Entomologisk Tidskrift Vol. 93, 1972

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Lars Brundin, Lund
Redaktör: Lars Brundin, Lund
Tryckeri: Carl Bloms Boktryckeri A.-B. Lund
ISSN 0013-886x

ET 1972 1-3 omslag ET 1972 4 omslag

Utgivning:
Nr 1 – 3 sid. 1 – 136, 7 juli 1972.
Nr 4 sid. 137 – 237, 20 mars 1973.

Kjellberg, G. 1972. Autekologiska studier över Leptophlebia vespertina (Ephemeroptera) i en mindre skogstjärn 1966-1968. Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 1-29. 1-29
Fahy, E. 1972. Taxonomic observations on the larvae of Euldefferiella calvescens Edw. and E. verralli Edw. (Diplera: Chironomidae). Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 30-35. 30-35
Dahlgren, G. 1972. Weiterer Beitrag zur Taxonomie der Gattungen Chalcionellus und Saprinus (Col. Histeridae). Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 36-38. 36-38
Palm, T. 1972. Eine neue Art der Enicmus minutus-Gruppe (Col. Lathridiidae). Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 39-41. 39-41
Lundberg, S. 1972. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 13. Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 42-56. 42-56
Lundberg, S. 1972. Xyletinus suecicus nov. sp, (CoI. Anobiidae). Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 57-59. 57-59
Hedqvist, K.-J. 1972. Notes on the Parasites of Green Spruce Leaf Miner (Epinotia nanana Treidsk.) (Hym. Ichneumonidae and Braconidae). Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 60-64. 60-64
Huggert, L. 1972. Lamprotatus scandicus sp. n. from northern Sweden (Hym. Chalcidoidea). Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 65-69. 65-69
Douwes. P. & Stenram, H. 1972. Stationsnät för ljusfällor. Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 70-82. 70-82
Wolf, H. 1972. Nachtrag zum Catalogus Insectorum Sueciae, Hymenoptera: Pompiloidea. Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 83-87. 83-87
Ossiannilsson, F. 1972. Till kännedomen om Abiskotraktens Hemiptera. Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 88-99. 88-99
Edler, A. 1972. Ecioparasitic mites (Acarina) from small mammals in southern Sweden. Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 100-112. 100-112
Lundblad, O. †   1972. Einige Wassermilben aus Mallorca, Gomera und Kamerun. Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 113-122. 113-122
Gaunitz, S. 1972. Anteckningar om rovflugor (Dipt. Asilidae). Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 123. 123
Gaunitz, S. 1972. Bidrag till kännedom om de skandinaviska tabanidernas utbredning (Dipt.) Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 124-125. 124-125
Elmquist, H. 1972. Bevingad hona av Operophtera brumata L. (Lep. Geometridae). Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 125-126. 125-126
Recension/Book review: Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 127-128. 127-128
Redogörelse för föreningssammanträdena 1969-1971. Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 129-134. 129-134
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 93 (1-3), s. 135. 135
Linnavuori, R. 1972. On the African Herdoniini (Hem. Het., Miridae, Mirinae). Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 137-141. 137-141
Kimoto, S. 1972. Chrysomelid-beetles from East Asia, preserved in the Swedish Museum of Natural History, Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 142-147. 142-147
Fahy, E. & Murray, D. A. 1972. Chironomidae from a small stream system in Western Ireland with a discussion of species composition of the group (Dipt.)  Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 148-155. 148-155
Gustafsson, B. 1972. Three new species of Nepticul from Gambia (Lep. Nepticulidae). Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 156-159. 156-159
Maafo, I. K. & Kumar, R. 1972. Morphology of the alimentary and reproductive organs in some Gryllidae (Orthoptera). Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 160-168. 160-168
Lundberg, S. 1972. Catalogus insectorum Sueciae. XVI. Coleoptera (1960). Additamenta IV. Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 169-182. 169-182
Palm, T. 1972. Quedius (Microsaurus) lundbergi n. sp. (Col. Staphylinidae). Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 183-185. 183-185
Tjeder, B. 1972. Coniopterygidae from the Snow Mountains, New Guinea (Neuroptera). Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 186-209. 186-209
Hedqvist, K.-J. 1972. Notes on Chalcidoidea (Hym.). 1. The genus Syntomopus Walk. (Pteromalidae. Microgasterinac, Sphegigasterini). Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 210-215. 210-215
Hedqvist, K.-J. 1972. Two new species of Aspilota Först. (Hym. Ichneumonoidea, Braconidae, Alysiinae). Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 216-219. 216-219
Benedetto, L. A. 1972. Plecoplerenwanderungen in ufernahe Waldbereiche. Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 220-223. 220-223
Gyllensvärd, N. 1972. Några för Sverige nya eller sällsynta Hemiptera. VII. Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 224-226. 224-226
Huggert, L. 1972. Platytelenomus danubialis Szelenyi in Sweden (Hym. Scelionidae, Telenominae). Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 227-228. 227-228
Grav, B. 1972. Observations on Poecilips cardamomi (Schaufuss), the second species of Scolytidae to be found in bracken fern (Col.). Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 229-237. 229-237
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 238. 238
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 93 (1972). Entomologisk tidskrift vol. 93 (4), s. 239. 239

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.