Warning: Undefined array key "options" in /customers/d/d/4/sef.nu/httpd.www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

Entomologisk Tidskrift Vol. 105, 1984

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Göran Nordlander
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1984 1-2 omslag ET 1984 3 omslag ET 1984 4 omslag

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-64, 15 mars 1984;
Nr 3, sid 65-112, 1 juni 1984;
Nr 4, sid 113-160, 15 november 1984.

Förord: Nordiskt symposium om parasitsteklar. Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 1-2. 1-2
Stenmark, A. 1984. Presentation av Zoo-tax [A presentation of the Zoo-tax’s organisation] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 3-5. 3-5
Gärdenfors, U. 1984. Studier av bladlussteklarnas systematik och biologi [Studies on systematics and biology of Aphidiinae (Hymenoptera, Braconidae)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 6-8. 6-8
Hedqvist, K. –J. 1984. Chalcidoidea i Sverige, några resultat från arbetet med en katalog [Some results from work on a catalogue of Swedish Chalcidoidea] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 9-14. 9-14
Adolfsson, J. 1984. Tallspinnaren och dess parasitoider– ett känsligt samspel i skogen [The pine moth, Dendrolimus pini L. (Lep.. Lasiocampidae), and its parasitoids— a delicate interplay in the forest] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 15-24. 15-24
Gerdin, S. 1984. Biologin hos en nyupptäckt Perilitus-art, parasitoid på fullbildade snytbaggar [The biology of a newly discovered Perilitus sp. (Hym., Braconidae), a parasitoid of adults of the Large Pine Weevil, Hylobius abietis (L.) (Col., Curculionidae)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 25-30. 25-30
Nordlander, G. 1984. Är kladistisk metodik tillämpbar på bristfälligt kända parasitstekelgrupper? [Are cladistic methods applicable to poorly known groups of parasitic Hymenoptera?] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 31-35. 31-35
Nordlander, G. 1984. Vad vet vi om parasitiska Cynipoidea? [What do we know about parasitic cynipoids (Hymenoptera)?] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 36-40. 36-40
Achterberg, C. van 1984. Essay on the phylogeny of Braconidae (Hymenoptera: lchneumonoidea) [Studie över fylogenin hos parasitstekelfamiljen Braconidae] Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 41-58. 41-58
Dahl, C. 1984. Mattias ldar – in memoriam Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 59-60. 59-60
Björklund, J.-O. 1984. Kjell Jacobsson – in memoriam Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 61. 61
Meddelanden/Notices: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s.   61. 61
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 63. 62-63
Upprop: Östgötaland förening Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 63. 63
Upprop: faunistiska rapporter. Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 64. 64
Rättelse/Errata: Ent. Tidskr 104 (3-4) 1983. Insekter och spindlar på Ölands Stora alvar. Entomologisk tidskrift vol. 105 (1-2), s. 64. 64
Struwe, I. 1984. Tips till blivande amatördipterister [Hints for prospective amateur dipterists] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s.   65-69. 65-69
Upprop: Nordiskt symposium om flugor. Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 69. 69
Jaenson, T. G. T., Henriksson, B., Niklasson, B. & Espmark, Å. 1984. Ockelbosjukans ekologi: Culiseta ochroptera – en ornitofil stickmygga funnen i Sverige [Ecology of Ockelbo disease: Culiseta ochroptera – an ornithophilic mosquito (Diptera, Culicidae) found in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 70-74. 70-74
Janzon, L. –Å. 1984. Recension/Book review: Horsten, V. & Erschens, C. 1983. Bestemmelsevaerker over planter og dyr — en katalog. Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 74. 74
Svensson, I. 1984. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1983 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden 1983] Entomologisk tidskrift   vol. 105 (3), s. 75-80. 75-80
Palmqvist, G. 1984. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1983 [Interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1983] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 81-88. 81-88
Bengtsson, B. Å. 1984. Recension/Book review: Zaguljaev, A. K., Kuznetsov, V. I., Stekolnikov, A. A., Suchareva, I. L. & Falkovich, M. I. 1978. Opredelitel’ nasekomych evropejskoj chasti SSSR. Tom IV. Cheshyekrylye. Pervaja chast’. Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 88-89. 88-89
Bengtsson, B. Å. 1984. Recension/Book review: Gerschenzon, Z. S., Danilevskij, A. S., Zaguljaev, A. K., Kuznetsov, V. I., Lvovskij, A. L., Piskunov, V. I., Seksjajeva, S. V., Sinev, S. Yu. & Falkovich, M. I. 1981. Opredelitel’ nasekomych evropejskoj chasti SSSR. Tom IV. Cheshyekrylye. Vtoraja chast’. Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 89. 89
Nyholm, T. 1984. Thure Palm 90 år [Dr. Thure Palm celebrating his 90th birthday] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 90-92. 90-92
