Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 111, 1990

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Redaktör: Anders N. Nilsson
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1990 1-2 omslag ET 1990 3 omslag ET 1990 4 omslag

Utgivningsdatum:

Nr 1-2, sid 1-60, 15 feb. 1990;
Nr 3, sid 61-104, 31 maj 1990;
Nr 4, sid 105-170, 30 nov. 1990.

Hydén, N. 1990. Baptria tibiale och Eupithecia actaeata (Lep., Geometridae) i Nordvästeuropa – utbredning, biologi, äggläggning och habitatval [Baptria tibiale (Esper) and Eupithecia actaeata (Walderdorff) (Lep., Geometridae) in NW Europe – distribution, biology, oviposition and preferred habitats] Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 1-15. 1-15
Bengtsson, B. Å. 1990. Recension/Book review: Vives Moreno, A. 1988. Catálogo mundial sistemático y de distribución de la familia Coleophoridae Hübner [1825] (Insecta: Lepidoptera). Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 16 & 46. 16 & 46
Muona, J. 1990. The Fennoscandian and Danish species of the genus Amischa Thomson (Coleoptera, Staphylinidae) [De nordiska arterna av släktet Amischa Thomson (Coleoptera, Staphylinidae)] Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 17-24. 17-24
Ferrer, J. & Picka, J. 1990. The Blaps species of Sweden, with a review of the B. lethifera group (Coleoptera, Tenebrionidae) [Sveriges Blaps-arter, med en översikt av B. lethifera-gruppens arter (Coleoptera, Tenebrionidae)] Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 25-32. 25-32
Nilsson, A. N. 1990. Recension/Book review: Lohse, G. A. & Lucht, W. H. (red.). 1989. Die Käfer Mitteleuropas 12. 1. Supplementband mit Katalogteil. Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 32. 32
Nilsson, A. N. 1990. Two new species of Hydroporus Clairville (Coleoptera, Dytiscidae) from Siberia [Två nya Hydroporus-arter (Coleoptera, Dytiscidae) från Sibirien] Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 33-37. 33-37
Solbreck, C. 1990. Recension/Book review: Danks, H. V. 1987. Insect dormancy: An ecological perspective. Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 37-38. 37-38
Solbreck, C. 1990. Recension/Book review: Tauber, M. J., Tauber, C. A. & Masaki, S. 1986. Seasonal adaptations of   insects. Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 37-38. 37-38
Carr, R. 1990. Phenology and co-existence of Agabus conspersus and A. nebulosus (Coleoptera, Dytiscidae) in SE England, with observations on mature larva] leg chaetotaxy [Fenologi och samexistens hos dykarskalbaggarna Agabus conspersus och A. nebulosus i SO England, med beskrivning av larvernas benbehåring] Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 39-43. 39-43
Upprop: Aricia artaxerxes efterlyses! Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 43. 43
Gullefors, B. 1990. Det sjätte internationella nattsländesymposiet, Lodz-Zakopane, Polen 11-16 september 1989 [Sixth International Trichoptera Symposium – a report] Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 44-46. 44-46
Svensson, B. G., Erlandsson, S. & Janzon, L.-Å. 1990. Catalogus Insectorum Sueciae. Hymenoptera, Apoidea. 2. Andrenidae and Halictidae [Catalogus insectorum Sueciae. Hymenoptera, Apoidea. 2. Andrenidae och Halictidae] Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 47-52. 47-52
Andersson, G., Hagström, E. & Hagström, T. 1990. Insekternas dag i Göteborg – ett försök att popularisera entomologin [Insect Day – a large scale attempt to introduce entomology to the general public] Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 53-56. 53-56
Upprop: Förteckning över Sveriges blomflugor. Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 56. 56
Bengtsson, B. Å. 1990. Recension/Book review: Imby, L. 1989. Fjärilar i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 57. 57
Upprop: Entomologmöte och stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 58. 58
Annons: Entomologisk litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 58. 58
Föreningsmeddelanden: Entomologisk tidskrift vol. 111 (1-2), s. 59-60. 59-60
Palmqvist, G. 1990. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1989 [Interesting records of Macrolepidoptera in Sweden during 1990] Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 61-68. 61-68
Carlberg, U. 1990. Recension/Book review: Spencer, K. C. (red.). 1988. Chemical mediation of coevolution. Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 68. 68
Svensson, L. 1990. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1989 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1989] Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 69-73. 69-73
Pettersson, R. 1990. Recension/Book review: Martin, O. 1989. Smaeldere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel lövskov i Danmark. Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 74. 74
Karsholt, O. 1990. Om betydningen af museumssamlinger, belyst ved et par eksempler (Lepidoptera) [On the importance of museum collections, exemplified by two cases (Lepidoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 75-77. 75-77
Nilsson, A. N. 1990. Recension/Book review: Koch, K. 1989. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 1. Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 78. 78
Löhr, P.-W. 1990. Hoverflies (Diptera, Syrphidae) from Malaise traps in Ångermanland, coastal northern Sweden [Blomflugor (Diptera, Syrphidae) tagna i Malaisefällor vid Ångermanlandskusten] Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 79-82. 79-82
Annons: Entomologisk litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 82. 82
Jonsson, L. J. 1990. Tre för Sverige nya spindelarter (Araneae) [Three spider species (Araneae) new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 83-86. 83-86
Gillerfors, G. 1990. Anteckningar om svenska skalbaggar – 3 [Notes on Swedish Coleoptera – 3] Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 87-89. 87-89
Upprop: nattsländor. Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 89. 89
