dc14de_03cb318c719b436aa1992b2476aecb7b-mv2Det är mycket glädjande att även Närke snart verkar ha en entomologisk förening. 3 september hölls uppstartsmöte för den nya föreningen och under det två timmar långa mötet på Naturskolan i Kvarntorp diskuterades bl.a. inriktning och verksamhet. Verksamheten kommer i början att läggas på en enkel nivå med endast någon fysisk träff per år. Krutet ska istället läggas på publika aktiviteter. Tills vidare arbetar man på att behålla det gamla namnet på den insomnade föreningen Närkes Entomologiska Sällskap. Eventuellt kommer man att återanvända stadgar mm därifrån.

För att förbereda uppstarten officiellt på ett årsmöte 2017 så har Pierre Blanksvärd, Sture Hermansson, Jan Korslid och Per Karlsson Linderum tillsatts i en interimsstyrelse.

Redan nu finns en hemsida och en grupp på Facebook under namnet Närkes Insektsförening. Namnet kvarstår till namnfrågan slutligen är beslutad.

Hemsida: http://narkesinsektsklubb.wixsite.com/start
Facebook: Intressegruppens facebooksida

Trollsländeprojektet i Närke blir ett ankare för verksamheten i början.
Detta projekt har redan tjuvstartat 2016 men tar rejäl fart nästa år. Redan efter mötet bokades flera rutor av deltagarna. I november kommer det att bli en inomhusträff på föreningarnas hus i Örebro kring trollsländor och atlasprojektet. Då är alla varmt välkomna! Mera information kommer på hemsidan. Under 2017 och framåt i projektet kommer det att hållas en studiecirkel och flera exkursioner. Erbjudande om föredrag kommer att gå ut till de lokala föreningarna.

Lycka till önskar vi!

Share →