Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 85, 1964

Entomologisk Tidskrift Volym 85 – år 1964
Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Lars Brundin, Lund
Redaktör: Lars Brundin, Lund
Tryckeri: Carl Bloms Boktryckeri A.-B. Lund
ISSN 0013-886x
Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-140, 30 september 1964;
Nr 3-4, sid 141-242, 31 december 1964.

Lundblad, O. 1964. Sven Ekman – in memoriam Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 1-3. 1-3
Ossiannilsson, F. 1964. On Three Swedish Aphids (Hom., Aphidoidea). With Description of a New Species Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 4-6. 4-6
Ossiannilsson, F. 1964. Anmärkningar och tillägg till den svenska bladlusfaunan (Hom., Aphidoidea) Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 7-11. 7-11
Capuse, I. 1964. Uber drei paläarktischer Gelechiidae: Carpatolechia dumitrescui n.g., n.sp., Aproaerema aureliana n. sp. und Mirificarma formosella (Hb.) n. comb. (Lepidoptera: Gelechiidae) Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 12-19. 12-19
Malaise, R. 1964. New Genera and Species of the Subfamily Blennocampinae (Hym. Tenthred.) Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 20-39. 20-39
Palm, T. 1964. Bidrag till kännedomen om svenska skalbaggars biologi systematik. 54-56 Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 40-44. 40-44
Lundberg, S. 1964. Bidrag till kännedom om skalbaggfaunan på Gotska Sandön Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 45-48. 45-48
Dahl, R. G:son 1964. Dipterologiska anteckningar I Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 49-51. 49-51
Heinrich, G. 1964. Festsetzung von Lectotypen einiger afrikanischer Species der Subfamilie lchneumoninae Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 52-53. 52-53
Evers, A. M. J. 1964. Eine neue Mixis-Art (Col. Malachiidae) aus SW-Afrika Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 54-55. 54-55
Breuning, S. 1964. Eine neue Lamiide aus den Beständen des Riksmuseums, Stockholm (Col. Ceramb.) Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 56. 56
Abdullah, M. 1964. A revision of the genus Duboisius Abdullah (Coleoptera, Anthicidae, Pedilinae) Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 57-83. 57-83
Abdullah, M. 1964. Species of the collaris and impressus groups of Pedilus (Coleoptera, Anthicidae, Pedilinae) Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 84-98. 84-98
Ananthakrishnan, T. N. 1964. Thysanopterologica Indica – I  Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 99-120. 99-120
Hult, K. 1964. Egendomlig missbildning av täckvingarnas mönster hos Pterostichus vulgaris Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 121. 121
Recension/Book review: Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 122-123. 122-123
Redogörelse för föreningssammanträden under året 1963 Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 124-126. 124-126
Förteckning över Entomotogiska Föreningens i Stockholm medlemmar den 1 januari 1964 Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 127-138. 127-138
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 85 (1-2), s. 139. 139
Schmidt, E. 1964. Libellen aus Burma, gesammelt von Dr. R. Malaise, Stockholm Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 141-164. 141-164
Lundberg, S. 1964. Bidrag till kännedomen om biologin för några svenska cerambycider Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 165-170. 165-170
Louwerens, C. J. 1964. An annotated list of the Carabidae, chiefly collected in East Borneo by Dr Eric Mjöberg, with descriptions of new species Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 171-189. 171-189
John, H. 1964. Zwei neue Spezies von Thorictus Germ. (Thorictidae. Col.) Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 190-192. 190-192
Palm, T. 1964. Hylesinus oleiperda Fabr. (Col. Scolytidae). En översikt över artens förekomst och levnadssätt i Sverige Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 193-195. 193-195
Abdullah, M. 1964. Cadogenius iquitosensis, a new species of Eurygeniini (Coleoptera, Anthicidae) from Peru Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 196-198. 196-198
Abdullah, M. 1964. A new species of Neoeurygenius Abdullah (Coleoptera, Anthicidae) from Arizona Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 199-202. 199-202
Dahlgren, G. 1964. Dicerca alni Fisch., berolinensis Hbst und aenea L. Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 203-204. 203-204
Erlandsson, S. 1964. Notes on Hymenoptera. 3. Contribution to the knowledge of the distribution of Swedish aculeate hymenoptera. I Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 205-217. 205-217
Ananthakrishnan, T. N. 1964. Thysanopterologica Indica – II Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 218-235. 218-235
Forsslund, K. H. 1964. Liochthonius muscorum n. sp. und L. lapponicus (Träg.) (Acari, Oribatei) Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 236-239. 236-239
Gaunitz, S. 1964. Fynd av Hexodonta dubia Zett. (Dipt. Stratiomyidae) Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 240. 240
Lundberg, S. 1964. Rättelse Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 240. 240
Lundberg, S. 1964. Upprop Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 240. 240
Nordiskt entomologmöte Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 241. 241
Recension/Book review: Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 242. 242
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 85 (3-4), s. 243-244. 243-244

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.