Sök
Stäng denna sökruta.

Sveriges Entomologiska förenings markägardiplom 2020 tilldelas Fortum

Motivering:
Entomologiska föreningen i Uppland har för år 2020 valt att dela ut årets markägardiplom till Fortum AB för deras arbete runt Untra vid nedre dalälven. Man har där under ca 10 års tid i samarbete med Upplandsstiftelsen förvaltat ca 300 ha skogsmark på ett för insektslivet mycket gynnsamt sätt. Stora arealer har avsatts för fri utveckling samt att man har gjort naturvårdshuggningar för att restaurera lövskog och skapat död ved. I området finns tex populationer av svartoxe, cinnoberbagge och
aspsplintbock som har svarat positivt på åtgärderna. Man jobbar just nu på att ta fram en ny naturvårdsplan för de kommande 10 åren med ändå högre ambitionsnivå. Detta visar på ett mycket positivt exempel där naturvården sätts i fokus och detta har varit avgörande för vårt val av mottagare av markägardiplomet.

Uppsala 2020-06-08
Å styrelsens vägnar.

Stefan Eriksson
Ordförande Entomologiska föreningen i Uppland

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.