Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 077, 1956

Entomologisk Tidskrift Volym 77 – år 1956
Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Tord Nyholm, Uppsala
Redaktör: Tord Nyholm, Uppsala
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-120, 30 juni 1956;
Nr 2-4, sid 121-232, 30 januari 1957

Landin, B.-O. 1956. The Linnean Species of Lamellicornia Described in ”Systema Naturae”, Ed. X (1758). (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 1-17. 1-17
Palm, T. 1956. Systenocerus caraboides L. och cribratus Muls. (Col. Lucanidae) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 19-24. 19-24
Palm, T. 1956. Enicmus Lundbladi n. sp. und verwandte Arten (Col., Latridiidae) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 25-28. 25-28
Palm, T. 1956. En skalbaggsbiocönos i lind (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 29-39. 29-39
Palm, T. 1956. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggars biologi och systematik. 15-17 (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 40-48. 40-48
Palm, T. 1956. Skalbaggar i en lappländsk skogsmyr (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 49-55. 49-55
Palm, T. 1956. Anteckningar om svenska skalbaggar. XI (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 56-63. 56-63
Palm, T. 1956. Fångstmetoder för skalbaggar (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 64-70. 64-70
Leiler, T.-E. 1956. Saperda similis Laich., ein Schädling der Salweide (Salix caprea L.) (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 71-76. 71-76
Widenfalk, T. 1956. Synchita separanda Reitt., en från S. humeralis F. väl skild art, funnen i Sverige (Col., Colydiidae) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 77-78. 77-78
Sundholm, A. 1956. Anopediella nov. gen. (Hymenoptera, Procktrupoidea, Platygasteridae) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 79-83. 79-83
Jansson, A. 1956. Neue Proctotrupiden aus Schweden. IV. Somaroa nov. gen (Diapriidae) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 84-86. 84-86
Jansson, A. 1956. Studier över svenska proctotrupider. 10. Fidiobia tatrae Szel. (Platygasteridae, Inostemminae, adhuc falso Platygasterinae), en art med utbredd förekomst i Sverige Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 87-90. 87-90
Heqvist, K.-J. 1956. Studien über Braconiden. II. Eine neue Eubadizon-Art aus Schweden nebst Bestimmungstabelle der paläarktischen Arten Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 91-95. 91-95
Heqvist, K.-J. 1956. Studien über Chalcidoidea. II. Eine neue Calosota-Art aus Schweden nebst Bestimmungstabelle der paläarktischen Arten Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 96-101. 96-101
Ossiannilsson, F. 1956. Specialistbristen och entomologien Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 102-108. 102-108
Torstenius, S. 1956. Storfjärilar från Söderköpingstrakten (Lep) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 109-112. 109-112
Torstenius, S. 1956. Lithosia deplana Esp. ab. atra nov. ab. (Lep., Arctiidae) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 113. 113
Dahlgren, G. 1956. Tachinus marginellus F. och laticollis Grav. (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 113-114. 113-114
Larsson, S. O. 1956. Bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid ett ängskärr i Göteborgs Norra Skärgård (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 114-116. 114-116
Gaunitz, S. 1956. Entomologiska anteckningar från två vattensamlingar i Törebodatrakten (Västergötland) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 116-118. 116-118
Recension/Book review: 1956. Gäbler, H., Tiere an Pappel (Bryk) Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 119. 119
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 77 (1), s. 120. 120
Paclt, J. 1956. Zum 75. Geburtstag von Felix Bryk Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 121-123. 121-123
Ahlberg, O. 1956. Till Felix Bryks 75-årsdag Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 123-124. 123-124
v. Mentzer, E. 1956. Plebejus pylaon Fisch.-Wald. (sephyrus Friv.) ssp. augustanus, ssp. nova (Lep., Lycaenidae) Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 125-129. 125-129
Endrödi, S. 1956. Einige neue Aphodiinen-Formen aus Afrika (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 130-133. 130-133
Uhmann, E. 1956. Hispinae-Typen Thunbergs. 177. Beitrag zur Kenntnis der Hispinae (Coleopt., Chrysom) Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 134-137. 134-137
Illies, J. 1956. Seeausfluss-Biozönosen lappländischer Waldbäche Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 138-153. 138-153
Palm, T. 1956. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggars biologi och systematik. 18-19 (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 154-157. 154-157
Palm, T. 1956. Virkesförstörande insekter i järnvägssyllar på Böda kronopark (Ins. nox.) Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 158-163. 158-163
Palm, T. 1956. Entomologiska och andra erfarenheter från ett besök i Slavonien Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 164-175. 164-175
Lundberg, S. 1956. Bidrag till kännedomen om svenska Coleoptera Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 176-178. 176-178
Lundberg, S. 1956. Exocentrus adspersus MuIs., en för Sverige ny cerambycid (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 179-180. 179-180
Lundberg, S. 1956. Iakttagelser över skalbaggar från Norrbotten (Col.) Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 181-186. 181-186
Persson, P. I. och Stenram, H. 1956. Några insektfynd av intresse från Öland Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 187-190. 187-190
Gaunitz, C. B. 1956. Amazonmyror på Öland (Hym., Form.) Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 191-194. 191-194
Wahlgren, E. 1956. Cecidiologiska anteckningar. IX (Zoocecidia) Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 195-209. 195-209
Forsslund, K.-H. 1956. Schwedische Oribatei (Acari). III Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 210-218. 210-218
Heqvist, K.-J. 1956. Studien über Braconiden. III. Paracedria n. gen., eine neue Gattung der Horminae aus Schweden Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 219-220. 219-220
Föreningsmeddelanden Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 221-227. 221-227
Recension/Book review: 1956. Viets, K., Die Milben des Süsswassers und des Meeres. II—III (Lundblad) Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 228-232. 228-232
Recension/Book review: 1956. Taxonomist’s Glossary of Genitalia in Insects. Ed. Tuxen (Lundblad) Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 228-232. 228-232
Recension/Book review: 1956. Thienemann, A., Leben und Umwelt (Lundblad) Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 228-232. 228-232
Recension/Book review: 1956. Paclt, J., Biologie der primär flägelIosen Insekten (Lundblad) Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 228-232. 228-232
Recension/Book review: 1956. Hansen, V., Biller XVIII. Barkbiller (Palm) Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 228-232. 228-232
Recension/Book review: 1956. Horion, A., Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. V (Palm) Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 228-232. 228-232
Medlemmarnas egen sida Entomologisk tidskrift vol. 77 (2-4), s. 232. 232

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.