Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 126, 2005

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Grahns tryckeri, Lund.
ISSN 0013-886x

ETomslag 1-2 2005Omslag ET 3 2005Omslaget ET 4 2005Utgivningsdatum: nr 1-2, sid. 1-96, maj 2005   nr 3, sid. 97-160, oktober 2005   nr 4, sid. 161-224, december 2005

Eriksson, P., Frycklund, I., Löfgren, T. & Abenius, J. 2005. Marma skjutfält – en kanonlokal för insekter. [The Marma shooting range – a refuge for threatened insects.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 1-20. 1-20
Svensson, I. 2005. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2004. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2004.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 21-33. 21-33
Wikars, L.-O. 2005. Recension: Jansson, N. 2004. Vedskalbaggar i 20 lövskogsområden i Hallands län 1999-2002. – Läns­styrelsen i Halland, Naturvård och Miljöövervakning. Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 34. 34
Gertsson, C.-A. 2005. Nya arter och nya landskapsfynd av sköldlöss från Sverige fram till år 2004. [New species and new province-records of scale insects from Sweden (Hemiptera:   Coccoidea) up to the year 2004.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 35-42. 35-42
Rättelse: Stig Adebratt och jordlöparen Liotrichus quadrillum. Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 42. 42
Upprop: Svärmare efterlyses! Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 42. 42
Karlsson, D., Pape, T., Johanson, K. A., Liljeblad, J. & Ronquist, F. 2005. Svenska Malaisefälleprojektet, eller hur många arter steklar, flugor och myggor finns i Sverige? [The Swedish Malaise Trap Project, or how many species of Hymenoptera and Diptera are there in Sweden?] Entomologisk   tidskrift vol. 126 (1-2), s. 43-53. 43-53
Ehnström, B. 2005. Recension: Viitasaari, Matti (Red. ) 2002. Sawflies (Hymenoptera, Symphyta) 1. A review of the suborder, the Western Palaearctic taxa of Xyeloidea and Pamphilioidea. – Tremex Press Ltd. Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 54. 54
Franzén, M. & Johannesson, M. 2005. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2004. [In­teresting Macrolepidoptera findings in Sweden 2004.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 55-70. 55-70
Lindmark, H. 2005. Femtonde svenska entomologmötet i Västerdalarna. [15th meeting of the Swedish entomological Society in Dalarna.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 71-74. 71-74
Nilsson, M. 2005. Antonechloris (Thetidia) smaragdaria (Fabricius 1787), ny mätarart för Sverige. [Antonechloris (Thetidia) smaragdaria (Fabricius 1787), a new geometrid species for Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 75-76. 75-76
Ryrholm, N. 2005. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 2004. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga and tundra regions of Sweden 2004.] Entomologisk tidskrift vol. 126   (1-2), s. 77-84. 77-84
Gullefors, B. 2005. Två nattsländearter (Trichoptera) på snö i Sverige. [Two Caddisfly Species (Trichoptera) on Snow in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 85-87. 85-87
Bylund, H. 2005. Vad hände med fjällbjörkmätarhärjningarna sommaren 2004? Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 88. 88
Dufberg, A. 2005. Viveln Baris lepidii Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae) återfunnen i Skåne efter 130 år. [Baris lepidii Germar, 1824 rediscovered in Scania after 130 years.]   Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 89-91. 89-91
Jonsell, M. 2005. Recension: Geller-Grimm, Fritz 2003. Fotoatlas und Bestimmungsschlüssel der Raubfliegen Deutschlands/ Photographic atlas and identification key to the robber flies of Germany. – Ampyx-verlag. Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 91-92. 91-92
Lövgren, R. & Dalsved, B. 2005. Thaumetopoea processionea   L. funnen i Sverige. [Thaumetopoea processionea L. (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) found in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 93-94. 93-94
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 126 (1-2), s. 95-96. 95-96
Geijer, B. J. & Herrmann, J. 2005. Intressanta fynd av vattenskalbaggar i Mittlandsskogen på Öland. [Interesting records of water-beetles in the Midland forest on Öland, Southern Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 97-102. 97-102
Atlegrim, O., Ball, J. P., Hjältén, J., Johansson, T. & Pettersson, R. 2005. Värdet av sparad död ved – en beskrivning av ett forskningsprojekt. Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 103-106. 103-106
Jonsell, M. 2005. Recension: Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar, Hesperiidae-Nymphalidae. – ArtDatabanken. Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 106-107. 106-107
Liungman, M. 2005. Tofsmyggan Chaoborus   pallidus – ny art för Sverige. [Chaoborus   pallidus (Chaoboridae) – a new species for Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 108. 108
Svensson, G. P., Larsson, M. C. & Hedin, J. 2005. Feromoner i naturvårdens tjänst: inventering av sällsynta vedlevande skalbaggar med hjälp av dofter. [Pheromones for conservation: Odour-based methods for surveying threatened saproxylic beetles.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 109-116. 109-116
Gullefors, B. 2005. Nya provinsfynd av nattsländor (Trichoptera) i Sverige 2004. [New records of  Trichoptera for the Swedish provinces in 2004.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 117-120. 117-120
Atlegrim, O., Pettersson, R., Johansson, S., Karlsson, T., Kippel, J., Kjellberg, L., Lundström, J. & Ryd­linge, T. 2005. Mer blåbär runt myrstackar – en indirekt effekt av nordliga stackmyrans (Formica (F.) aquilonia Yarrow) närvaro. [More bilberries around ant nests – an indirect effect of the red wood ant (Formica (F.) aquilonia Yarrow).] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 121-127. 121-127
