Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 122, 2001

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Ragnar Hall, Lund
Tryckeri: Berlings Skogs, Trelleborg
ISSN 0013-886x

ET2001 1-2 front ET2001 3 front ET2001 4 front

Utgivningsdatum:   Nr 1-2, s 1-80, maj 2001. Nr 3, s 81-152, september 2001. Nr 4, s 153-224, december 2001

Ahnlund, H. & Ronquist, F. 2001. Den röda parasitväxtstekelns (Orussus abietinus) biologi och förekomst i Norden.  [The biology and distribution of Orussus abietinus in the Nordic countries.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 1-11. 1-11
Eliasson, C. 2001. Vårtordyvel i rådjursspillning i Södermanland. [The dor beetle Geotrupes vernalis found in roe deer droppings i Södermanland.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 11. 11
Eliasson, C. 2001. Naturvårdspris: Utdelandet av 2000års Naturvårdspris. Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 12. 12
Sörensson, S. & Prütz. P. 2001. Tachina ursina (Meigen) – en stor parasitfluga (Dipt. Tachinidae) ny för Sverige. [Tachina ursina (Meigen) — a large tachinid fly (Dipt. Tachinidae) new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 13-14. 13-14
van Steenis, J., van Steenis, W. & Wakkie, B. 2001. Hoverflies in southern Skåne, Sweden (Diptera: Syrphidae). [Blomflugor i södra Skåne, Sverige (Diptera: Syrphidae).] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 15-27. 15-27
Kindvall, O. 2001. Recension: Fogh Nielsen, O. 2000. De danske græshopper. Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 28. 28
Jonsell, M. & Eriksson, S. 2001. Elfte svenska entomologmötet 9-12 juni 2000. Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 29-31. 29-31
Pettersson, J. & Kronestedt, T. 2001. Edvard Sylvén in memoriam. Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 32. 32
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 2001. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 2000. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga and tundra regions of Sweden 2000.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 33-38. 33-38
Lemdahl, G. 2001. Fynd av avlång flatbagge Grynocharis oblonga L. (Coleoptera) på tall. [Records of Grynocharis oblonga L. (Coleoptera) on pine (Pinus sylvestris).] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 39-40. 39-40
Palmqvist, G. 2001. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2000. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2000.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 41-55. 41-55
Svensson, I. 2001. Recension: Bradley, J.D. 2000. Checklist of Lepidoptera recorded from the British Isles, second edition (revised). Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 56. 56
Lindhe, A. 2001. Upprop – långhorningsfynd. Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 56. 56
Ljungberg, H. 2001. Ett bortglömt 1800-talsfynd av träsksammetslöparen, Chlaenius sulcicollis (Coleoptera,   Carabidae). [An overlooked 19th century record of the ground beetle Chlaenius sulcicollis (Coleoptera, Carabidae).] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 57-59. 57-59
Danielsson, R. 2001. Recension: Hansen, M. 1999. World Catalogue of Insects Volume 2. Hydrophiloidea (Coleoptera). Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 60. 60
Svensson, I. 2001. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2000. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2000.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 61-68. 61-68
Andersson, G. 2001. Insektssamlingar – ovärderliga biologiska arkiv. Men hur ska vi ta hand om dem? [Insect collections — invaluable biological archives. But how to preserve them?] Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 69-72. 69-72
Larsson, R. 2001. Recension: Weygoldt, P. 2000. Whip Spiders, Their Biology, Morphology and Systematics (Cherlicerata: Amblypygi). Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 73-74. 73-74
Hydén, N. 2001. Recension: Kitching, I.J. & Cadiou, J.-M. 2000. Hawkmoths of the World – an annotated and illustrated revisionary checklist (Lepidoptera: Sphingidae). Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 75-76. 75-76
Svensson, E. 2001. Upprop: Flick- och jungfrusländor i södra Sverige efterlyses. Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 76. 76
Hydén, N. 2001. Recension: Tuzov, V.K., Bogdanov, P.V. Churkin, S.V. Dantchenko, A.V., Devyatkin, A.L., Murzin, V.S. Samodurov, G.D. & Zhdanko, A.B. 2000. Guide to the Butterflies of Russia and adjacent territories (Lepidoptera, Rhopalocera). Vol. 2. Libytheidae, Danaidae, Nymphalidae, Riodinidae, Lycaenidae. Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 77-78. 77-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 122 (1-2), s. 79-80. 79-80
Appelqvist, T., Bengtson, O. & Gimdal, R. 2001. Insekter och mosaiklandskap. [Insects and Mosaic landscapes.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 81-97. 81-97
