Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 123, 2002

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Ragnar Hall (nr 1-2), Mats Jonsell (nr 3 & 4)
Tryckeri: Berlings Skogs, Trelleborg
ISSN 0013-886x

ET2002 1-2 front ET2002 3 front ET2002 4 front

Utgivningsdatum:  Nr 1-2, s. 1-80, maj 2002. Nr 3, s. 81-152, oktober 2002. Nr 4, s. 153-224, december 2002

Svensson, I. 2002. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2001. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2001.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 1-11. 1-11
Annons: Uppskattade insektsböcker till bra priser Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 12. 12
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 2002. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 2001. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga- and tundra regions of Sweden 2001.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 13-18. 13-18
Nilsson L. A. & Cederberg, B. 2002. Nomada fucata, ett för Sverige nytt gökbi (Hymenoptera: Anthophoridae). [Nomada fucata, a new cuckoo bee to Sweden (Hymenoptera: Anthophoridae).] Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 19-22. 19-22
Andersson, G., Andrén, B. & Carlsson, B. 2002. Svenskt entomologmöte i Göteborg 15-17 juni 2001. Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 23-26. 23-26
Abenius, J. 2002. Ett märkligt vägstekelfynd (Hymenoptera: Pompilidae) på Sydkoster. [A remarkable spider wasp (Hymenoptera: Pompilidae) record from the Koster archipelago off the Swedish west coast.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 27-32. 27-32
Upprop: fynddata från Omberg i Östergötland Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 32. 32
Palmqvist, G. 2002. Recension: Ronkay, L., Yela, J.L. & Hreblay, M. 2001. Noctuidae Europaeae volym 5. Hadeninae II. Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 33-34. 33-34
Ljungberg, H. 2002. Notes on North European Onthophagus Latr. (Coleoptera: Scarabaeidae). [De svenska horn- och   dvärgdyvlarna, Onthophagus Latr. (Coleoptera: Scarabaeidae).] Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 35-49. 35-49
Douwes, P. 2002. Recension: Franzén, M. 2000. Sällsynta fjärilar i Östergötland – nationellt och regionalt rödlistade arter. Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 50. 50
Högmo, O. 2002. Sensommarlek – lövvårtbitarens (Orthoptera: Leptophyes punctatissima Bosc) parning dokumenterad Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 51-52. 51-52
Palmqvist, G. 2002. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2001. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2001. ] Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 53-63. 53-63
Douwes, P. 2002. Recension: Forslund, M. (red.) 2001. Natur och kultur på Öland. Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 64. 64
Forshage, M. 2002. Nyare systematik bland bladhorningar (Coleoptera; Scarabaeoidea) och skalbaggar i allmänhet. [Contemporary systematics in lamellicorn beetles (Coleoptera; Scarabaeoidea) and beetles in general.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 65-74. 65-74
Annons: Trettonde Svenska entomologmötet Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 74. 74
Hydén, N. 2002. Recension: Huldén, L., Albrecht, A., Itämies, J., Malinen, P. & Wettenhovi, J. 2000. Finlands storfjärilsatlas. Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 75-77. 75-77
Ohlsson, A. 2002. Recension: Hausmann, A. (Ed.). 2001. The Geometrid Moths of Europe (Lepidoptera). Vol. 1 Introduction. Archierinae, Orthostixinae, Desmobathrinae, Alsophilinae, Geometrinae. Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 77-78. 77-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 123 (1-2), s. 79-80. 79-80
Nilsson, S. G., Baranowski, R., Hedin, J., Jansson, N. & Ranius, T. 2002. Hålträdslevande guldbaggars (Coleoptera, Scarabaeidae) biologi och utbredning i Sverige. [Biology and distribution of Chafers (Coleoptera, Scarabaeidae) living in hollow trees in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 81-98. 81-98
Upprop och köpes: fjärilsbilder på vift Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 98. 98
Björklund, J. O. & Palmqvist, G. 2002. Coleophora jaernaensis n. sp. (Lepidoptera: Coleophoridae), described from Sweden and Finland, and lectotype designation of Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839). [Coleophora jaernaensis n. sp. (Lepidoptera: Coleophoridae), beskriven från Sverige och Finland, och lectotypdesignering av Coleophora sternipennella (Zetter­stedt, 1839).] Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 99-107. 99-107
