Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 95, 1974

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Redaktör och ansvarig utgivare: Lars Brundin, Lund
Tryckeri: Carl Bloms Boktryckeri A.-B. Lund
ISSN 0013-886x

ET1974 1 omslag2 ET1974 2 omslag ET1974 3-4 omslag

Utgivning:
Nr 1, sid. 1-84, 29 maj 1974.
Nr 2, sid. 85-128, 2 oktober 1974.
Nr 3 – 4, sid. 129-210, 31 januari 1975.

 

Tjeder, T. 1974. Microlepidoptera i Dalarna. Entomologisk tidskrift vol. 95 (1), s. 1-27. 1-27
Lundberg, S. 1974. Några för Sverige nya skalbaggar. 3 (Coleoptera). Entomologisk tidskrift vol. 95 (1), s. 28-30. 28-30
Palm, T. 1974. Zur Kenntnis der Käferfauna der Kanarischen Inseln. 1-3. Entomologisk tidskrift vol. 95 (1), s. 31-45. 31-45
Dahlgren, G.  1974. Saprinus bousaadensis nov. sp. (Col. Histeridae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (1), s. 46. 46
Nyholm, T. 1974. Helodes armilabris n. sp., eine bemerkenswerte neue Helodes– Art aus der nordöstlichen Türkei (Col. Helodidae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (1), s. 47-52. 47-52
Hedqvist, K.-J. 1974. Notes on Chalcidoidea (Hym.). IV. Two new genera and species of Pteromalidae from Sweden. Entomologisk tidskrift vol. 95 (1), s. 53-57. 53-57
Huggert, L. 1974. Taxonomical studies on the species belonging to Urocyclops Maneval (Hym. Proctotrupoidea, Platygastrinae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (1), s. 58-63. 58-63
Danielsson, R. 1974. New records on Swedish Aphids (Hem. Hom. Aphidoidea). Entomologisk tidskrift vol. 95 (1), s. 64-72. 64-72
Böttger, K. & Ullrich, F. 1974. Hydrachnellae (Acari) aus Schwedisch-Lappland. Entomologisk tidskrift vol. 95 (1), s. 73-76. 73-76
Redogörelse för Entomologiska Föreningens sammanträden 1972 – 1973. Entomologisk tidskrift vol. 95 (1), s. 77-80. 77-80
Douwes, P. 1974. Recension/Book review: Kettlewell, B. The Evolution of Melanism. Claredon Press. Oxford. 1973. Entomologisk tidskrift vol. 95 (1), s. 81. 81
Douwes, P. 1974. Recension/Book review: Insect/Plant Relationships. Symposia of the Royal Entomological Society of London. No. 6. Entomologisk tidskrift vol. 95 (1), s. 81-82. 81-82
Meddelande om Entomologiska Föreningen. Entomologisk tidskrift vol. 95 (1), s. 83. 83
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 95 (1), s. 84. 84
Lundberg, S. 1974. Skalbaggar funna i Messaureområdet, Lule lappmark (Coleoptera). Entomologisk tidskrift vol. 95 (2), s. 85-94. 85-94
Dahlgren, G. 1974. Über die Verbreitung der Saprinus-Arten der Alten Welt (Col. Histeridae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (2), s. 95-99. 95-99
Huggert, L. 1974. Anteckningar om Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 95 (2), s. 100-106. 100-106
Idar, M. 1974. Redescriptions of Hadrodactylus tarsator Ths., H. gracilipes Ths. and H. nigrifemur Ths., with notes on H. bidentutus Ths. and H. villosulus Ths. (Hym. Ichneumonidae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (2), s. 107-116. 107-116
Hedqvist, K.-J. 1974. Notes on Chalcidoidea (Hym.). V. Legolasia dinotiscoides gen. n., sp. n. and Trychnosoma ernobii sp. n., two new Pteromalids from Sweden (Pteromalidae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (2), s. 117-121. 117-121
Svensson, Bo G. 1974. Bin (Hymenoptera, Apoidea) fångade i fällor vid Messaure ekologiska station, Lule lappmark, med anmärkning om humlornas fenologi. Entomologisk tidskrift vol. 95 (2), s. 122-124. 122-124
Hellberg, H. & Torstenius, S. 1974. Genitalia hos en gynandromorf  Euxoa adumbrata  Ev. (Lep. Nocluidae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (2), s. 125-127. 125-127
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 95 (2), s. 128. 128
Mendl, H. & Müller, K. 1974. Die Plecopteren des Messauregebietes. Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 129-147. 129-147
Huggert, L. 1974. On the identity of Hydroporus levanderi J. Sahlb. (Col. Dytiscidae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 148-150. 148-150
Svensson, I. 1974. Catalogus Insectorum Sueciae. VI. Microlepidoptera (1946). Additamenta II. Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 151-171. 151-171
Imby, L. & Hellberg, H. 1974. Anteckningar om några nordliga Cidariinae (Lep. Geometridae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 172-178. 172-178
Palmqvist, G. 1974. Lasionycta skraelingia H.S. funnen i Torne lappmark, Kirunatrakten (Lep, Noctuidae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 179-180. 179-180
Andersson, B. 1974. Notiser om svenska skalbaggar (Coleoptera). Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 181-183. 181-183
Hedqvist, K.-J. 1974. A new species of Blacus Nees collected in nests of Bombus lapponicus F. in North Sweden (Hym., Ichneumonoidea, Braconidae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 184-185. 184-185
Dahl, R. 1974. Notes on Scandinavian Ephydridae (Diptera, Brachycera). Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 186-189. 186-189
Douwes, P. 1974. Intressantare fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1973. Entomologisk tidskrift vol. 95   (3-4), s. 190-191. 190-191
Mentzer, E. von 1974. Taxonomische Bemerkungen über Perizoma flavosparsata (Wagner) nebst Beschreibung einer neuen Unterart, uniformata ssp. n., aus Jugoslawien (Lep., Geometridae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 192-197. 192-197
Svensson, I. 1974. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1973. Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 198-200. 198-200
Anderberg, A. 1974. Tre märkliga kortvingefynd (Col. Staphylinidae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 201. 201
Hole, L. 1974. Hylobius transversovittatus Gze funnen i Uppland (Col. Curculionidae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 201. 201
Dahlgren, G. 1974. Zur Unterscheidung von Zyras cognatus Märk. und funestus Grav. (Col. Staphylinidae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 202. 202
Hellberg, H. 1974. En Aporia crataegi L. med ribban M2 distalt delad på bakvingarna (Lep. Pierididae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 203. 203
Palm, T. 1974. Asclera sanguinicollis F. funnen i Blekinge (Col. Oedemeridae). Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 203-204. 203-204
Recension/Book review:  Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 205-206. 205-206
Meddelande om Entomologiska Föreningen. Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 207. 207
Medlemmarnas egen sida. Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. 208. 208
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 95 (1974). Entomologisk tidskrift vol. 95 (3-4), s. . 209-210

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.