Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 99, 1978

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Per Douwes
Tryckeri: Berlingska, Lund
ISSN 0013-886x

ET 1978 1 omslag ET 1978 2 omslag ET 1978 3-4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1, sid 1-48, 10 april 1978; Nr 2, sid 49-96, 16 juni 1978; Nr 3-4, sid 97-160, 1 december 1978.

Douwes, P. 1978. Fjärilens födoval hos vitfläckiga guldvingen, Heodes virgaureae L. (Lep., (Lycaenidae) [Adult feeding in the scarce copper, Heodes virgaureae L. (Lep., (Lycaenidae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 1-10. 1-10
Torstenius, S. 1978. Anaitis praeformata Hb. tagen i Sverige (Lep., Geomebridae) [Anaitis praeformata Hb. recorded from Sweden (Lep., Geomebridae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 11-12. 11-12
Bengtsson, B. Å. 1978. Cataplectica farreni Waisingham – en för Norden ny småfjäril (Lep., Epermeniidae) [Cataplectica farreni Waisingham – a tineid moth new to northen Europe (Lep., Epermeniidae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 13-14. 13-14
Eriksson, M. O., Henriksson, L., Nilsson, B.-I. & Oscarsson, H. G. 1978. Nya landskapsfynd av Glaenocorisa p. propinqua (Fieb.) och andra corixidarter (Hem., Corixidae) [New province records of Glaenocorisa p. propinqua (Fieb.) and other corixid species (Hem., Corixidae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 15-17. 15-17
Elmquist, H. 1978. En extremt ljus aberration av Chiasmia clathrata L. (Lep., Geometridae) [An extremely light aberration of Chiasmia clathrata L. (Lep., Geometridae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 18. 18
Baranowski, R. & Sörensson, M. 1978. Fångst av skalbaggar vid en översvämning vid Häckeberga i Skåne (Coleoptera) [Beetles collected on a submersed meadow at Häckeberga, Skåne (Coleoptera).] Entomologisk tidskrift   vol. 99 (1), s. 19-23. 19-23
Andersson, H. 1978. Recension/Book review: Spencer, Kenneth A. 1976. The Agromyzidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 24. 24
Huggert, L. & Nilsson, A. 1978. Anteckningar om tre dykar-arter (Col., Dytiscidae) [Notes on three species of Dytiscidae] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 25-29. 25-29
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 30. 30
Lundberg, S. 1978. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 17 (Coleoptera) [Contributions to the knowledge of Swedish beetles. 17] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 31-34. 31-34
Leifelt, A. och K. 1978. Iakttagelser av näringsval och beteende hos Buprestis rustica L. (Col., Buprestidae) [Notes onthe behavior of Buprestis rustica L. (Col., Buprestidae)] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 35-36. 35-36
Baranowski, R. 1978. Skalbaggar i frökompost (Coleoptera) [The beetle fauna in compost (Coleoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 37-39. 37-39
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 40. 40
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift   vol. 99 (1), s. 41-46. 41-46
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (1), s. 47. 47
Palm, T. 1978. Melanotus rufipes Herbst. och M. castanipes Payk. – taxonomisk status och utbredning (Col., Elateridae) [Melanotus rufipes Herbst. och M. castanipes Payk. – taxonomic status and distribution (Col., Elateridae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 49-51. 49-51
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 52. 52
Baranowski, R. 1978. Intressanta skalbaggsfynd 3 (Coleoptera) [Interesting finds of beetles 3 (Coleoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 53-60. 53-60
Lundberg, S. 1978. Fynd av för Sverige nya skalbaggar rapporterade under åren 1976-77 (Coleoptera) [Finds of beetles new to Sweden reported in 1976-77 (Coleoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 61-63. 61-63
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 64. 64
Palmqvist, G. 1978. Intressantare fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1977 [Interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1977.] Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 65-67. 65-67
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 68. 68
Lindroth, C. H. 1978. In memorian — Adolf Horion. Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 69-70. 69-70
Larsson, R. 1978. Insekter och ricketsier [Insects and rickettsiae.] Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 71-84. 71-84