Nilsson, A. N. 1984. Gotlands dykarskalbaggar [The diving, predaceous water beetles (Coleoptera: Noteridae & Dytiscidae)   of the Baltic Island of Gotland] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 93-98. 93-98
Kangas. E. & Rutanen, I. 1984. Four Mordellistena species (Coleoptera: Mordellidae) new to Sweden [Fyra för Sverige nya   Mordellistena-arter] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 99-101. 99-101
Láska, p. & Bi?ik, V. 1984. Blomflugor av underfamiljen Syrphinae från Abisko [Syrphinae (Diptera) from Abisko, Swedish Lapland] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 102. 102
Erlandsson, S. 1984. Fem för Sverige nya stinkbin av släktet Hylaeus [Five Hylaeus species new to Sweden (Hymenoptera: Apidae)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 103. 103
Nilsson, G. E. 1984. För Västmanland nya gaddsteklar [Aculeata new to the province of Västmanland (Hymenoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 104. 104
Pettersson, C.-Å. 1984. Rhodometra sacraria L., en för Sverige ny mätare [Rhodometra sacraria L., a moth new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 105. 105
Lundberg, S. 1984. Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae, 1979: rättelser för Sveriges del [Enume­ratio Coleopterorum Fennoscandiae et Daniae, 1979: corrections concerning Swedish records] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 106. 106
Lundberg, S. 1984. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 22 [Contributions to the knowledge of Swedish beetles 22 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 107-108. 107-108
Törnvall, A., Gillerfors, G. & Baranowski, R. 1984. Skalbaggar insamlade vid en resa till Bohuslän och Dalsland 1982 [Coleoptera collected during a visit to Bohuslän and Dalsland, Sweden, 1982] Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 109-111. 109-111
Palmqvist, G. 1984. Recension/Book review: Henrikson, H. J. & Kreutzer, I. 1982. Skandinaviens dagsommerfugle i naturen. Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 111-112. 111-112
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 105 (3), s. 112. 112
Bödvarsson, H. 1984. Hoppstjärtar–Sveriges vanligaste skogsinsekter [Collembola–the most common forest insects of Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 113-116. 113-116
Andersson, G. 1984. Entomologin på Naturhistoriska Museet i Göteborg [Entomology on the Natural History Museum in Göteborg] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 117-122. 117-122
Ossiannilsson, F. 1984. Bidrag till kännedomen om vaxsköldlössens utbredning i Sverige [On the distribution of Ortheziidae (Homoptera: Coccoidea) in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 123-127. 123-127
Ossiannilsson, F. 1984. Recension/Book review: Péricart, J. 1983. Hémiptéres Tingidae Euro-méditerranéens. Fauna de France 69. Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 127-128. 127-128
Ossiannilsson, F. 1984. Recension/Book review: Péricart, J. 1984. Hémiptéres Berytidae Euro-méditerraneens. Fauna de France 70. Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 128. 128
Lundberg, S. 1984. Den brända skogens skalbaggsfauna i Sverige [The beetle fauna of burnt forest in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 129-141. 129-141
Baranowski, R. 1984. Recension/Book review: Bangsholt, F. 1983. Sandspringernes og löbebillernes udbredelse og forekomst i Danmark ca. 1830-1981 (Coleoptera: Cicindelidae & Carabidae). Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 142. 142
Almquist, S. 1984. Samhällen av spindlar och lockespindlar på Knisa myr, Öland [The communities of spiders and harvestmen on a mire of Öland, Sweden (Arachnida)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 143-150. 143-150
Nordlander, G. 1984. Recension/Book review: Lomholdt, 0., Nielsen, P. & Schnack, K. (red.) 1984. Entomologisk Litteratur. En hjaelp til studiet av den danske insektfauna. Ent. Meddr 51 (I-2). Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 150. 150
Palm, T. 1984. En amatörentomologs system för registrering av litteraturuppgifter och insektsfynd [An amateur entomologist’s system for registrering literature data and insect finds] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 151-152. 151-152
Lundberg, S. 1984. Fynd av för Sverige nya skalbaggsarter rapporterade under åren 1982-83 [Finds of beetles new to Sweden reported in 1982-83 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 153-154. 153-154
Palm, T. 1984. Svenska fynd av larven till långhorningen Acanthocinus griseus F. [Swedish records of Acanthocinus griseus F. larvae (Col., Cerambycidae)] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 155. 155
Dahlgren, G. 1984. Ptinus pusillus Sturm, en ny svensk skalbagge [Ptinus pusillus Sturm, a new Swedish beetle] Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 155. 155
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 156-158. 156-158
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 105 (1984). Entomologisk tidskrift vol. 105 (4), s. 159-160. 159-160

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.