Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 140, 2019

Entomologisk Tidskrift Volym 140 – år 2019
Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Linda Strand
Redaktörer: Thomas Persson Vinnersten (nr. 1 & 2), Emma Wahlberg (nr. 3-4).
Tryckeri: Exaktaprinting, Malmö
ISSN 0013-886x

Storharkranken Tipula varipennis Meigen, 1818 är en medelstor harkranksart. Den förekommer ofta i fuktiga skogsmiljöer över stora delar av landet och de vuxna harkrankarna flyger i maj och juni. Foto: Anders Lindström. Ljusmikroskopisk bild av sköldlusen Acanthococcus azaleae. Arten tillhör familjen filtsköldlöss (Eriococcidae). Läs mer på sidorna 157–165 . Foto: C. Fägerström.

Utgivningsdatum:
Nr 1, s. 1–80, juli 2019.
Nr 2, s. 81-144, juli 2019.
Nr 3–4, s. 145–208, februari 2020.

Bengtsson, B. Å. 2019. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2018. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2018.] – Entomologisk Tidskrift 140 (1): 1–18. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Palmqvist, G. 2019. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2018. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2018.] – Entomologisk Tidskrift 140 (1): 19–26. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Persson, M., Pollet, M., Struwe, I. & Hedström, L.. 2019. A revised checklist and time window based catalogue of the long-legged flies (Diptera: Dolichopodidae) of Sweden, with six new synonymies in Dolichopus Latreille, 1796. [En reviderad taxonomisk förteckning och tidsfönsterbaserad landskapskatalog över svenska styltflugor (Diptera: Dolichopodidae), med sex nya synonymer i släktet Dolichopus Latreille, 1796.] – Entomologisk Tidskrift 140 (1): 27–57. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Persson Vinnersten, T. & Eriksson, S. 2019. Recension: Söderström, B. 2019. Nordens fjärilar: en fält­handbok – Bonnier fakta, Stockholm. 272 sidor. ISBN 9789174249460. – Entomologisk Tidskrift 140 (1): 58. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Anderbrant, O. & Broad, G.R. 2019. The European birch sawfly, Arge pullata (Hymenoptera: Argidae), in Sweden, and the first national record of its parasitoid Scolobates testaceus(Hymenoptera: Ichneumonidae). [Blåsvarta björkstekeln, Arge pullata (Hymenoptera: Argidae), i Sverige och första fyndet i landet av dess parasitoid Scolobates testaceus(Hymenoptera: Ichneumonidae).] – Entomologisk Tidskrift 140 (1): 59–64. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Struwe, I. & Persson Vinnersten, T. 2019. Schakalflugan Desmometopa varipalpis Malloch, 1927 (Diptera, Milichiidae) är ny och vanlig i svenska inomhusmiljöer. [The Jackal fly Desmometopa varipalpis Malloch, 1927 is new and common in Swedish indoor environ­ments.] – Entomologisk Tidskrift 140 (1): 65–68. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Högmo, O. 2019. Fruktmurarbi Osmia cornuta (Latreille, 1805) (Hymenoptera: Megachilidae) funnet i Eslöv – ny art för Sverige. [The Orchard bee Osmia cornuta (Latreille, 1805) (Hymenoptera: Megachilidae) new to Sweden.] – Entomologisk Tidskrift 140 (1): 69–72. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Fägerström, C. 2019. Några för Sverige nya skalbaggar. [Some beetle species new to the Swedish fauna.] – Entomologisk Tidskrift 140 (1): 73–79. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Andersson, M. & Brodin Y. 2019. Nya arter av harkrankar (Diptera: Limoniidae, Tipulidae) för Sverige. [New species of crane flies (Diptera: Limoniidae, Tipulidae) from Sweden.] – Entomologisk Tidskrift 140 (2): 81–87. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Tillkännagivande: Emma Wahlberg – ny redaktör för Entomologisk Tidskrift från 2020 (Emma Wahlberg – the new editor of Entomologisk Tidskrift starting with 2020) – Entomologisk Tidskrift 140 (1): 88. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Forshage, M. & Vårdal, H. 2019. Den entomologiska verksamheten på Riksmuseet 1915–2013. [Entomology at the Swedish Museum of Natural History 1915–2013.] – Entomologisk Tidskrift 140 (2): 89–106. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Fritz, Ö., Franc, N. & Johansson, N. 2019. Unik insektsfauna i varma lerbranter i Sundvik i västra Skåne. [Unique fauna of insects in xerothermic clay slopes in Sundvik at the West Coast of Scania, south Sweden.] – Entomologisk Tidskrift 140 (2): 107–132. Se rättad artikel nedan i nummer 3-4. See corrected article below in issue 3-4.  