Jonsell, M. 2005. Recension: Nilsson, A.N. & van Vondel, B.J. 2005. World catalogue of insects Volume 7. Amphizoidae, Aspidytidae, Haliplidae, Noteridae and Paelobiidae (Coleoptera, Adephaga). –  Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 128. 128
Hallqvist, J. 2005. Anoplodera livida (Fabricius, 1777) – långhorning ny för Sverige (Coleoptera, Cerambycidae). [Anoplodera livida (Fabricius, 1777) – a longhorn beetle new to Sweden (Coleoptera, Cerambycidae).] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 129-131. 129-131
Lundberg, S. 2005. Sista (?) levande eken i Småland med angrepp av större ekbock (Cerambyx cerdo) död våren 2003. [The last (?) living oak in Småland with attacks from Cerambyx cerdo dead after the winter 2002]  Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 131-132. 131-132
Wanntorp, H.-E. 2005. Några bladbaggar, felaktigt uppgivna som svenska. [Some leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae), mistakenly reported from Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 133-136. 133-136
Jonsell, M. 2005. Ny rödlista 2005: Påverkas rangordningen av lokaler då man räknar rödlistade arter av ved­levande skalbaggar i gammelträd? [The Revised Swedish red-list 2005: Does it influence the ranking of sites when measured as number of red-listed saproxylic beetles in old hollow trees.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 137-142. 137-142
Bengtsson, B. Å. 2005. Kilskriftpraktmalen Schiffermuelleria   schaefferella Linnaeus,1758 (Lepidoptera, Oeco­phoridae) fanns verkligen i Sverige! [Schiffermuelleria schaefferella (Lepidoptera, Oecophoridae) was in fact occurring in Sweden! Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 143-146. 143-146
Greve, L., Knudsen, G. K. & Witzgall, P. 2005. Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851) (Neuroptera, Chrysopidae) ny for Sverige. [Peyerimhoffina gracilis (Schneider, 1851) (Neuroptera, Chrysopidae) new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 147-148. 147-148
Gillerfors, G. 2005. Tredje bidraget till stritarnas förekomst i Sverige. Fem nya arter för landet samt nya landskapsfynd. [Third contribution to the presence of the Auchenorrhyncha in Sweden. Five new species to the country and new provincial finds.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 149-158. 149-158
Bengtsson, B. Å. 2005. Recension: Hausman, A. 2004. The Geometrid Moths of Europe. Volume 2. – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 158-159. 158-159
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 126 (3), s. 160. 160
Wikars, L.-O. & Orrmalm, C. 2005. Större svartbaggen (Upis ceramboides) i norra Hälsingland: en hotad vedskalbagge som behöver stora mängder agregerad död ved. [The occurrence of the threatened wood-living beetle Upis ceramboides: a species dependent on high densities of aggregated dead wood.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 161-170. 161-170
Antonsson, K., Ekroth, S., Elmquist, H., Karlsson, T. & Lager, H. 2005. Kronärtsblåvingen (Plebejus argyrog­nomon) – på väg att försvinna? [Plebejus argyrognomon ssp. norvegica – on the edge of extinction.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 171-172. 171-172
Wallin, H., Lundberg, S. & Hägg, T. 2005. Finns de båda palearktiska arterna av lövgrenbock, Stenostola dubia och S. ferrea (Coleoptera, Cerambycidae) i Norden? [Are both Palaearctic cerambycid species, Stenostola dubia and S. ferrea (Coleoptera, Cerambycidae) occurring in the Nordic countries?] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 173-179. 173-179
Annons: Sjuttonde Svenska entomolomötet 2006. Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 180. 180
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 126 2005. Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 181-182. 181-182
Jonsson, L. J. 2005. Den giftiga säckspindeln Cheiracanthium punctorium (Araneae, Miturgidae) återfunnen i Sverige. [The regionally extinct poisonous spider Cheiracanthium  punctorium (Araneae, Miturgidae) rediscovered in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 183-186. 183-186
Bergström, C. & Bartsch, H. 2005. Phasia barbifrons   (Girschner, 1887) – en småväxt parasitfluga (Dipt. Tachi­nidae) ny för Norden). [Phasia barbifrons (Girschner, 1887) – a small tachinid fly (Dipt. Tachinidae) new to the Nordic countries.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 187-190. 187-190
Wanntorp, H.-E. & Ødegaard, F. 2005. Tre missförstådda jordloppor: Om förekomsten av Psylliodes isatidis Hktr, P. crambicola Lohse och P. brisouti (Bedel) i Norden. [Three misunderstood flea beetles (Coleoptera, Chrysomelidae): on the occurrence of Psylliodes   isatidis Heikertinger, P. crambicola   Lohse and P. brisouti (Bedel) in the Nordic countries (Coleoptera, Chrysomelidae).] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 191-199. 191-199
Debatt: Nya rödlistan – många minskande vedinsekter är borttagna. Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 200-203. 200-203
Lönnell, N. 2005. Ytterligare kunskap om utbredningen för bibagge Apalus bimaculatus (Coleoptera, Meloidae) i Sverige. [Further information on the distribution of Apalus bimaculatus (Coleoptera, Meloidae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 203-204. 203-204
Jonsson, M. 2005. Spridningsförmågan hos insekter knutna till klibbticka och fnöskticka [Dispersal abilities of insects associated with fruiting bodies of the wood-decaying fungi Fomitopsis pinicola and Fomes fomentarius.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 205-213. 205-213
Svensson, I. 2005. Recension: Brown, J.W. 2005. World catalogue of insects. Volume 5. Tortricidae (Lepidoptera). – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 214. 214
Gillerfors, G. & Coulianos, C.-C. 2005. Fynd av för Sverige nya och sällsynta skinnbaggar (Hemiptera, Heteroptera). [Records of true bugs (Hemiptera, Heteroptera) new or rare to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s. 215-223. 215-223
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 126 (4), s.   224. 224

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.