strimlus1

 

 

 

 

 

Efter att nyckelpigor, fladdermöss och spindlar tidigare i år har fått svenska namn är nu också bärfisarna namngivna av ArtDatabankens namnkommitté.

Läs mer på ArtDatabankens sida för namnlistor.

Share →