Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Mats Jonsell
Tryckeri: nr 1-2: Elander Berlings, Malmö; nr 3, 4: Grahns tryckeri, Lund.
ISSN 0013-886x

ET2004 1-2 front200ET2004 3 frontET2004 4 front

Utgivningsdatum:   nr 1-2, sid. 1-80, maj 2004   nr 3, sid. 81-144, oktober 2004   nr 4, sid. 145-224, december 2004

Franzén, M. & Nilsson, S. G. 2004. Väddsandbiets Andrena hattorfiana och andra hotade vildbins (Hymenoptera, Apoidea) landskapsutnyttjande i Stenbrohult, Linnés hembygd. [Land use and occurrence of Andrena hattorfiana and other threatened wild   bees (Hymenoptera, Apoidea) at Stenbrohult, Linnaeus’ birth place.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 1-10. 1-10
Hedgren, P.-O. 2004. Flera fynd av liten timmerman Acanthocinus griseus F. (Cerambycidae) på vindfällen och högstubbar av gran. [Several records of the longhorn beetle Acanthocinus griseus F. (Cerambycidae) on fallen trees and high stumps of spruce] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 11-12. 11-12
Björkman, C., Dalin, P. & Eklund, K. 2004. Skinnbaggar som predatorer på skadeinsekter i Salix-odlingar. [True bugs as predators on pest insects in willow plantations.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 13-19. 13-19
Björklund, J.O. 2004. Recension: Emmet, A. M. & Langmaid J. R. (Ed.) 2002. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland, vol. 4 (Part 1), Oecophoridae – Scythrididae (excluding Gelechidae) och Part 2 – Gelechiidae. – Harley Books. Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 19-20. 19-20
Gärdenfors, U. 2004. Parasitflugor – gör livet osäkert i insektsvär(l)den. [Tachinid flies – make the life of insects unsafe.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 21-23. 21-23
Snäll, S. 2004. Tor-Erik Leiler – några minnesord. Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 24-26. 24-26
Franzén, M. 2004. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2003. [Interesting Macrolepidoptera finds in Sweden 2003.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 27-42. 27-42
Svensson, I. 2004. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2003. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2003.] Entomologisk tidskrift  vol. 125 (1-2), s. 43-53. 43-53
Landreus, W. 2004. Getingspindeln Argiope bruennichi sprider sig norrut i Sverige. [The wasp like spider Argi­ope bruennichi spreading north in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 54. 54
Ryrholm, N. 2004. Recension: Lastuvka, Z. & Lastuvka, A. 2001. The Sesiidae of Europe. – ApolloBooks. Entomologisk tidskrift   vol. 125 (1-2), s. 55-56. 55-56
Wikars, L.-O., Ahnlund, H. & Viklund, B. 2004. Atomaria strandi  Johnson, en brandgynnad fuktbagge ny för Sverige [Atomaria strandi  Johnson, (Coleoptera: Cryptophagidae) a fire-favoured beetle new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 57-59. 57-59
Nilsson, S. G. 2004. Recension: Eriksson, P. 2002. Metodik för inventering av vedlevande insekter. – Upplandsstiftelsen och   Naturvårdsverket. Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 60. 60
Jonsell, M. 2004. Rödlistade vedskalbaggar i Skoklosters slottspark. [Red listed saproxylic beetles in the park at Skokloster castle, Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 61-69. 61-69
Annons: Femtonde entomologmötet   Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 70. 70
Gullefors, B. 2004. Nya provinsfynd av nattsländor (Trichoptera) i Sverige   2003. [New records of   Trichoptera for the Swedish provinces in 2003]. Entomologisk tidskrift vol.   125 (1-2), s. 71-73. 71-73
Palmqvist, G.   2004. Recension: Goater, B.,   Ronkay, L. & Fibiger, M. 2003. Noctuidae Europaeae volume 10. Catocalinae   & Plusiinae. – Entomological Press Sorö. Entomologisk tidskrift vol. 125   (1-2), s. 73-74. 73-74
Bengtsson, B. Å. 2004. Recension: Koster, S. & Sinev, S. 2003. Momphidae s.l. Microlepidoptera of Europe, Volume 5. – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 74-75. 74-75
