Entomologisk Tidskrift Vol. 112, 1991

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Anders N. Nilsson
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1991 1-2 omslag ET 1991 3 omslag ET 1991 4 omslag

Utgivningsdatum:

Nr 1-2, sid 1-64, 15 mars 1991;
Nr 3, sid 65-112, 31 maj 1991;
Nr 4, sid 113-168, 15 november 1991.
 

Lindskog, P. 1991. Taxonomy and distribution of the boreomontane shore bugs Salda sahlbergi and S. henschii (Heteroptera, Saldidae) [Taxonomi och utbredning hos de boreomontana strandstinkflyna Salda sahlhergi och S. henschii (Heteroptera, Saldidae)] Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 1-18. 1-18
Johansson, A., Nilsson, A. N. & Svensson, B. W. 1991. Larval morphology, habitat and distribution of Limnephilus diphyes (Trichoptera, Limnephilidae)[Larvmorfologi, habitat och utbredning hos nattsländan Limnephilus diphyes (Trichoptera, Linmephilidae)] Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 19-25. 19-25
Eidmann, H. 1991. Bertil Lekander in memoriam. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 25. 25
Elmquist, H. 1991. Recension/Book review: Larsen, T. B. 1990. The Butterflies of Egypt. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 26. 26
Andersson, H. 1991. Revision of Swedish Homalocephala Zetterstedt (Diptera, Otitidae) [Revision av de svenska arterna av flugsläktet Homalocephala Zetterstedt (Diptera, Otitidae)] Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s.   27-32. 27-32
Leiler, T.-E. 1991. Recension/Book review: Dieckmann, L. 1989. Die mitteleuropäischen Arten der Apion (Catapion) seniculus-Gruppe (Coleoptera, Curculionidae). Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 32. 32
Lundberg, S. 1991. Catalogus Coleopterorum Sueciae 1986 — tillägg 2 [Catalogus Coleopterorum Sueciae – 2nd addition] Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 33-37. 33-37
Carlberg, U. 1991. Recension/Book review: Evans, D. L. & Schmidt, J. O. (red.). 1990. Insect Defences — Adaptive   Mechanisms and Strategies of Prey and Predators. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 37-38. 37-38
Carlberg, U. 1991. Recension/Book review: Chapman, R. F. & Joern A. (red.). 1990. Biology of Grasshoppers. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 38. 38
Cuppen. J. G. M. & Nilsson, A. N. 1991. Ochthebius rugulosus Wollaston in Fennoscandia (Coleoptera, Hydraenidae) [Ochthebius rugulosus Wollaston (Coleoptera, Hydraenidae), ny för Fennoskandien] Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 39-42. 39-42
Kullenberg, B. 1991. Recension/Book review: Westrich, P. 1989. Die Wildbienen Baden-Würtembergs. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 43-48. 43-48
Annons: Svenska fjärilsnamn. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 48. 48
Andersson, H. 1991. Aktuell klassificering av inhemska tvåvingar (Diptera), med svenska namn på familjerna [Modern classification of Swedish Diptera. with common names in Swedish for the native families1 Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 49-52. 49-52
Gärdenfors, U. 1991. Konsten att konstruera bestämningsnycklar [The art of constructing identification keys] Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 53-58. 53-58
Annons: Stipendiefonder. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 58. 58
Gertsson, C. –A. 1991. Nya landskapsfynd av mjöllöss och deras parasitsteklar [New provincial records of whiteflies (Homoptera: Alevrociidae) and some of their parasites] Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 59-60. 59-60
Annons: elaggregat. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 60. 60
Bengtsson, B. Å. 1991. Recension/Book review: Johansson, R., Nielsen, E. 5., van Nieukerken, E. J. & Gustafsson, B. 1990. The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europé. Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 61-62. 61-62
Föreningsmeddelanden: Entomologisk tidskrift vol. 112 (1-2), s. 63-64. 63-64
Svensson, I. 1991. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1990 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1990] Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 65-72. 65-72
Eidmann, H. 1991. Broder Beijer in memoriam Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 72 & 78. 72 & 78
Palmqvist, G. 1991. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1990 [Interesting records of Macrolepidoptera in Sweden during 1990] Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 73-78. 73-78
Nilsson, G. E. 1991. The wasp and bee fauna of the Ridö archipelago in Lake Mälaren, Sweden (Hymenoptera, Aculeata) [Inventering av gaddstekelfaunan i Ridöarkipelagens naturreservat i Mälaren (Hymenoptera, Aculeata)] Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s.   79-92. 79-92
Janzon. L. –Å., Svensson, B. G. & Erlandsson, S. 1991. Catalogus lnsectorum Sueciae. Hymenoptera, Apoidea. 3. Megachilidae. Anthophoridae and Apidae [Catalogus Insectorum Sueciae. Hymenoptera, Apoidea, 3. Megachilidae, Anthophoridae och Apidae] Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 93-99. 93-99
Nilsson, G. E. 1991. Recension/Book review: Evans, P. D. & Wigglesworth, V. B. 1990. Advances in Insett Physiology 22. Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 100. 100
Lundberg, S. 1991. De svenska Xyletinus-arterna (Coleoptera, Anobiidae) [The Swedish species of Xyletinus Latreille (Coleoptera, Anobiidae)] Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 101-105. 101-105
