Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Anders N. Nilsson
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1991 1-2 omslag ET 1991 3 omslag ET 1991 4 omslag

Utgivningsdatum:

Nr 1-2, sid 1-64, 15 mars 1991;
Nr 3, sid 65-112, 31 maj 1991;
Nr 4, sid 113-168, 15 november 1991.
 

Lindskog, P. 1991. Taxonomy and distribution of the boreomontane shore bugs Salda sahlbergi and S. henschii (Heteroptera, Saldidae) [Taxonomi och utbredning hos de boreomontana strandstinkflyna Salda sahlhergi och S. henschii (Heteroptera, Saldidae)] Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 1-18. 1-18
Johansson, A., Nilsson, A. N. & Svensson, B. W. 1991. Larval morphology, habitat and distribution of Limnephilus diphyes (Trichoptera, Limnephilidae)[Larvmorfologi, habitat och utbredning hos nattsländan Limnephilus diphyes (Trichoptera, Linmephilidae)] Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 19-25. 19-25
Eidmann, H. 1991. Bertil Lekander in memoriam. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 25. 25
Elmquist, H. 1991. Recension/Book review: Larsen, T. B. 1990. The Butterflies of Egypt. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 26. 26
Andersson, H. 1991. Revision of Swedish Homalocephala Zetterstedt (Diptera, Otitidae) [Revision av de svenska arterna av flugsläktet Homalocephala Zetterstedt (Diptera, Otitidae)] Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s.   27-32. 27-32
Leiler, T.-E. 1991. Recension/Book review: Dieckmann, L. 1989. Die mitteleuropäischen Arten der Apion (Catapion) seniculus-Gruppe (Coleoptera, Curculionidae). Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 32. 32
Lundberg, S. 1991. Catalogus Coleopterorum Sueciae 1986 — tillägg 2 [Catalogus Coleopterorum Sueciae – 2nd addition] Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 33-37. 33-37
Carlberg, U. 1991. Recension/Book review: Evans, D. L. & Schmidt, J. O. (red.). 1990. Insect Defences — Adaptive   Mechanisms and Strategies of Prey and Predators. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 37-38. 37-38
Carlberg, U. 1991. Recension/Book review: Chapman, R. F. & Joern A. (red.). 1990. Biology of Grasshoppers. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 38. 38
Cuppen. J. G. M. & Nilsson, A. N. 1991. Ochthebius rugulosus Wollaston in Fennoscandia (Coleoptera, Hydraenidae) [Ochthebius rugulosus Wollaston (Coleoptera, Hydraenidae), ny för Fennoskandien] Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 39-42. 39-42
Kullenberg, B. 1991. Recension/Book review: Westrich, P. 1989. Die Wildbienen Baden-Würtembergs. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 43-48. 43-48
Annons: Svenska fjärilsnamn. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 48. 48
Andersson, H. 1991. Aktuell klassificering av inhemska tvåvingar (Diptera), med svenska namn på familjerna [Modern classification of Swedish Diptera. with common names in Swedish for the native families1 Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 49-52. 49-52
Gärdenfors, U. 1991. Konsten att konstruera bestämningsnycklar [The art of constructing identification keys] Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 53-58. 53-58
Annons: Stipendiefonder. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 58. 58
Gertsson, C. –A. 1991. Nya landskapsfynd av mjöllöss och deras parasitsteklar [New provincial records of whiteflies (Homoptera: Alevrociidae) and some of their parasites] Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 59-60. 59-60
Annons: elaggregat. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 60. 60
Bengtsson, B. Å. 1991. Recension/Book review: Johansson, R., Nielsen, E. 5., van Nieukerken, E. J. & Gustafsson, B. 1990. The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europé. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 61-62. 61-62
Föreningsmeddelanden: Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 63-64. 63-64
Svensson, I. 1991. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1990 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1990] Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 65-72. 65-72