Bylund, H. 2004. Fjällbjörkmätaren härjar i fjällbjörkskogen 2004? [Outbreak of Epirrita autumnata in the mountains   in 2004?] Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 76-77. 76-77
Jonsell, M. 2004. Att skilja blå och grön praktbagge åt. [The difference between Phaenops cyanea and P. formaneki.]   Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 77-78. 77-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 125 (1-2), s. 79-80. 79-80
Douwes, P. 2004. Dagfjärilar förr och nu – en studie i Östergötland. [Changes in the fauna of butterflies and burnet moths in southeastern Sweden during the last 50 years.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 81-89. 81-89
Struwe, I. 2004. Recension: Eisner, T. 2003. For love of insects. – The Belknap Press of Harvard University Press. Entomologisk tidskrift  vol. 125 (3), s. 90-91. 90-91
Jonsell, M. 2004. Recension: Silfverberg, H. 2004. Enumeratio nove Colopeterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. –   Sahlbegia 9:1-111. Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 92. 92
Hambäck, P. 2004. Varför fackelblomster i porsbuskar undgår skalbaggsangrepp? [Why Purple loosestrife in sweet gale shrubs are less attacked by herbivorous beetles?] Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 93-102. 93-102
Upprop: Rapportera Fransk blomvisslare Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 102. 102
Wanntorp, H.-E. 2004. ”Hela havet stormar”: De svenska arterna av Scymnus   usl. Neopullus byter plats (Coleoptera, Coccinellidae). [”Musical chairs”: the Swedish species of Scymnus  subg. Neopullus (Coleoptera, Coccinellidae) change places.]   Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 103-109. 103-109
Jonsell, M. 2004. Recension: Nilsson, S.G. & Huggert L. 2001. Vedinsektsfaunan i Hornsö Algunnenområdet i östra Småland. –   Länsstyrelsen i Kalmar län. Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 110. 110
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 2004. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 2003. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga and tundra regions of   Sweden 2003.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 111-116. 111-116
Jonsson, L. J. 2004. Getingspindeln, Argiope bruennichi, etablerad och sprider sig norrut i Sverige. [The Wasp Spider, Argiope bruennichi, established in and spreading north in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 117-120. 117-120
Smetana, A. & Clayhills, T. 2004. Gabronthus sulcifrons (Sharp, 1889), a new addition to the fauna of Finland and Europe (Coleoptera, Staphylinidae). [Gabronthus sulcifrons (Sharp, 1889), en ny art i den Finska och Europeiska faunan (Coleoptera, Staphylinidae)] Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 121-123. 121-123
Jonsell, M. 2004. Recension:   Sjöberg, F. 2004. Flugfällan. – Nya Doxa. Entomologisk tidskrift vol. 125   (3), s. 124. 124
Berggren, Å. & Low, M. 2004. Exclusion of the native bush-cricket Metrioptera brachyptera by the currently invading bush-cricket Metrioptera roeseli. [Den inhemska ljungvårtbitaren Metrioptera brachyptera trängs undan av den invaderande cikadavårtbitaren Metrioptera roeseli.] Entomologisk tidskrift   vol. 125 (3), s. 125-132. 125-132
Lindberg, N., Persson, T. & Ahlström, K. 2004. Sexton nya oribatidarter (Acari: Oribatida) för Sverige. [Sixteen species of oribatid mites (Acari: Oribatida) new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 133-142. 133-142
Lindelöw, Å. 2004. Recension: Ljungberg, H. 2004. Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar., Abenius, J. & Larsson, K. 2004. Gaddsteklar och andra insekter I halländska sanddynsreservat., Abenius, J. 2004. Vedlevande gaddsteklar i Halland. – Länsstyrelsen Halland. Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 142-143. 142-143
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 125 (3), s. 144. 144
Forslund, M. 2004. SEF-ordföranden har ordet Entomologisk tidskrift vol.   125 (4), s. 145-146. 145-146
