Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 80, 1959

Entomologisk Tidskrift Volym 80 – år 1959
Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Lars Brundin, Lund
Redaktör: Lars Brundin, Lund
Tryckeri: Carl Bloms Boktryckeri A.-B. Lund
ISSN 0013-886x
Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-84, 12 augusti 1959;
Nr 3-4, sid 85-167, 31 december 1959.

Landin, B. -0. 1959. The taxonomic position of Aphodius circumdatus Klug, with some notes on the synonymy of the species of subgenus Adeloparius Schmidt (Col. Lamellicornia). Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 1-13. 1-13
Heqvist, K. -J. 1959. Cylindronotus dermestoides Ill., en för Skandinavien ny art, och om ett återfynd av Osphya bipunctata F. (Col. Tenebrionidae och Serropalpidae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 14-16. 14-16
Palm, T. 1959. Anteckningar om svenska skalbaggar. XIII Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 17-21. 17-21
Palm, T. 1959. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggars biologi och systematik. 28-35. Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 22-32. 22-32
Micsic, R. 1959. Ueber die Verbreitung der Arten der Gattung Platycerus Fourc. (=Systenocerus Ws.) in Jugoslavien (Coleoptera-Lucanidae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 33-38. 33-38
Ringdahl, O. 1959. Flugor på strandängar i nordvästra Skåne. Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 39-47. 39-47
Oliver, D. R. 1959. Some Diamesini (Chironomidae) from the Nearetic and Palearctic. Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 48-64. 48-64
Jansson, A. 1959. Studier över svenska proctotrupider. II. Några anmärkningar med anledning av Dr. Nixons belytinarbete. Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 65-71. 65-71
Hanson. B. 1959. UV-experiment med nattflygande insekter. Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 72-83. 72-83
Smärre meddelanden och notiser Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2) 84
Jansson, A. 1959. Homalotylus flaminius Dalm. Svensk art beskriven av svensk förf. Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 84. 84
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 80 (1-2), s. 85. 85
Eidmann, H. 1959. Die Verwendung von Roentgenphotographie bei entomologischen Untersuchungen. Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 85-90. 85-90
Lekander, B. 1959. Über die Malpighischen Gefässe bei lps tygraphus L. (Col., Ipidae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 91-97. 91-97
Bielawski, R. 1959. Beiträge zur Kenntnis der Coccinelliden von Af1https://www.sef.nu/download/entomologisk_tidskrift/ET 1959/ET-1959-85.pdfghanistan. II. (Coleoptera). Contribution á l’étude de la faune d’Afghanistan. 16. Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 98-113. 98-113
Breuning, S. 1959. Zwei neue Arten der Gattung Serixia Pasc. (Col., Cerambycidae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 114-115. 114-115
Uhmann, E. 1959. Hispa bihamata Linné ist eine Acanthodes. 185. Beilrag zur Kenntnis der Hispinae (Coleopt. Chrysomelidae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 116-119. 116-119
Palm, T. 1959. Följdverkningar av fjällbjörkmätarens härjning i Abiskodalen 1954-56. En koleopterologisk undersökning somrarna 1958 och 1959 (Mit deutschen Auszug). Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 120-136. 120-136
Heqvist, K. -J. 1959. A new species of Ropronia from Burma (Proctorupoidea, Heloridae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 137-139. 137-139
Heqvist, K. -J. 1959. Notes on Chalcidoidea. VI. Description of two new species and the male of Dasyneurophaga japonica Heqv. (Eulophidae and Pteromalidae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 140-145. 140-145
Rosen, H. v. 1959. Zur Kenntnis des Pterornaliden-Genus Mesopolobus Westwood 1833 (Hym., Chalcidoidea) IV. Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 146-162. 146-162
Rosen, H. v. 1959. Zur Kenntnis von drei auf Getreide vorkommenden Arten der Gattung Pediobius Walker 1846 (Hym., Chalc., Eulophidae). Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 163-167. 163-167
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 80 (3-4), s. 168. 168
Innehåll/Contents Entomologisk tidskrift vol. 80 169

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.