Eidmann, H. 1991. Broder Beijer in memoriam Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 72 & 78. 72 & 78
Palmqvist, G. 1991. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1990 [Interesting records of Macrolepidoptera in Sweden during 1990] Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 73-78. 73-78
Nilsson, G. E. 1991. The wasp and bee fauna of the Ridö archipelago in Lake Mälaren, Sweden (Hymenoptera, Aculeata) [Inventering av gaddstekelfaunan i Ridöarkipelagens naturreservat i Mälaren (Hymenoptera, Aculeata)] Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s.   79-92. 79-92
Janzon. L. –Å., Svensson, B. G. & Erlandsson, S. 1991. Catalogus lnsectorum Sueciae. Hymenoptera, Apoidea. 3. Megachilidae. Anthophoridae and Apidae [Catalogus Insectorum Sueciae. Hymenoptera, Apoidea, 3. Megachilidae, Anthophoridae och Apidae] Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 93-99. 93-99
Nilsson, G. E. 1991. Recension/Book review: Evans, P. D. & Wigglesworth, V. B. 1990. Advances in Insett Physiology 22. Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 100. 100
Lundberg, S. 1991. De svenska Xyletinus-arterna (Coleoptera, Anobiidae) [The Swedish species of Xyletinus Latreille (Coleoptera, Anobiidae)] Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 101-105. 101-105
Palmqvist. G. 1991. Recension/Book review: Fibiger. M. 1990. Noctuidae Europaeae 1. Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 105-106. 105-106
Annos: Litteratur Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 106. 106
Olofsson, E. 1991. Sommarvädrets effekter på tallstekelarter med olika livscykler [Effects of summer weather on population development in pine sawtlies (Symphyta. Diprionidae) with different life cycles] Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 107-110. 107-110
Upprop: om pseudoskorpionider. Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 110. 110
Snäll, S. 1991. Fångstmetod för kläckande vedskalbaggar [How to collect emerging adults of wood-boring Coleoptera] Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 111. 111
Föreningsmeddelanden: Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 112. 112
Eliasson. C. 1991. Studier av boknätfjärilens. Euphydryas maturna (Lepidoptera. Nymphalidae, förekomst och biologi i Västmanland [Occurrence and biology of Euphydryas maturna (L.) (Lepidoptera, Nymphalidae) in Central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 113-124. 113-124
Upprop: till coleopterologer. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 124. 124
Saini, M. S. & Deep, J. S. 1991. A new genus and a new species of Allantinae (Hymenoptera, Tenthredinidae) from India [Ett nytt släkte och en ny art av bladsteklar (Hymenoptera, Tenthredinidae, Allantinae) från Indien] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 125-128. 125-128
Bartsch, H. 1991. Recension/Book review: Röder, G. 1990. Biologie der Schwebfliegen Deutschlands. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 128. 128
Lundberg, S. & Martin, O. 1991. Leiopus punctulatus (Coleoptera, Cerambycidae) återfunnen i Sverige – med uppgifter om biologin [Recent Swedish records of Leiopus punctulatus (Coleoptera, Cerambycidae) with notes on its biology] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 129-132. 129-132
Hedström, L. 1991. Svenska insektfynd – rapport 7 [Swedish insect records – report 7] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 133-146. 133-146
Nilsson, A. 1991. Redaktörens farväl [The editor’s farewell] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 147-148. 147-148
Andersson. H. 1991. Dvärgflugor, Stenomicridae, en för Norden ny flugfamilj (Diptera) [Stenomicridae (Diptera), first record of the family from Fennoscandia] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 149-151. 149-151
Bengtsson, B. Å. 1991. Recension/Book review: Gershenzon, Z. S. et al. 1990. Keys to the Insects of the European Part of the USSR. Vol. 4. Lepidoptera. Part 2. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 151-152. 151-152
