Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 81, 1960

Entomologisk Tidskrift Volym 81 – år 1960
Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Lars Brundin, Lund
Redaktör: Lars Brundin, Lund
Tryckeri: Carl Bloms Boktryckeri A.-B. Lund
ISSN 0013-886x
Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-52, 19 april 1960;
Nr 3-4, sid 53-148, 30 december 1960.

Klefbeck, E. 1960. In memoriam Oscar Sjöberg. Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 1-2. 1-2
Palm, T. 1960. Entomologiskt från ekskogar och karstland i Istrien. Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 3-10. 3-10
Wahlgren, E. 1960. Cecidiologiska anteckningar. XII. Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 11-21. 11-21
Smetana, A. 1960. Eine neue Art der Gattung Thinobius Kiesw. aus dem Mittelmeergebiet (Co!., Staphylinidae). Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 22-24. 22-24
Erlandsson, S. 1960. The occurrence of Megachile argentata F. and rotundata F. in the Scandinavian countries (Hym.). Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 25-29. 25-29
Borg, Å. 1960. Tricholaba trifolii Rübs. (Dipt., Cecidomyidae) a gall-maker on red clover. Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 30-34. 30-34
Gaunitz, S. 1960. Syrphidenstudien III (Dipt.). Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 35-44. 35-44
Nemenz, H. 1960. lxodoidea: Argasidae. Contribution á l’étude de la faune d’Afghanistan. 18. Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 45-47. 45-47
Smärre meddelanden och notiser Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 48-51. 48-51
Lindgren, L. A. H. 1960. Anteckningar om insektfaunan på Småländska höglandet vid Tranås. II. Lokal massförekomst av eldskinnbaggen Pyrrhocoris apterus L. Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 48-49. 48-49
Lindgren, L. A. H. 1960. Tranås. III. Om nattlig aktivitet hos Dromius quadrimaculatus L. (Co!. Carabidae). Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 49-51. 49-51
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 81 (1-2), s. 52. 52
Brinck, P. and Froelich, C. G. 1960. The reproductive organs of the Plecopteron Isoperla grammatica (Poda, 1761). Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 53-62. 53-62
Torstenius, S. 1960. Några anteckningar rörande Europas Nycteola Hb. (Sarrothripus Curt.) (Lep. Noctuidae)  Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 63-73. 63-73
Collenette, C. L. 1960. Entomological Results from the Swedish Expedition 1934 to Burma and British India. Lepidoptera Heteroeera: Lymantriidae, collected by Dr. René Malaise in Burma. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 74-76. 74-76
Mentzer, E. von 1960. Ueber die Spezifizität von Erebia neleus Frr. und Erebia aquitania Frhst. (Lep., Satyridae). Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 77-90. 77-90
Källkvist, B. 1960. Storfjärilfaunan i Järfälla. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 91-97. 91-97
Palm, T. 1960. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggars biologi och systematik. 36-38. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 98-107. 98-107
Lundberg, S. 1960. Bidrag till kännedomen om svenska Coleoptera. 3. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 108-112. 108-112
Schweiger, H. 1960. Colon (s.str.) sinense n.sp. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 113. 113
Butovitsch, P. 1960. Carphoborus teplouchovi Spess., eine für Fennoskandien neue Borken-käferart. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 114-115. 114-115
Ossiannilsson, F. 1960. On the Host Plants of certain Trioza Species (Hom. Psyll.). Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 116. 116
Stroyan, H. L. G. 1960. A new species of Dysaphis Börner (Hom. Aphidoidea) from Sweden. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 117-122. 117-122
Erlandsson, S. 1960. Notes on Hymenoptera. I. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 123-130. 123-130
Burghele, A. D. 1960. Nene Beiträge zur Kenntnis der Dacnusinen (Hymenoptera. Braconidae). Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 131-139. 131-139
Heqvist, K. –J. 1960. Notes on Macromesus Walk. (Hym. Chaleidoidea, Pteromalidae) and description of a new species. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 140-143. 140-143
Brundin, L. 1960. In memoriam August Thienemann Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 144-146. 144-146
Smärre meddelanden och notiser Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 147-149. 147-149
Dahlgren, G. 1960. Podistra rufotestacea Letzn. och pilosa Payk. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 147. 147
Hedström. L. 1960. För Sverige nya Diptera Brachycera. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 147-149. 147-149
Recension/Book review: Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 150-155. 150-155
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 81 (3-4), s. 156. 156
Innehåll/ContentsEntomologisk tidskrift vol. 81 157

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.