Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 131, 2010

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Kjell Antonsson
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Grahns tryckeri AB
ISSN 0013-886x

ET2010 omslag 1ET2010 omslag 2ET2010 omslag 3ET2010 omslag 4Utgivningsdatum: Nr 1, sid. 1-96, maj 2010. Nr 2, sid. 97-160, september 2010. Nr 3, sid. 160-240, december 2010. Nr 4, sid. 240-512, april 2011.

Hedgren, O. 2010. Korthornad vedstekel Tremex fuscicornis (Hymenoptera: Siricidae) – en intressant vedinsekt på lövträd. [Some notes on the ecology of the Tremex wasp T. fuscicornis (Hymenoptera: Siricidae).] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 1-4. 1-4
Palmqvist, G. 2010. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2009. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2009.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 5-14. 5-14
Andersson, G. 2010. Recension/Book review: Pettersson, Maj-Lis 2009. Skydda din trädgård. – Ordalaget Bokförlag. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 15-16. 15-16
Föreningsinformation: värva prenumeranter till ET. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 16. 16
Svensson, I. 2010. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2009. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden 2009.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 17-27. 17-27
Vessby, K. 2010. Recension/Book review: Ljungberg, H. & Hall, K. 2009. Nyckel till svenska dyngbaggar. – Länsstyrelsen Gotland. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 28. 28
Hallqvist, J., Winqvist, C. & Lindelöw, Å. 2010. Fynd av åkerlöpare Dolichus halensis och axlöpare Zabrus tenebrioides i södra Sverige. [Findings of Dolichus halensis (Schaller, 1783) and Zabrus tenebrioides (Goetze, 1777) in the South of Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 29-33. 29-33
Elmquist, H. & Gustafson, H. 2010. Tjugonde Svenska Entomologmötet vid Fiskeboda i Södermanland 12–14 juni 2009. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 34-36. 34-36
Fägerström, C., Kärnestam, E. & Anderson, R. 2010. Nya och förväntade öronvivelarter (Coleoptera: Otiorhynchini) på prydnadsbuskar i Sverige. [New and expected weevils (Coleoptera: Otiorhynchini) on ornamental shrubs in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 37-48. 37-48
Johansson, N. 2010. Fynd av tallsotblomfluga Psilota atra (Diptera, Syrphidae) i Småland. [Records of the hoverfly Psilota atra (Diptera, Syrphidae) from Småland, Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 49-53. 49-53
Ryrholm, N. 2010. Recension/Book review: Aarvik, L., Hansen, L.O. & Kononenko, V. 2009. Norges Sommerfugle. – Norsk entomologisk forening & Naturhistorisk museum. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 54. 54
Gertsson, C.-A. 2010. Fångst av bladloppor (Hemiptera: Psylloidea) i Malaisefällor – nya provinsfynd samt sällsynt förekommande arter i Sverige. [Collecting of jumping plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) from the Swedish Malaise Trapping Project – new province-records and rare species in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 55-65. 55-65
Föreningsinformation: Tjugoförsta Svenska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 66. 66
Annons: Rea på Floran i Skåne. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 66. 66
Forshage, M. 2010. Recension/Book review: Löbl, i. & Smetana, A. 2006, 2007. Catalogue of Palearctic Coleoptera. Volume 3 & Volume 4. – Apollo Books, Stenstrup. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 67-70. 67-70
Upprop: Insektsfotografer – hjälp. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 70. 70
Jonsell, M. 2010. Recension/Book review: Emanelsson, U. 2009. Europeiska kulturlandskap. Hur människan format Europas natur. – Formas. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 71. 71
Upprop: Faunaväkteri 2010 – anta utmaningen. Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 72. 72
Nilsson, L. A. 2010. The type material of Swedish bees (Hymenoptera, Apoidea) IV. Bees from Thomson’s collection. [Typmaterial av svenska bin (Hymenoptera, Apoidea) IV. Bin från Thomsons samling.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 73-94. 73-94
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 131 (1), s. 95-96. 95-96
Lindelöw, Å. 2010. Aktuellt om svenska barkborrar (Coleoptera; Curculionidae, Scolytinae). [Notes on bark beetles in Sweden (Coleoptera; Curculionidae, Scolytinae).] Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 97-104. 97-104
Bengtsson, B. Å. 2010. Caloptilia jurateae sp.n., a sibling species of Csemifascia (Haworth, 1828) (Lepidoptera Gracillariidae). [Caloptilia jurateae sp.n., en systerart till Csemifascia (Haworth, 1828) (Lepidoptera Gracillariidae).] Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 105-112. 105-112
Johansson, N. 2010. Solitära gaddsteklar (Hymenoptera, Aculeata) på tre torrängsartade lokaler i övre Emå­dalen. [Solitary wasps and bees (Hymenoptera, Aculeata) on three dry meadow sites in the Emå river valley, Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 113-130. 113-130