Wahlberg, E., Rhodén, C & Johanson, KA. 2019. New records of dance flies (Hybotidae) and dagger flies (Empididae) in Sweden and a significant addition of genetic barcodes of the Swedish empidoid fauna. [Nya fynd av puckeldansflugor (Hybotidae) och dansflugor (Empididae) i Sverige och ett viktigt bidrag av genetiska streckkoder av den svenska empidoidfaunan.] – Entomologisk Tidskrift 140 (2): 133–144. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Johansson, N. & Larsson, A. 2020. Xiphydria betulae (Enslin, 1911) new to Sweden and new records of Xiphydria picta Konow, 1897 (Hymenoptera: Xiphydriidae) with additional notes on two rare ichneumonid parasitoids associated with xiphydriid wood wasps. [Xiphydria betulae (Enslin, 1911) ny för Sverige och nya noteringar av Xiphydria picta Konow, 1897 (Hymenoptera: Xiphydriidae) samt noteringar av två sällsynta brokparasitste-klar knutna till halssteklar.] – Entomologisk Tidskrift 140 (3–4): 145–155. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Rättelse av Fritz m.fl. 2019 (Correction of Fritz et. al. 2019): Fritz, Ö., Franc, N. & Johansson, N. 2019. Unik insektsfauna i varma lerbranter i Sundvik i västra Skåne. [Unique fauna of insects in xerothermic clay slopes in Sundvik at the West Coast of Scania, south Sweden.] – Entomologisk Tidskrift 140 (2): 107–132. (Rättad artikel publiceras här i sin helhet. The full corrected article is pubished here). Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Gertsson, C.-A. Widén, B. 2020. First record of Acanthococcus azaleae (Comstock) (Hemiptera: Coccomorpha: Eriococcidae) on Helianthemum oelandicum (Cistaceae) in Sweden. [Första fyndet av Acanthococcus azaleae (Comstock) (Hemiptera: Coccomorpha: Eriococcidae) på solvändan Helianthemum oelandicum (Cistaceae) i Sverige.] – Entomologisk Tidskrift 140 (3–4): 157–165. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
MacGowan, I. 2020. Earomyia argenta sp. nov. (Diptera: Lonchaeidae) from Sweden with a revised checklist and province catalogue. [Earomyia argenta sp. nov. (Diptera: Lonchaeidae) från Sverige med en reivderad checklista och provinskatalog.] – Entomologisk Tidskrift 140 (3–4): 167–174. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Olsson, P. A. 2020. Recension: Håkan Elmqvist, Göran Liljeberg, Morten Top-Jensen, Michael Fibiger. 2019.Sveriges fjärilar. Andra upplagan. En fälthandbok över Sveriges samtliga dag- och nattfjärilar.– Bugbook Publishing, Østermarie. 763 sidor. ISBN: 9788799805167. – Entomologisk Tidskrift 140 (3–4): 175-176. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Jeppsson, N. 2020. Spatial distribution of Coleoptera species on exposed riverine sediments (ERS) along the small river Mjöån with suggestions for management practices to increase biodiversity. [Rumslig fördelning av skalbaggsarter på “exponerade å-sediment” (ERS) längs den mindre Mjöån med förslag på skötselåtgärder för att öka biodiversiteten.] – Entomologisk Tidskrift 140 (3–4): 177–188. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Grootaert, P. & Hellqvist, S. 2020. Two new Drapetis species (Diptera: Hybotidae) from Sweden. [Två nya Drapetis-arter (Diptera: Hybotidae) från Sverige]. – Entomologisk Tidskrift 140 (3–4): 189–198. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Red: Föreningsinformation. – Entomologisk Tidskrift 140 (3–4): 199-202. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Red: Stipendier för yngre entomologer – Entomologisk Tidskrift 140 (3–4): 203. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Stenmark, M. 2020. Recension: Denis Michez, Pierre Rasmont, Michaël Terzo, Nicolas J. Vereecken. 2019. Hymenoptera of Europe 1: Bees of Europe – NAP Editions, Verrières-le-Buisson. 548 sidor.ISBN: 9782913688346 – Entomologisk Tidskrift 140 (3–4): 204-205. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Red: Innehåll Entomologisk Tidskrift Volym 140 – år 2019 – Entomologisk Tidskrift 140 (3–4): 206-207. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Red: Instruktioner för författare (reviderade i januari 2020) – Entomologisk Tidskrift 140 (3–4): 208-209. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.