Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 98, 1977

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Per Douwes
Tryckeri: Berlingska, Lund
ISSN 0013-886x

ET 1977 1-2 omslag ET 1977 3 omslag ET 1977 4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1, sid 1-64, 20 maj 1977; Nr 2, sid 65-112, 20 september 1977; Nr 3-4, sid 113-163, 10 december 1977.

Wiklund, C. 1977. Observationer över äggläggning, födosök och vila hos Donzels blåvinge. Aricia nicias scandicus Wahlgr. (Lep.. Lycaenidae) [Observations on oviposition, feeding and roosting in Aricia nicias scandicus Wahlgr. (Lep., Lycaenidae)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 1-4. 1-4
Lundberg, S. 1977. Fynd av två för Norden nya skalbaggsarter (Coleoptera) [ Finds of two beetle species new to the north-west Europe (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 5-6. 5-6
Lundberg, S. 1977. Fynd av för Sverige nya skalbaggsarter rapporterade under åren 1974-75 (Coleoptera) [Finds of beetles new to Sweden reported in 1974-75 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 7-9. 7-9
Carlberg, U. 1977. Recension/Book review: Cornwell, P. B. 1976. The Cockroach: Vol. II. Insecticides and Cockroach Control. Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 10. 10
Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera) [Interesting finds of beetles 1 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 11-28. 11-28
Lindroth, C. H. 1977. In memoriam – Karl Holdhaus. Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 29-30. 29-30
Palmqvist, G. 1977. Intressantare fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1976 [Interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1976] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 31-33. 31-33
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 34. 34
Imby, L. & Hellberg, H. 1977. Cosmia (Calymnia) affinis L. återfunnen i Sverige (Lep., Noctuidae) [Cosmia (Calymnia) affinis L. refound in Sweden (Lep., Noctuidae)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 35-36. 35-36
Svensson, I. 1977. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1976 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden in 1976] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 37-43. 37-43
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 44. 44
Larsson, R. 1977. Insekternas sjukdomar och parasiter – om infektion, parasitism och försvar [Diseases and parasites of insetts – mechanisms of infection, parasitism and defence] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 45-62. 45-62
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 63-64. 63-64
Cederholm, L. 1977. Systematisering av ortsangivelser i biologiskt fältarbete [Systematizing the denotation of geographical names of collection sites in biological field work] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 65-71. 65-71
Cederholm, L. 1977. Normer för etiketter i entomologiska samlingar — ett förslag [Standards for printed labels in entomological collections—a suggestion] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 72-74. 72-74
Cederholm. L. 1977. Underlagskartor för biologiskt fältarbete [Standard base maps for biological field work] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 75-76. 75-76
Andersson, H. 1977. Fynd av mätarmyggor i Sverige (Dipt., Thaumaleidae) [Records of Thaumaleidae from Sweden (Diptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 77-78. 77-78
Säwedal, L. 1977. Fjädermyggfaunan i sura och kalkrika gölar vid Abisko (Dipt., Chironomidae) [The midge fauna of acid and alcalic tarns at Abisko (Dipt., Chironomidae)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 79-85. 79-85
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 86. 86
Fridén, A. 1977. Vattenregleringars effekt på skalbaggsfaunan på sjöstränder i Lappland — några preliminära resultat (Coleoptera) [Influence of water regulation on the beetle fauna of lake shores in Lapland—some preliminary experiences] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 87-89. 87-89
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 90. 90
Lundberg, S. 1977. Skalbaggar funna i Messaureområdet, Lule lappmark. 2 (Coleoptera) [Beetles found in the Messaure area in Lule lappmark. 2 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 91-94. 91-94
Leiler, T.-E. & Prütz, P. 1977. Nya landskapsfynd av skalbaggar (Coleoptera) [New provincial records of beetles (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 95-96. 95-96
Andersson, B. 1977. Notiser om svenska skalbaggar 2 (Coleoptera) [Notes on Swedish beetles. 2 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s.   97-102. 97-102
Sohm Ekbom, B. 1977. A Method for Rearing Agrotis (Scotia) segetum Schiff. and Agrotis (Scotia) exclamationis L. (Lep., Noctuidae) on an Artificial Diet. Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 103-106. 103-106
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 107-112. 107-112
Svensson, I. 1977. Förändringar i Sveriges storfjärilsfauna en tredje tioårsperiod (Lepidoptera) [Changes in the Swedish fauna of Macrolepidoptera during a third ten-year period] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 113-122. 113-122
Palmqvist, G. 1977. Orodemnias quenseli Payk., dess förekomst och variation i Sverige (Lep., Arctiidae) [The occurrence and variation of Orodemnias quenseli Payk. in Sweden (Lep., Arctiidae)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 123-126. 123-126
Qvick. U. 1977. New records and notes on the Swedish Thrips Fauna (Thysanoptera) Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 127-131. 127-131
Leiler, T.-E. & Prütz, P. 1977. För Medelpad nya skalbaggar (Coleoptera) [Beetles new to the province of Medelpad (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 132. 132
Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 2 (Coleoptera) [Interesting finds of beetles 2 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 133-140. 133-140
Rydh, I. 1977. Nyfynd av skalbaggar i Blekinge och Småland 2 (Coleoptera) [Beetles new to the provinces of Blekinge and Småland. 2 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 141-142. 141-142
Carlberg, U. 1977. Recension/Book review: Harz, K. & Kaltenbach, A. 1976. Die Orthopteren Europas III. Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 142. 142
Lundberg, S. & Müller, K. 1977. Övervintringslokaler för vattenskalbaggar i Abisko-området (Col., Dytiscidae, Hydrophilidae) [Hibernation sites of water-beetles in the Abisko area (Col., Dytiscidae, Hydrophilidae)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 143-144. 143-144
Upprop och meddelanden Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 144. 144
Dahlgren, G. 1977. Fynd av Tychus monilicornis Rtt. i Småland (Col., Pselaphidae) [Tychus monilicornis found in Småland (Col., Pselaphidae)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 145. 145
Carlberg, U. 1977. Recension/Book review: Clarke, W. M. & Richards, M. M. 1976. The Locust as a typical insect. Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 146. 146
Douwes, P. 1977. Sifolinia karavajevi, en för Sverige ny myra (Hym., Formicidae) [Sifolinia karavajevi, an ant species new to Sweden (Hym., Formicidae)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 147-148. 147-148
Douwes, P. 1977. Recension/Book review: Mikkola, K. & Jalas, I. 1977. Suomen Perhoset.Yökköset 1. Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 148. 148
Dahl, C. 1977. Verification of Anopheles (Ano.) messeae Falleroni (Culicidae. Dipt.) from southern Sweden. [Verification of Anopheles (Ano.) messeae Falleroni (Culicidae, Dipt.) from southern Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 149-152. 149-152
Ramel, C. 1977. Recension/Book review: Ashburner, M. & Novitski, E. (eds.) 1976. The genetics and biology of Drosophila. Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 153-154. 153-154
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 155-160. 155-160
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 160. 160
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 98 (1977). Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 161-163. 161-163

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.