Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 141, 2020

Entomologisk Tidskrift Volym 141 – år 2020
Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Linda Strand
Redaktör: Emma Wahlberg.
Tryckeri: 
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, s. 1–80, april 2020.
Nr 2, s. 81-128, juni 2020.
Nr 3–4, s. 129–208, september 2020.

Bengtsson, B. Å. 2020. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2019. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2019.] – Entomologisk Tidskrift 141 (1–2): 1–22. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Johansson, N. 2020. Revision of the Swedish Species of Odontocolon Cushman, 1942 (Ichneumonidae: Xoridinae) with the description of a new species and an illustrated key to species. [Revision av de svenska arterna av Odontocolon (Cushman, 1942) (Ichneumonidae: Xoridinae) med beskrivning av en ny art samt en illustrerad nyckel till arterna.] –Entomologisk Tidskrift 141 (1–2): 23–42. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Lind, J. 2020. Leucania loreyi (Duponchel, 1827), ett nytt nattfly för Sverige (Noctuidae, Lepidoptera). [Leucanialoreyi (Duponchel, 1827), a new moth for Sweden (Noctuidae Lepidoptera).] – Entomologisk Tidskrift 141 (1–2): 43–46. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Bengtsson, B.Å., Gustafsson, B. & Palmqvist, G. 2020. Är genusöverensstämmelse (gender agreement) mellan släkte och artepitet till gagn för stabilitet inom nomenklaturen (Lepidoptera)? [Is gender agreement beneficial for stability of the nomenclature (Lepidoptera)?] – Entomologisk Tidskrift 141 (1–2): 47–49 Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Föreningsinformation Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Källander. C., Moberg. A. & Ryrholm. N. 2020. Noctua tertia funnen i Sverige (Lepidoptera, Noctuidae). Noctua tertia found in Sweden. – Entomologisk Tidskrift 141 (1–2): 51–59. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Entomologmötet 2019 Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Palmqvist, G. & Ryrholm, N. 2020. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2019. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2019.] – Entomologisk Tidskrift 141 (1–2): 65–80. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Johansson, N. & Hall K. 2020. Nattflystekeln Enicospilus undulatus (Gravenhorst, 1829) (Ophioninae), en parasitoid på klöverspinnare Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775), ny för Sverige. [Enicospilus undulatus (Gravenhorst, 1829) (Ophioninae), a parasitoid of the grass eggar Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller, 1775), new to Sweden.] – Entomologisk Tidskrift 141 (3): 81–87. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Palmqvist, G. & Ryrholm, N. 2020. Tillägg och kompletteringar till (Addendum to) ”Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2019. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2019.] – Entomologisk Tidskrift 141 (1–2): 65–80.” – Entomologisk Tidskrift 141 (3): 88. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Andersson, P., Norén, L. & Gelland Boström, V. 2020. Träkägelbi Coelioxys alatus Förster, 1853 (Hymenoptera: Megachilidae) för första gången påträffad i Sverige. [Coelioxys alatusFörster, 1853 (Hymenoptera: Megachilidae) recorded in Sweden for the first time.] – Entomologisk Tidskrift 141 (3): 89–94. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Riedel, M. 2020. Contribution to the Mesochorinae of Sweden (Hymenoptera: Ichneumonidae). [Bidrag till faunan av Mesochorinae i Sverige (Hymenoptera: Ichneumonidae.] – Entomologisk Tidskrift 141 (3): 95–120. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Hallqvist, J., Hellqvist, S. & Stenmark, M. 2020. Två för Sverige nya rovsteklar: Gorytes neg-lectus och Pemphredon enslini (Hymenoptera: Crabronidae). [Two new digger wasps for Sweden: Gorytes neglectus and Pemphredon enslini (Hymenoptera: Crabronidae).] – Entomologisk Tidskrift 141 (3): 121–127. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Föreningsinformation – Entomologisk Tidskrift 141 (3): 128 Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Roger Mugerwa Pettersson, Mikael Sörensson. 2020. Till minne av Stig  Lundberg. [In memoriam: Stig Lundberg] – Entomologisk Tidskrift 141 (3): 129-148. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Ohlsson, A. 2020. Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851) – en för Sverige ny vecklare funnen i Åhus, Skåne (Lepidoptera, Tortricidae). [Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851) – a tortricid moth new to Sweden found in Åhus, Scania (Lepidoptera, Tortricidae).] – Entomologisk Tidskrift 141 (4): 149–153. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Stipendier för yngre entomologer – Entomologisk Tidskrift 141 (3): 154 Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Hellqvist, S. 2020. First records from Europe for two species of Piophilidae (Diptera). [Första fynden i Europa för två arter av ostflugor (Diptera: Piophilidae).] – Entomologisk Tidskrift 141 (4): 155–160. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Elmqvist, H., Nyström, D., & Bergsten, J. 2020. Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781), en ny gräshoppa för Norden och en migrerande svärm som korsade Östersjön. [Aiolopus thalassinus(Fabricius, 1781), a new grasshopper for the Nordic countries and a migrating swarm crossing the Baltic Sea.] – Entomologisk Tidskrift 141 (4): 161–171. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Nyheter från redaktionen Entomologisk Tidskrift 141 (3): 172. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Billqvist, M. 2020. Nya provinsfynd av trollsländor i Sverige 2018–2020. [New provincial records of Odonata in Sweden 2018–2020.] – Entomologisk Tidskrift 141 (4): 173–189. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Föreningsinformation – Entomologisk Tidskrift 141 (3): 190. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Jaschhof, M. & Jaschhof, C. 2020. High time for omtanke: New mycophagous gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) from a floodplain forest in central Sweden threatened by continuous clear-felling. [Hög tid för omtanke: Nya mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) från en svämskog i centrala Sverige hotade av pågående kalhyggesbruk.] – Entomologisk Tidskrift 141 (4): 191–206. Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...
Jaschhof, M. & Jaschhof, C. 2020. Addendum to: ”Jaschhof, M. & Jaschhof, C.: High time for omtanke: New mycophagous gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) from a floodplain forest in central Sweden threatened by continuous clear-felling. [Hög tid för omtanke: Nya mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) från en svämskog i centrala Sverige hotade av pågående kalhyggesbruk.] – Entomologisk Tidskrift 141 (4): 191–206.” Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...

Innehåll i Entomologisk Tidskrift vol. 141 (2020) – Entomologisk Tidskrift 141 (4): 207-208.

Download Vector Icon, Install Symbol. Modern, Simple Flat ...

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.