbaggsfauna i Sverige [The beetle fauna of burnt forest in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 129-141. 129-141
Baranowski, R. 1984. Recension/Book review: Bangsholt, F. 1983. Sandspringernes og löbebillernes udbredelse og forekomst i Danmark ca. 1830-1981 (Coleoptera: Cicindelidae & Carabidae). Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 142. 142
Almquist, S. 1984. Samhällen av spindlar och lockespindlar på Knisa myr, Öland [The communities of spiders and harvestmen on a mire of Öland, Sweden (Arachnida)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 143-150. 143-150
Nordlander, G. 1984. Recension/Book review: Lomholdt, 0., Nielsen, P. & Schnack, K. (red.) 1984. Entomologisk Litteratur. En hjaelp til studiet av den danske insektfauna. Ent. Meddr 51 (I-2). Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 150. 150
Palm, T. 1984. En amatörentomologs system för registrering av litteraturuppgifter och insektsfynd [An amateur entomologist’s system for registrering literature data and insect finds] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 151-152. 151-152
Lundberg, S. 1984. Fynd av för Sverige nya skalbaggsarter rapporterade under åren 1982-83 [Finds of beetles new to Sweden reported in 1982-83 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 153-154. 153-154
Palm, T. 1984. Svenska fynd av larven till långhorningen Acanthocinus griseus F. [Swedish records of Acanthocinus griseus F. larvae (Col., Cerambycidae)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 155. 155
Dahlgren, G. 1984. Ptinus pusillus Sturm, en ny svensk skalbagge [Ptinus pusillus Sturm, a new Swedish beetle] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 155. 155
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 156-158. 156-158
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 105 (1984). Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 159-160. 159-160