Nilsson, A. 1991. Recension/Book review: Mound, L. 1991. Fakta i närbild. Insekter. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 152. 152
Nilsson, A. 1991. Recension/Book review: Chinery, M. 1991. Så lever fjärilen. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 152. 152
Nilsson, A. 1991. Recension/Book review: Chinery, M. 1991. Så lever myran. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s.152. 152
Sylvén, E. & Antipa Neufeld, A. 1991. A preparation method for gall midges [En prepareringsmetod för gallmyggor] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 153-155. 153-155
Nilsson, A. 1991. Recension/Book review: Muirhead-Thomson, R. C. 1991. Trap responses of flying insects. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 156. 156
Lindelöw, Å. & Lundberg, S. 1991. Skalbaggsfynd från Medelpad med Trixagus caucasicus (Coleoptera.Throscidae) ny för Sverige [Coleoptera records from the Medelpad province and the first Swedish record of Trixagus caucasicus Reitter (Throseidae)] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 157-159. 157-159
Nilsson, A. 1991. Recension/Book review: Kallenborn, H. G., Wisser, A. & Nachtigall, W. 1990. 3-D SEM-Atlas of insect morphology. Vol. 1. Heteroptera. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 159. 159
Nilsson, A. 1991. Recension/Book review: Åkerlund, M. 1991, Ångrar — finns dom…? Om skadeinsekter i museer och magasin. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 160. 160
Ljungberg. H. 1991. Asaphidion curium (Heyden), en för Sverige ny jordlöpare (Coleoptera. Carabidae) [Asaphidion curium (Heyden). a ground beetle new to Sweden (Coleoptera. Carabidae)] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 161-162. 161-162
Buhl. P. N. 1991. The male of Aclista prudens (Hymenoptera, Diapriidae), with the first record from Danmark [Beskrivning av hanen av Aclista prudens (Hymenoptera, Diapriidae), med det första fyndet i Danmark] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 162-163. 162-163
Malmqvist, B. 1991. Recension/Book review: Crosskey, R. W. 1990. The Natural History of Blackflies. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 163-165. 163-165
Nilsson, A. 1991. Recension/Book review: Rubtsov, I. A. 1990. Blackflies (SimuIiidae). Fauna of the USSR. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 165. 165
Föreningsmeddelanden: Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 166. 166
Annons: insektsskåp & litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 166. 166
Innehåll/ Contents  Entomologisk Tidskrift vol. 112 (1991). Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 167-168. 167-168
ET 1991 1-18w
ET 1991 1-18w
ET 1991 1-18w.pdf
4.8 MiB
3051 Downloads
Detaljer...
ET 1991 19-25
ET 1991 19-25
ET 1991 19-25.pdf
4.3 MiB
1804 Downloads
Detaljer...
ET 1991 25
ET 1991 25
ET 1991 25.pdf
589.3 KiB
291 Downloads
Detaljer...
ET 1991 26
ET 1991 26
ET 1991 26.pdf
620.2 KiB
235 Downloads
Detaljer...
ET 1991 27-32
ET 1991 27-32
ET 1991 27-32.pdf
3.2 MiB
1139 Downloads
Detaljer...
ET 1991 32
ET 1991 32
ET 1991 32.pdf
538.7 KiB
293 Downloads
Detaljer...
ET 1991 33-37
ET 1991 33-37
ET 1991 33-37.pdf
4.2 MiB
677 Downloads
Detaljer...
ET 1991 37-38
ET 1991 37-38
ET 1991 37-38.pdf
1.4 MiB
304 Downloads
Detaljer...
ET 1991 39-42
ET 1991 39-42
ET 1991 39-42.pdf
2.4 MiB
505 Downloads
Detaljer...
ET 1991 43-48
ET 1991 43-48
ET 1991 43-48.pdf
4.4 MiB
472 Downloads
Detaljer...
ET 1991 49-52
ET 1991 49-52
ET 1991 49-52.pdf
2.0 MiB
776 Downloads
Detaljer...
ET 1991 53-58
ET 1991 53-58
ET 1991 53-58.pdf
3.9 MiB
466 Downloads
Detaljer...
ET 1991 59-60
ET 1991 59-60
ET 1991 59-60.pdf
2.0 MiB
331 Downloads
Detaljer...
ET 1991 61-62
ET 1991 61-62
ET 1991 61-62.pdf
1.4 MiB
273 Downloads
Detaljer...
ET 1991 63-64
ET 1991 63-64
ET 1991 63-64.pdf
1.2 MiB
591 Downloads
Detaljer...
ET 1991 65-72
ET 1991 65-72
ET 1991 65-72.pdf
4.8 MiB
789 Downloads
Detaljer...
ET 1991 72
ET 1991 72
ET 1991 72.pdf
577.4 KiB
430 Downloads
Detaljer...
