Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Per Douwes
Tryckeri: Berlingska, Lund
ISSN 0013-886x

ET 1977 1-2 omslag ET 1977 3 omslag ET 1977 4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1, sid 1-64, 20 maj 1977; Nr 2, sid 65-112, 20 september 1977; Nr 3-4, sid 113-163, 10 december 1977.

Wiklund, C. 1977. Observationer över äggläggning, födosök och vila hos Donzels blåvinge. Aricia nicias scandicus Wahlgr. (Lep.. Lycaenidae) [Observations on oviposition, feeding and roosting in Aricia nicias scandicus Wahlgr. (Lep., Lycaenidae)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 1-4. 1-4
Lundberg, S. 1977. Fynd av två för Norden nya skalbaggsarter (Coleoptera) [ Finds of two beetle species new to the north-west Europe (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 5-6. 5-6
Lundberg, S. 1977. Fynd av för Sverige nya skalbaggsarter rapporterade under åren 1974-75 (Coleoptera) [Finds of beetles new to Sweden reported in 1974-75 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 7-9. 7-9
Carlberg, U. 1977. Recension/Book review: Cornwell, P. B. 1976. The Cockroach: Vol. II. Insecticides and Cockroach Control. Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 10. 10
Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera) [Interesting finds of beetles 1 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 11-28. 11-28
Lindroth, C. H. 1977. In memoriam – Karl Holdhaus. Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 29-30. 29-30
Palmqvist, G. 1977. Intressantare fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1976 [Interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1976] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 31-33. 31-33
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 34. 34
Imby, L. & Hellberg, H. 1977. Cosmia (Calymnia) affinis L. återfunnen i Sverige (Lep., Noctuidae) [Cosmia (Calymnia) affinis L. refound in Sweden (Lep., Noctuidae)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 35-36. 35-36
Svensson, I. 1977. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1976 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden in 1976] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 37-43. 37-43
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 44. 44
Larsson, R. 1977. Insekternas sjukdomar och parasiter – om infektion, parasitism och försvar [Diseases and parasites of insetts – mechanisms of infection, parasitism and defence] Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 45-62. 45-62
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (1-2), s. 63-64. 63-64
Cederholm, L. 1977. Systematisering av ortsangivelser i biologiskt fältarbete [Systematizing the denotation of geographical names of collection sites in biological field work] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 65-71. 65-71
Cederholm, L. 1977. Normer för etiketter i entomologiska samlingar — ett förslag [Standards for printed labels in entomological collections—a suggestion] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 72-74. 72-74
Cederholm. L. 1977. Underlagskartor för biologiskt fältarbete [Standard base maps for biological field work] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 75-76. 75-76
Andersson, H. 1977. Fynd av mätarmyggor i Sverige (Dipt., Thaumaleidae) [Records of Thaumaleidae from Sweden (Diptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 77-78. 77-78
Säwedal, L. 1977. Fjädermyggfaunan i sura och kalkrika gölar vid Abisko (Dipt., Chironomidae) [The midge fauna of acid and alcalic tarns at Abisko (Dipt., Chironomidae)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 79-85. 79-85
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 86. 86
Fridén, A. 1977. Vattenregleringars effekt på skalbaggsfaunan på sjöstränder i Lappland — några preliminära resultat (Coleoptera) [Influence of water regulation on the beetle fauna of lake shores in Lapland—some preliminary experiences] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 87-89. 87-89
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 90. 90
Lundberg, S. 1977. Skalbaggar funna i Messaureområdet, Lule lappmark. 2 (Coleoptera) [Beetles found in the Messaure area in Lule lappmark. 2 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 91-94. 91-94
Leiler, T.-E. & Prütz, P. 1977. Nya landskapsfynd av skalbaggar (Coleoptera) [New provincial records of beetles (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 95-96. 95-96
Andersson, B. 1977. Notiser om svenska skalbaggar 2 (Coleoptera) [Notes on Swedish beetles. 2 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s.   97-102. 97-102
Sohm Ekbom, B. 1977. A Method for Rearing Agrotis (Scotia) segetum Schiff. and Agrotis (Scotia) exclamationis L. (Lep., Noctuidae) on an Artificial Diet. Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 103-106. 103-106
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (3), s. 107-112. 107-112
Svensson, I. 1977. Förändringar i Sveriges storfjärilsfauna en tredje tioårsperiod (Lepidoptera) [Changes in the Swedish fauna of Macrolepidoptera during a third ten-year period] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 113-122. 113-122
Palmqvist, G. 1977. Orodemnias quenseli Payk., dess förekomst och variation i Sverige (Lep., Arctiidae) [The occurrence and variation of Orodemnias quenseli Payk. in Sweden (Lep., Arctiidae)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 123-126. 123-126
Qvick. U. 1977. New records and notes on the Swedish Thrips Fauna (Thysanoptera) Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 127-131. 127-131
Leiler, T.-E. & Prütz, P. 1977. För Medelpad nya skalbaggar (Coleoptera) [Beetles new to the province of Medelpad (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 132. 132
Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 2 (Coleoptera) [Interesting finds of beetles 2 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 133-140. 133-140
Rydh, I. 1977. Nyfynd av skalbaggar i Blekinge och Småland 2 (Coleoptera) [Beetles new to the provinces of Blekinge and Småland. 2 (Coleoptera)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 141-142. 141-142
Carlberg, U. 1977. Recension/Book review: Harz, K. & Kaltenbach, A. 1976. Die Orthopteren Europas III. Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 142. 142
Lundberg, S. & Müller, K. 1977. Övervintringslokaler för vattenskalbaggar i Abisko-området (Col., Dytiscidae, Hydrophilidae) [Hibernation sites of water-beetles in the Abisko area (Col., Dytiscidae, Hydrophilidae)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 143-144. 143-144
Upprop och meddelanden Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 144. 144
Dahlgren, G. 1977. Fynd av Tychus monilicornis Rtt. i Småland (Col., Pselaphidae) [Tychus monilicornis found in Småland (Col., Pselaphidae)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 145. 145
Carlberg, U. 1977. Recension/Book review: Clarke, W. M. & Richards, M. M. 1976. The Locust as a typical insect. Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 146. 146
Douwes, P. 1977. Sifolinia karavajevi, en för Sverige ny myra (Hym., Formicidae) [Sifolinia karavajevi, an ant species new to Sweden (Hym., Formicidae)] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 147-148. 147-148
Douwes, P. 1977. Recension/Book review: Mikkola, K. & Jalas, I. 1977. Suomen Perhoset.Yökköset 1. Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 148. 148
Dahl, C. 1977. Verification of Anopheles (Ano.) messeae Falleroni (Culicidae. Dipt.) from southern Sweden. [Verification of Anopheles (Ano.) messeae Falleroni (Culicidae, Dipt.) from southern Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 149-152. 149-152
Ramel, C. 1977. Recension/Book review: Ashburner, M. & Novitski, E. (eds.) 1976. The genetics and biology of Drosophila. Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 153-154. 153-154
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 155-160. 155-160
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 160. 160
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 98 (1977). Entomologisk tidskrift vol. 98 (4), s. 161-163. 161-163