Fritz, Ö. 2004. Jättesvampmal Scardia   boletella i Halland – betydelsen av   isolering, habitatareal och beståndshistorik. [Scardia   boletella in Halland, SW Sweden –  the importance of isolation, habitat area and stand history.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 147-160. 147-160
Lönnell, N. & Edelsjö, J. 2004. Bibagge Apalus bimaculatus (Coleoptera, Meloidae) i Södermanland och södra Uppland – en fråga om att   vara på rätt plats vid rätt tid. [Apalus bimaculatus (Coleoptera, Meloidae) in the provinces of Södermanland and southern Uppland – a matter of timing.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 161-171. 161-171
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift   vol. 125 (4), s. 172. 172
CasselLundhagen, A. 2004. Igenväxning och isolering hotar den bruna gräsfjärilen (Coenonympha hero) i jordbrukslandskapet. [Overgrowth and isolation threatens the scarce heath (Coenonympha hero) butterfly in the agricultural landscape.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 173-179. 173-179
Jonsell, M. 2004. Recension: Gullander, B. Nordens mätare – nätpublicerad av SNF (www.fjarilar.se). Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 180. 180
Dufberg, A.   2004. Två för Sverige nya skalbaggsarter: Telmatophilus brevicollis (Coleoptera: Cryptophagidae) och Hypopycna rufula (Coleoptera: Staphylinidae). [Two species of beetles new to Sweden: Telmatophilus brevicollis Aubé 1862 and Hypopycna rufula (Erichson 1840).] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 181-182. 181-182
Bonet, J. & Pape, T. 2004. En ny svensk puckelfluga (Diptera: Phoridae). [A humpbacked fly newly discovered in Sweden (Diptera: Phoridae).] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 183-186. 183-186
Nilsson, A. 2004. Recension: Andersen, N.M. & Weir, T.A. 2004: Australian water bugs. Their biology and   identification (Hemiptera-Heteroptera, Gerromorpha & Nepomorpha). – Entomonograph vol. 14. Apollo Books & CSI­RO Publishing. Entomologisk tidskrift vol. 125   (4), s. 186-187. 186-187
Annons: Sextonde svenska entomologmötet Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 188. 188
Gärdenfors, U. & Lindeborg, M. 2004. Nya svenska namn på Nordens dagfjärilar. [New vernacular names of Nordic butterflies.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 189-198. 189-198
Bengtsson, B. Å. 2004. Larvfynd av benvedsmottet Nephopterix angustella (Hübner 1796).[Larval record of Nephopterix angustella (Hübner 1796).] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 198. 198
Ryrholm, N. 2004. Recension: Mironov, V. The Geometrid Moths of Europe, volume 4 Larentiinae II (Perizomini and   Eupitheciini). – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 199-200. 199-200
Karlsson, T. 2004. Två nya trollsländor (Odonata) för Östergötland – Gungflymosaikslända (Aeshna subarctica) och grön mosaikslända (A. viridis). [Two new provincial records of dragonflies (Odonata) for Östergötland – Aeshna subarctica and A. viridis.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 201-204. 201-204
Cederberg, B. & Nilsson, A. 2004. Upprop: 100 års chans på vildbin! Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 204. 204
Bengtsson, B. Å. 2004. En ny vecklarart, Clepsis nybomi Hackman, 1950, funnen i Sverige (Tortricidae, Lepidoptera). [Clepsis   nybomi Hackman, 1950 found in Sweden (Tortricidae, Lepidoptera).] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 205-209. 205-209
Dahlén, J. 2004. Skapar växthuseffekten en sommargeneration av björnspinnaren (Arctia caja)? Från ägg till ägg på två månader. [Do the green house effect create a summer generation of Arctia caja? From egg to egg in two months.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 209-210. 209-210
Hellqvist, M.  2004. Studies of recently dead insects to understand insect remains in archaeological deposits. [Studier av nyligen döda insekter för bättre tolkningar av insekt lämningar från arkeologiska avsättningar.] Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 211-222. 211-222
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 125 2004. Entomologisk tidskrift vol. 125 (4), s. 223-224. 223-224