Nilsson, A. N. 1990. Recension/Book review:    Nikam, T. B. & Khole, V. V. 1989. lnsect spiracular systems. Entomologisk tidskrift   vol. 111 (3), s. 90. 90
Upprop: entomologmöte. Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 90. 90
Henrikson, L. & Medin, M. 1990. Nya fynd av Rhithrogena-larver (Ephemeroptera, Heptageniidae) i Sydsverige, med uppgifter om larvtäthet och övrig bottenfauna [New records of larvae of Rhithrogena (Ephemeroptera, Heptageniidae) from South Sweden, with information on density of iarvae and co-ocurring macrobenthos] Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 91-94. 91-94
Carlberg, U. 1990. Recension/Book review: Emmet, A. M. & Heath, J. (red.). 1989. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Vol. 7. Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 94. 94
Hellqvist, S. 1990. Parasiter på larver av vinbärsknoppmal, Euhyponomeutoides albithoracellus (Lepidoptera, Yponomeutidae), i norra Sverige [Parasitoids on larvae of Euhyponomeutoides   albithoracellus (Lepidoptera,   Yponomeutidae), in northern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 95-97. 95-97
Upprop: fjällbjörkmätarinvasion i Finland Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 98. 98
Lemdahl, G. 1990. Ett subfossilfynd av bladhorningen Valgus hemipterus från Skåne [A subfossil record of Valgus   hemipterus (L.) (Coleoptera) from Scania, South Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 99-100. 99-100
Upprop: personhistorik. Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 100. 100
Lundberg, S. 1990. Kurt Persson – in memoriam. Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 101-102. 101-102
Huggert, L. 1990. Recension/Book   review: Gauld, I. & Bolton, B. (red.). 1988. The Hymenoptera. Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 102-103. 102-103
Föreningsmeddelanden: Entomologisk tidskrift vol. 111 (3), s. 104. 104
Engblom, E., Lingdell, P.-E. & Nilsson, A. N. 1990. Sveriges bäckbaggar (Coleoptera, Elmididae) – artbestämning, utbredning, habitatval och värde som miljöindikatorer [The Swedish Elmididae (Coleoptera) – identification, distribution, habitat preferences and environmental indication] Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 105-121. 105-121
Carlberg, U. 1990. Recension/Book review: Rainey, R. C. 1990. Migration and meteorology. Flight behaviour and the   atmospheric environment of locusts and other migrant pests. Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 121. 121
Lindelöw, Å. 1990. Recension/Book review: Bilý, S. & Mehl, O. 1989. Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Fennoscandia and Denmark. Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 122. 122
Andersson, H. 1990. De svenska prickflugorna (Diptera, Pallopteridae), med typdesigneringar och nya synonymer [Swedish Pictured-winged flies (Diptera, Pallopteridae), with taxonomic notes and lectotype designations] Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 123-131. 123-131
Nilsson, A. N. 1990. Recension/Book review: Smith, K. G. V. 1989. An introduction to the immature stages of British flies. Diptera larvae, with notes on eggs, puparia and pupae. Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 131. 131
Nilsson, A. N. 1990. Recension/Book review: Lera, P. A. (red.). 1989. Opredelitjel nasekomych dalnego vostoka SSSR. Tom 3. Zjestkokrylye, ili zjuki. Tjast 1. Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 132. 132
Hedström, L. 1990. Svenska insektfynd – rapport 6 [Swedish insect records – report 6] Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 133-147. 133-147
Holmen, M. 1990. Recension/Book review: Nilsson, A. N. & Persson, S. 1989. The distribution of predaceous diving   beetles (Coleoptera: Noteridae, Dytiscidae) in Sweden. Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 148. 148
Nilsson, A. N. 1990. Revisional notes on selected East Palaearctic species of Agabus Leach (Coleoptera, Dytiscidae) [Taxonomiska anmärkningar om östpalearktiska arter av Agabus Leach (Coleoptera, Dytiscidae)] Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 149-161. 149-161
Nilsson, A. N. 1990. Recension/Book review: Entomologica Fennica. Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 161-162. 161-162
Carlberg, U. 1990. Recension/Book review: Huber, F., Moore, T. E. & Lother, W. (red.). 1990. Cricket behaviour and neurobiology. Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 162. 162
Lindelöw, Å. 1990. Habitatval och säsongsaktivitet hos Agonum mannerheimii (Coleoptera, Carabidae) i en uppländsk sumpskog [Habitat preferences and seasonal activity of Agonum mannerheimii (Coleoptera, Carabidae) in a Swedish spruce bog] Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 163-166. 163-166
Nilsson, A. N. 1990. Recension/Book review: Gilbert, P. & Hamilton, C. J. 1990. Entomology. A guide to information sources. Ed. 2. Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 166. 166
Huggert, L. 1990. Nya larvfynd av två hotade Solva-arter (Diplera, Solvidae) [New records of larvae of two endange­red Solva-species (Diptera, Solvidae)] Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 167-168. 167-168
Borisch, D. 1990. En ansamling av nyckelpigan Chilocorus bipustulatus [A concentration of Chilocorus bipustulatus L. (Coleoptera, Coccinellidae)] Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 168. 168
Borisch, D. 1990. Långängen på Lidingö (Upl).), en artrik lokal för gräshoppor och vårtbitare (Saltatoria) [A species rich locality for Orthoptera Saltatoria in central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 168-169. 168-169
Upprop: entomologmöte. Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 169. 169
Föreningsmeddelanden: Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 170. 170
Annons: Entomologisk litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 111 (4), s. 170. 170

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.