Svensson, I. 2002. Recension: Parenti, U. 2000. A Guide to the Microlepidoptera of Europe. Entomologisk tidskrift   vol. 123 (3), s. 108. 108
Gillerfors, G. 2002. Nya landskapsfynd av stritar (Auchenorrhyncha) och nya arter för Sverige. [New species to Sweden and new provincial finds of Auchenorrhyncha.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 109-116. 109-116
Jonsell, M. 2002. Recension: Ehnström, B. och Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 116-117. 116-117
Hansson, C. 2002. Recension: Gärdenfors, U. Aagaard, K. Biström, O (red.) & Holmer, M. (ill.) 2002. Hundraelva nordiska evertebrater. Handledning för övervakning av rödlistade småkryp. Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 118. 118
Grichanov, I. 2002. A checklist of Swedish Dolichopodidae (Diptera). [Förteckning över svenska styltflugor (Diptera: Dolichopodidae).] Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 119-130. 119-130
Gullefors, B. 2002. Sveriges nattsländor (Trichoptera), en provinskatalog med nyare fynduppgifter. [The Swedish Trichoptera, a check-list with records for the Swedish provinces.] Entomologisk tidskrift   vol. 123 (3), s. 131-147. 131-147
Jonsell, M. 2002. Ny redaktör för Entomologisk Tidskrift Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 148. 148
Pape, T. & Wahlstedt, U. 2002. En silverborstsvans nyinförd till Sverige (Thysanura: Lepismatidae). [A silverfish newly introduced to Sweden (Thysanura: Lepismatidae).] Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 149-151. 149-151
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 123 (3), s. 152. 152
Franzén, M., Antonsson, K., Askling, J., Bergman, K.-O., Gynnemo, S., Ignell, H. & Ranius, T. 2002. Rödlistade dagfjärilar i Östergötland. [Redlisted dayactive lepidoptera in the county of Östergötland, southeastern Sweden]   Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 153-162. 153-162
Weibull, A.-C. 2002. Störst mångfald i mosaikartade jordbrukslandskap. [Higher biodiversity in heterogeneous landscapes.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 163-165. 163-165
Nilsson, A. 2002. Recension: Wichard, W., Arens, W. & Eisenbeis, G. 2002: Biological atlas of aquatic insects. Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 166. 166
Ljungberg, H. 2002. Våra rödlistade jordlöpares habitatkrav. [Important habitats for red-listed ground beetles in   Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 167-185. 167-185
Borisch, D. 2002. En ny tvestjärt   (Dermaptera) för Sverige: Euborellia annulipes. [First record of the earwig Euborellia annulipes (Dermaptera) from Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 186. 186
Bergsten, J., Hellqvist, S., Nilsson, A. & Pettersson, R. 2002. Rapport från Svenska Entomologmötet i Jämtland 28-30 juni 2002. Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 187-192. 187-192
Nilsson, S. G. 2002. En metod för kvantitativa inventeringar av dagfjärilar och bastardsvärmare på landskapsnivå. [A method for population studies of butterflies at the landscape scale]. Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 193-201. 193-201
Annons: XXVI   Nordic-Baltic Congress of Entomology Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 202. 202
Hydén, N. 2002. Recension: Lepidopterologischen-Arbeitsgruppe. 2000. Schmetterlinge und ihre Lebensräume. Arten – Gefährdung – Schutz. Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 203-204. 203-204
Jonsell, M. & Eriksson, P. 2002. Harparbollund revisited – återinventering av en välkänd vedinsektslokal. [Harparbollund revisited – reinventory of a well known locality for saproxylic beetles.] Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 205-218. 205-218
Ferrer, J. & Andersson, B. 2002. Förväxling av arterna i släktet Cynaeus Leconte, 1866, i Sverige och Finland (Coleoptera, Tenebrionidae). [Mix-up of the species of the genus Cynaeus Leconte, 1866, in Sweden and Finland] Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 219-221. 219-221
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 222. 222
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 123 2002. Entomologisk tidskrift vol. 123 (4), s. 223-224. 223-224

 

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.