Sörensson, M. 2001. Förbisedd eller återinvandrad? – Nya fynd av rovstekeln Nysson tridens Gerst. i Sverige   (Hymenoptera: Sphecidae). [Overlooked or reimmigrated?  — New records of Nysson tridens Gerst. from Sweden   (Hymenoptera: Sphecidae)] Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 98. 98
Ericson, B. 2001. Fynd av för Sverige nya och sällsynta kortvingar inom underfamiljen Oxytelinae (Coleoptera: Staphylinidae). [New and rare finds of rove-beetles belonging to subfamily Oxytelinae (Coleoptera: Staphylinidae).] Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 99-105. 99-105
Rättelse: Bortglömd fotograf. Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 105. 105
Douwes, P. 2001. Recension: Sjöberg, F. 2001. Tranströmerska insektsamingen från Runmarö. Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 106 . 106
Gullefors, B. 2001. Upprop: Nattsländor. Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 106 . 106
Jonsell, M. & Eriksson, P. 2001. Jämförelse av vedskalbaggsfaunan på gran och björkhögstubbar mellan naturreservatet Båtfors och dess omgivningar. [A comparison of the saproxylic beetle fauna on spruce wood and Birch high-stumps between the Båtfors forest reserve and its surroundings.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 107-122. 107-122
Gertsson, C.-A. 2001. An annotated checklist of the scale insects (Homoptera: Coccoidea) of Sweden. [Förteckning över Sveriges sköldlöss.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 123-130. 123-130
Grichanov, I. & Danielsson, R. 2001. Dolichopodidae (Diptera) new to the Swedish fauna. [Nya styltflugor (Diptera: Dolichopodidae) för Sverige.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 131-134. 131-134
Hansson, C. 2001. Recension: Göransson, G. 2001. Mina insektsvandringar. Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 135-136. 135-136
Ranius, T. 2001. Populationsekologi och habitatkrav för skalbaggar och klokrypare i ihåliga ekar. [Population   ecology and habitat preferencens for beetles and pseudoscorpions in hollow oaks.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 137-149. 137-149
Gillerfors, G. 2001. Recension: Stüben, P.E. (ed.). Die Cryptorhynchinae der Kanarischen Inseln. Systematik, Faunestik, Ökologie und Biologie. Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 149-151. 149-151
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 122 (3), s. 152. 152
Eliasson, C. U. 2001. Studier av boknätfjärilen (Euphydryas maturna) (Lepidoptera: Nymphalidae) i Västmanland 2 – fenologi, protandri, könskvot och parningslek. [A study of the scarce fritillary (Euphydryas maturna) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Sweden, Västmanland 2 – phenology, protandry, sex-rate and mating behaviour.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 153-167. 153-167
Jonsell, M. 2001. Recension: Köhler, F. 2000. Totholzkäfer in Naturwaldzellen des nördlichen Rheinlands. Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 168. 168
Sörensson, M. 2001. Platycheirus urakawensis (Matsumura), a hoverfly new to Europe (Diptera: Syrphidae). [Platycheirus urakawensis (Matsumura) ny för Europa (Diptera: Syrphidae)] Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 169-172. 169-172
Dannelid, E. & Ekestubbe, K. 2001. Vinterflickslända (Sympecma fusca) på spridning norrut? [Winter Damselfly (Sympecma fusca) spreading north in Sweden?] Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 173-176. 173-176
Rämert, B., Ehnström, B. & Lundberg, S. 2001. Inverkan av marktäckning och samodling på förekomst av   jordlöpare och kortvingar (Coleoptera: Carabidae och Staphylinidae) i morotsodlingar. [Effects of mulching and intercropping on occurrence of ground beetles and rove beetles (Coleoptera: Carabidae och Staphylinidae) in carrot cultivations.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 177-187. 177-187
Gullefors, B. 2001. Oxyethira klingstedti (Trichoptera, Hydroptilidae), en för Sverige ny nattslända. [Oxyethira klingstedti Nybom, 1983 (Trichoptera, Hydroptilidae), a caddisfly species new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 188. 188
Bartsch, H. 2001. Swedish Province Catalogue for Hoverflies (Diptera, Syrphidae). [Provinskatalog för svenska blomflugor (Diptera, Syrphidae).] Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 189-215. 189-203
204-215
Annons: Trettonde Svenska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 122   (4), s. 216. 216
Sörensson, M. 2001. Mikael Hansen (1956-2000) in memoriam. Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 217-218. 217-218
Kronestedt, T. 2001. Tord Nyholm in memoriam. Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 219-221. 219-221
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 222. 222
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 123 2002. Entomologisk tidskrift vol. 122 (4), s. 223-224. 223-224

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.