Drosophila_melanogaster_-_side_(aka)

Foto: André Karwath. Licens: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5

Forskare vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, har i samarbete med kollegor vid Northwestern University i USA har upptäckt och beskrivit insekternas ”sjätte sinne” som kan känna av luftfuktighet.

Genom att studera bananflugor har biologerna Marcus Stensmyr och Anders Enjin upptäckt de gener som styr sinnet hos flugan, och även att de känselceller som gör att flugorna kan känna av luftfuktighet är placerade på baksidan av flugornas antenner.

”Fortfarande handlar det om grundforskning men både Marcus Stensmyr och Anders Enjin tror att deras resultat i framtiden kan ligga till grund för nya sätt att bekämpa insektsproblem, bland annat mygg. Ett sätt kan vara att kontrollera populationerna genom att försvåra för myggen att hitta lämpliga vattensamlingar i närheten av bebyggelse där de kan lägga sina ägg.”

Källa: Lunds universitets hemsida

Share →