Ericson, B. 2010. Två för Sverige nya skalbaggar som angriper lärk (Coleoptera). [Two species of beetles new to Sweden feeding on larch.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 131-136. 131-136
Upprop: Har du sett angrepp av jättebastborren? Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 136. 136
Hansson, C. 2010. Till minne av Karl-Johan Hedqvist. Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 137-144. 137-144
Dufberg, A. 2010. Carl Wetterhall 1773-1813. En levnadsbeskrivning. [Carl Wetterhall 1773-1813. A biography.]   Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 145-153. 145-153
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 154. 154
Bengtson, R. & Olsen, K. M. 2010. Scolitantides orion (fetörtsblåvinge) funnet på svensk side av Iddefjorden i 2009. [Chequered Blue Scolitantides orion discovered on the Swedish side of Iddefjorden in 2009.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 155-159. 155-159
Bildsvar: Var var midsommarmätaren? Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 159. 159
Jonsell, M. 2010. Recension/Book review: Strid, T. (Red.) 2010. Gräshoppor i Sverige – en fälthandbok. –   Entomologiska Föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 131 (2), s. 160. 160
Molander, M. & Franzén, M. 2010. Gullrisbock, Phytoecia nigricornis (Coleoptera: Cerambycidae), förbisedd eller sällsynt? [The Goldenrod Longhorn Beetle Phytoecia nigricornis (Coleoptera: Ceramby­cidae) – rare or overlooked?] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 161-168. 161-168
Rehnberg, E. & Brodin, Y. 2010. Svidknott (Diptera, Ceratopogonidae) – irriterande okända. [Biting midges (Diptera, Ceratopogonidae) – annoyingly unknown.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 169-176. 169-176
Rutanen, I., Wanntorp, H.-E., & Fägerström, C. 2010. Two Pollen Beetles, Meligethes subrugosus (Gyllenhal, 1808) and Meligethes substrigosus Erichson, 1845 in Northern Europe. [Två pollenbaggar, Meligethes subrugosus (Gyllenhal, 1808) och Meligethes substrigosus Erichson, 1845 i Norden.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 177-184. 177-184
Sök stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 114 (3), s. 184. 184
Persson, M. 2010. Förändringar i dagfjärilsfaunan vid nordvästra Krankesjön mellan 1984 och 2009. [Changes in the butterfly and burnet moth fauna north west of   Krankesjön lake between 1984 and 2009.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 185-194. 185-194
Bengtsson, B. Å. 2010. Notes on some Nordic species of Phyllonorycter Hübner, 1822 (Lepidoptera, Gracil­lariidae). [Anteckningar om några nordiska Phyllonorycter-arter (Lepidoptera, Gracillariidae).] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 195-204. 195-204
Föreningsinformation: Tack Niklas! Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 204. 204
Sörensson, M. 2010. Till minnet av   Bengt-Olof Landin (1925-2006). Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s.   205-213. 205-213
Inbjudan till Svenskt Entomolgmöte 2011. Entomologisk tidskrift vol. 131 (3),   s. 214. 214
Kärvemo, S. & Schroeder, L. M. 2010. A comparison of outbreak dynamics of the spruce bark beetle in Sweden   and the mountain pine beetle (Curculionidae: Scolytinae) in Canada. [En jämförelse av ut-brottsdynamiken mellan   granbarkborre i Sverige och contortabastborre (Curculionidae: Scolytinae) i Kanada.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 215-224. 215-224
Bengtsson, B. Å. 2010. Entomologmötet på Aspan i Blekinge 2010. Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 225-228. 225-228
Struwe, I., Lundberg, A. & Pettersson, R. B. 2010. Den gallbildande svampflugan Agathomyia wankowiczii (Diptera, Platypezidae) på platticka Ganoderma applanatum i Sverige. [The gall-forming flat-footed fly Agathomyia wankowiczii on the bracket fungus Ganoderma applanatum in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 229-234. 229-234
Turander, F. 2010. Hippodamia notata ny nyckelpiga för Sverige (Coleoptera: Coccinellidae). [Hippodamia notata a new ladybird for Sweden (Coleoptera: Coccinellidae).] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 235-236. 235-236
NilssonÖrtman, V. 2010. Första fynden i Sverige av den förbisedda savflugan Aulacigaster pappi Kassebeer, 2001 (Diptera: Aulacigastridae). [First records for Sweden of the overlooked sap fly Aulacigaster pappi Kassebeer, 2001 (Diptera: Aulacigastridae).] Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 237-239. 237-239
Upprop: Faunaväkta insekter och spindlar under 2011 Entomologisk tidskrift vol. 131 (3), s. 240. 240
Lindhe, A., Jeppsson, T. & Ehnström, B. 2010. Longhorn beetles in Sweden – changes in distribution and   abundance over the last two hundred years [Långhorningar i Sverige – förändringar av utbredning och frekvens under de senaste tvåhundra åren.] Entomologisk tidskrift vol. 131 (4), s. 241-510. Separat supplement ”Långhorningsboken”. 241-510
Innehåll i Entomologisk Tidskrift vol. 130 (2010). [Contents of Entomologisk Tidskrift vol. 130 (2010).] Entomologisk tidskrift vol. 131 (4), s. 512-513. 511-512

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.