Nilsson, A. N. 1978. Dykare från en översvämmad strandäng vid Vindelälven (Col., Dytiscidae) [Dytiscids of a flooded river meadow in northern Sweden (Col,. Dytiscidae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 85-86. 85-86
Svensson, I. 1978. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1977 [Remarkable finds of Microlepidoptera in Sweden 1977] Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 87-94. 87-94
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (2), s. 95-96. 95-96
Imby, L. & Palmqvist, G. 1978. De svenska Anomogyna-arternas utseende, biologi och utbredning (Lep., Noctuidae) [The biology and occurrence of the Swedish Anomogyna species (Lep., Noctuidae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 97-107. 97-107
Carlberg, U. 1978. Recension/Book review: Heath, J. (Ed.). 1976. The moths and Butterflies of Great Britain and Ireland, vol 1, Micropterygidae – Heliozelidae. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 108. 108
Elmquist, H. 1978. Det svenska fyndet av Chloroclystis v-ata Hw. (Lep., Geometridae) [The Swedish find of Chloroclystis v-ata Hw. (Lep., Geometridae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 109-110. 109-110
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 110. 110
Müller, K. & Mendl, H. 1978. Vingutveckling hos Capnia atra Morton i Abisko-området (Plecoptera) [Develpment of wings in Capnia atra Morton in Abisko area (Plecoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 111-113. 111-113
Dahl, C. 1978. Recension/Book review: Schlee, D. 1978. Bernstein. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 113-114. 113-114
Dahl, C. 1978. Recension/Book review: Larsson, S. G. 1978. Baltic Amber – a Paleobiological Study. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 114. 114
Kronblad, W. & Lundberg, S. 1978. Bilhåvning – en intressant fångstmetod för skalbaggar och andra insekter [Car-catching an interesting method for collecting beetles and other insects.] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 115-118. 115-118
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 118. 118
Israelsson, G. 1978. Genitalier hos några nordiska arter av Thinobius s. str. (Col., Staphylinidae) [Genitals in some Nordic species of Thinobius s. str. (Col., Staphylinidae)] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 119-120. 119-120
Lundberg, S. 1978. Skalbaggsarter, som inte återfunnits i Sverige på lång tid – några tips (Coleoptera) [Beetles wich have not been recovered in a long time in Sweden – some tips (Coleoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 121-126. 121-126
Huggert, L. 1978. Mikroparasitsteklar fångade i ljusfällor vid Ängeråns utlopp i Bottenhavet (Hymenoptera) [Parasitic microwasps collected in light traps at the outlet of the stream Ängerån in the Baltic (Hymenoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 127-130. 127-130
Erlandsson, S. 1978. Bivargens (Philanthus triangulum F.) förekomst i Sverige (Hym., Sphecidae) [The occurrence of Philanthus triangulum F. in Sweden (Hym., Sphecidae).] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 131-134. 131-134
Cederholm, L. 1978. Namnkoder – ett förslag till enhetliga personangivelser inom biologin [Name codes – an attempt towards standardized denotation of personal names in biology] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 135-141. 135-141
Carlberg, U. 1978. Recension/Book review: Hammond, C. O. 1977. The Dragonflies of Great Britain and Ireland. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 142. 142
Carlberg, U. 1978. Recension/Book review: Keen, D. 1977. Collecting and Studying Dragonflies (Odonata). Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 142. 142
Gärdenfors, U., Hall, R. & Samuelsson. G. 1978. Resa till Kameruns regnskogar [A visit to the Rain forests of the Cameroons.] Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 143-154. 143-154
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 155-156. 155-156
Upprop och meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 157. 157
Douwes, P. 1978. Recension/Book review: Dal, B. Fjärilar i naturen. Europas dagfjärilar. Nordeuropa. Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 158. 158
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 99 (1978). Entomologisk tidskrift vol. 99 (3-4), s. 159-160. 159-160

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.