Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 90, 1969

Entomologisk Tidskrift Volym 90 – år 1969
Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Lars Brundin, Lund
Redaktör: Lars Brundin, Lund
Tryckeri: Carl Bloms Boktryckeri A.-B. Lund
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-144, 15 augusti 1969;
Nr 3-4, sid 145-304, 31 december 1969.

Povolný, D. 1969. Gnorimoschemini (Lep. Gel.) der Ausbeute von F. Brandt aus Iran, 1936-1938. Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 1-13. 1-13
Ossiannilsson, F. 1969. Tre för Sverige nya Hemiptera Heteroptera. Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 14. 14
Thomas, E. 1969. Die Plecopterenfauna des Kaltisjokk. Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 15-18. 15-18
Illies, J. 1969. Revision der Plecopterenfamilie Austroperlidae. Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 19-51. 19-51
Lekander, B. 1969. The larva of Phloeosinus thujae Perris (Col. Scolytidae). Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 52-54. 52-54
Fürsch, H. 1969. Eine neue Scymnus-Art aus Mittelschweden (Col. Cocc.). Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 55-56. 55-56
Leiler, T.-E. 1969. Ptilinus banatensis Pic. =Pseudoptilinus fissicollis Rtt. (Col., Xyletininae). Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 57-58. 57-58
Dahlgren, G. 1969. Zur Taxonomie der Gattungen Chalcionellus, Hypocaccus, Baeckmanniolus und Hypocacculus (Col. Histeridae). Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 59-70. 59-70
Gaunitz, S. 1969. Studien über drei Syrphiden. Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 71-72. 71-72
Gaunitz, S. 1969. Studien über die Unterfamilie Eristalinae. Der Bau des männlichen Genitalapparats (Dipt., Syrphidae). Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 73-99. 73-99
Heinrich, G. 1969. Burmesische Ichneumoninae VI. Tribus Protichneumonini, 2. Subtribus Apatetorina Heinrich. Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 100-130. 100-130
Sellnick, M. 1969. Eine neue Pachylaelaps-Art von Island. Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 131-133. 131-133
Palm, T. 1969. Victor Hansen 80 år. Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 134-136. 134-136
Leiler, T.-E. 1969. Anteckningar om skalbaggars utbredning, levnadssätt m.m. jämte fynd i Åsele-trakten 1968. Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 137-140. 137-140
Meddelande till Nordens fjärilsamlare. Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 140. 140
Recension/Book review: Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 141. 141
Meddelande. Entomologisk tidskrift vol. 90 (1-2), s. 142-143. 142-143
Ulfstrand, S. 1969. Ephemeroptera and Plecoptera from River Vindelälven in Swedish Lapland. With a discussion of the significance of nutritional and competitive factors for the Life cycles. Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 145-165. 145-165
Hedqvist, K.-J. 1969. Notes on the genus Astichus Först. and description of new species (Hym., Chalcidoidea, Eulophidae, Euderinae). Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 166-173. 166-173
Hedqvist, K.-J. 1969. New genera and species of Diparini with notes on the tribe (Hym., Chalcidoidea). Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 174-202. 174-202
SerraTosio, B. 1969. Les Chironomides Diamesini de la collection Brundin (Diptera). Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 203-209. 203-209
Ossiannilsson, F. 1969. The hostplant of Elasmostethus brevis Lindberg (Hem., Heteroptera). Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 210. 210
Lundberg, S. 1969. Xyletinus vaederaeensis nov. sp. (Col. Anobiidae). Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 211-212. 211-212
Lundberg, S. 1969. Några för Sverige nya skalbaggar 2. Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 213-216. 213-216
Lundberg, S. 1969. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 12. Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 217-224. 217-224
Lundberg, S. 1969. Bidrag till kännedomen om svenska vivlar. Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 225-229. 225-229
Dahlgren, G. 1969. Zur Taxonomie der Gattungen Chalcionellus Rchdt und Zorius Rchdt (Col. Histeridae). Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 230-232. 230-232
Nyholm, T. 1969. Über Bau und Funktion der Kopulationsorgane bei den Cyphones (Col. Helodidae). Studien über die Familie Helodidae. X. Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 233-271. 233-271
Edler, A. 1969. Ectoparasitic mites (Acarina) from small mammals in Central Sweden. Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 272-284. 272-284
Sjöberg, G. 1969. Fjärilar insamlade på Gotska Sandön den 25.6.– 5.7.1968. Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 285-289. 285-289
Bergquist, A. & Lindgren, S. 1969. Spindlar på Gotska Sandön. Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 289-290. 289-290
Redogörelse för föreningssammanträdena 1964-1968. Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 291-301. 291-301
Recension/Book review: Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 302. 302
Meddelande angående det 15. nordiska entomologmötet i Helsingfors. Entomologisk tidskrift vol. 90 (3-4), s. 303. 303
Medlems annons Entomologisk Tidskrift vol. 90 (1969). 304

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.