Palmqvist. G. 1991. Recension/Book review: Fibiger. M. 1990. Noctuidae Europaeae 1. Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 105-106. 105-106
Annos: Litteratur Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 106. 106
Olofsson, E. 1991. Sommarvädrets effekter på tallstekelarter med olika livscykler [Effects of summer weather on population development in pine sawtlies (Symphyta. Diprionidae) with different life cycles] Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 107-110. 107-110
Upprop: om pseudoskorpionider. Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 110. 110
Snäll, S. 1991. Fångstmetod för kläckande vedskalbaggar [How to collect emerging adults of wood-boring Coleoptera] Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 111. 111
Föreningsmeddelanden: Entomologisk tidskrift vol. 112 (3), s. 112. 112
Eliasson. C. 1991. Studier av boknätfjärilens. Euphydryas maturna (Lepidoptera. Nymphalidae, förekomst och biologi i Västmanland [Occurrence and biology of Euphydryas maturna (L.) (Lepidoptera, Nymphalidae) in Central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 113-124. 113-124
Upprop: till coleopterologer. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 124. 124
Saini, M. S. & Deep, J. S. 1991. A new genus and a new species of Allantinae (Hymenoptera, Tenthredinidae) from India [Ett nytt släkte och en ny art av bladsteklar (Hymenoptera, Tenthredinidae, Allantinae) från Indien] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 125-128. 125-128
Bartsch, H. 1991. Recension/Book review: Röder, G. 1990. Biologie der Schwebfliegen Deutschlands. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 128. 128
Lundberg, S. & Martin, O. 1991. Leiopus punctulatus (Coleoptera, Cerambycidae) återfunnen i Sverige – med uppgifter om biologin [Recent Swedish records of Leiopus punctulatus (Coleoptera, Cerambycidae) with notes on its biology] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 129-132. 129-132
Hedström, L. 1991. Svenska insektfynd – rapport 7 [Swedish insect records – report 7] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 133-146. 133-146
Nilsson, A. 1991. Redaktörens farväl [The editor’s farewell] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 147-148. 147-148
Andersson. H. 1991. Dvärgflugor, Stenomicridae, en för Norden ny flugfamilj (Diptera) [Stenomicridae (Diptera), first record of the family from Fennoscandia] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 149-151. 149-151
Bengtsson, B. Å. 1991. Recension/Book review: Gershenzon, Z. S. et al. 1990. Keys to the Insects of the European Part of the USSR. Vol. 4. Lepidoptera. Part 2. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 151-152. 151-152
Nilsson, A. 1991. Recension/Book review: Mound, L. 1991. Fakta i närbild. Insekter. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 152. 152
Nilsson, A. 1991. Recension/Book review: Chinery, M. 1991. Så lever fjärilen. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 152. 152
Nilsson, A. 1991. Recension/Book review: Chinery, M. 1991. Så lever myran. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s.152. 152
Sylvén, E. & Antipa Neufeld, A. 1991. A preparation method for gall midges [En prepareringsmetod för gallmyggor] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 153-155. 153-155
Nilsson, A. 1991. Recension/Book review: Muirhead-Thomson, R. C. 1991. Trap responses of flying insects. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 156. 156
Lindelöw, Å. & Lundberg, S. 1991. Skalbaggsfynd från Medelpad med Trixagus caucasicus (Coleoptera.Throscidae) ny för Sverige [Coleoptera records from the Medelpad province and the first Swedish record of Trixagus caucasicus Reitter (Throseidae)] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 157-159. 157-159
Nilsson, A. 1991. Recension/Book review: Kallenborn, H. G., Wisser, A. & Nachtigall, W. 1990. 3-D SEM-Atlas of insect morphology. Vol. 1. Heteroptera. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 159. 159
Nilsson, A. 1991. Recension/Book review: Åkerlund, M. 1991, Ångrar — finns dom…? Om skadeinsekter i museer och magasin. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 160. 160
Ljungberg. H. 1991. Asaphidion curium (Heyden), en för Sverige ny jordlöpare (Coleoptera. Carabidae) [Asaphidion curium (Heyden). a ground beetle new to Sweden (Coleoptera. Carabidae)] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 161-162. 161-162
Buhl. P. N. 1991. The male of Aclista prudens (Hymenoptera, Diapriidae), with the first record from Danmark [Beskrivning av hanen av Aclista prudens (Hymenoptera, Diapriidae), med det första fyndet i Danmark] Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 162-163. 162-163
Malmqvist, B. 1991. Recension/Book review: Crosskey, R. W. 1990. The Natural History of Blackflies. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 163-165. 163-165
Nilsson, A. 1991. Recension/Book review: Rubtsov, I. A. 1990. Blackflies (SimuIiidae). Fauna of the USSR. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 165. 165
Föreningsmeddelanden: Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 166. 166
Annons: insektsskåp & litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 166. 166
Innehåll/ Contents  Entomologisk Tidskrift vol. 112 (1991). Entomologisk tidskrift vol. 112 (4), s. 167-168. 167-168

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.