ET 1991 73-78
ET 1991 73-78
ET 1991 73-78.pdf
3.3 MiB
747 Downloads
Detaljer...
ET 1991 78
ET 1991 78
ET 1991 78.pdf
548.2 KiB
358 Downloads
Detaljer...
ET 1991 79-92w
ET 1991 79-92w
ET 1991 79-92w.pdf
3.2 MiB
684 Downloads
Detaljer...
ET 1991 93-99
ET 1991 93-99
ET 1991 93-99.pdf
3.9 MiB
1270 Downloads
Detaljer...
ET 1991 100
ET 1991 100
ET 1991 100.pdf
638.9 KiB
352 Downloads
Detaljer...
ET 1991 101-105
ET 1991 101-105
ET 1991 101-105.pdf
2.7 MiB
1116 Downloads
Detaljer...
ET 1991 105-106
ET 1991 105-106
ET 1991 105-106.pdf
1.4 MiB
394 Downloads
Detaljer...
ET 1991 107-110
ET 1991 107-110
ET 1991 107-110.pdf
2.3 MiB
398 Downloads
Detaljer...
ET 1991 111
ET 1991 111
ET 1991 111.pdf
552.5 KiB
281 Downloads
Detaljer...
ET 1991 112
ET 1991 112
ET 1991 112.pdf
608.1 KiB
296 Downloads
Detaljer...
ET 1991 113-124w
ET 1991 113-124w
ET 1991 113-124w.pdf
2.9 MiB
421 Downloads
Detaljer...
ET 1991 124
ET 1991 124
ET 1991 124.pdf
626.4 KiB
293 Downloads
Detaljer...
ET 1991 125-128
ET 1991 125-128
ET 1991 125-128.pdf
1.9 MiB
792 Downloads
Detaljer...
ET 1991 128
ET 1991 128
ET 1991 128.pdf
591.2 KiB
608 Downloads
Detaljer...
ET 1991 129-132
ET 1991 129-132
ET 1991 129-132.pdf
2.6 MiB
360 Downloads
Detaljer...
ET 1991 133-146w
ET 1991 133-146w
ET 1991 133-146w.pdf
4.1 MiB
1294 Downloads
Detaljer...
ET 1991 147-148
ET 1991 147-148
ET 1991 147-148.pdf
1.2 MiB
419 Downloads
Detaljer...
ET 1991 149-151
ET 1991 149-151
ET 1991 149-151.pdf
1.7 MiB
345 Downloads
Detaljer...
ET 1991 151-152
ET 1991 151-152
ET 1991 151-152.pdf
1.3 MiB
298 Downloads
Detaljer...
ET 1991 152
ET 1991 152
ET 1991 152.pdf
648.6 KiB
305 Downloads
Detaljer...
ET 1991 153-155
ET 1991 153-155
ET 1991 153-155.pdf
1.5 MiB
927 Downloads
Detaljer...
ET 1991 156
ET 1991 156
ET 1991 156.pdf
710.3 KiB
307 Downloads
Detaljer...
ET 1991 157-159
ET 1991 157-159
ET 1991 157-159.pdf
1.9 MiB
371 Downloads
Detaljer...
ET 1991 159
ET 1991 159
ET 1991 159.pdf
623.7 KiB
610 Downloads
Detaljer...
ET 1991 160
ET 1991 160
ET 1991 160.pdf
455.6 KiB
334 Downloads
Detaljer...
ET 1991 161-162
ET 1991 161-162
ET 1991 161-162.pdf
1.0 MiB
439 Downloads
Detaljer...
ET 1991 162-163
ET 1991 162-163
ET 1991 162-163.pdf
1.1 MiB
330 Downloads
Detaljer...
ET 1991 163-165
ET 1991 163-165
ET 1991 163-165.pdf
2.1 MiB
581 Downloads
Detaljer...
ET 1991 166
ET 1991 166
ET 1991 166.pdf
587.3 KiB
316 Downloads
Detaljer...
ET 1991 167-168
ET 1991 167-168
ET 1991 167-168.pdf
1.0 MiB
249 Downloads
Detaljer...

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.