Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Mats Jonsell
Tryckeri: Grahns tryckeri AB
ISSN 0013-886x

Omslag ET2006 1-2front ET2006 3Omslag ET2006 4Utgivningsdatum:     nr 1-2, sid. 1-80, maj 2006   nr 3, sid. 81-144, september 2006        nr 4, sid. 145-192, januari 2007

 

Larsson, S. 2006. Massuppträdande av tallprocessionsspinnaren Thaumetopoea pinivora på södra Gotland. [Mass occurrence of the pine processionary moth Thaumetopoea pinivora in Gotland, south Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 1-7. 1-7
Eriksson, S. 2006. Recension:  Söderström, B. 2006. Svenska fjärilar en fälthandbok.– Albert Bonniers förlag. Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 7-8. 7-8
Svensson, I. 2006. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2005. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2005.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 9-20. 9-20
Lindgren, E. & Jaenson, T. G. T. 2006. Fästing- och myggöverförda infektionssjukdomar i ett kommande, varmare klimat i Sverige. [Tick-, mosquito- and sand fly-borne infectious diseases in a future warmer climate in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 21-30. 21-30
Persson, M. 2006. Ett novemberfynd av mindre guldvinge (Lycaena phlaeas). [An observation of small copper (Lycaena  phlaeas) in November.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 31-34. 31-34
Karlsson, T. 2006. Två nya trollsländor (Odonata) för Östergötland – Johansons flickslända (Coenagrion  johanssoni) och bred kärrtrollslända (Leucorrhinia caudalis). [Two new provincial records of dragonflies (Odonata) for Östergötland – Coenagrion johanssoni and Leucorrhinia  caudalis.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 35-38. 35-38
Nilsson, S. G. & Franzén, M. 2006. Biologisk mångfald i Linnés hembygd i Småland 5. Dagfjärilar och bastardsvärmare (Lepidoptera: Rhopalocera and Zygaenidae). [Biodiversity at Linneaus’ birthplace in the parish of Stenbrohult, southern Sweden 5. Butterflies and burnet moths.] Entomologisk   tidskrift vol. 127 (1-2), s. 39-55. 39-55
Annons: First Announcement/ Nordic-Baltic Congress. Entomologisk tidskrift  vol. 127 (1-2), s. 56. 56
Ramqvist, T. 2006. Atheta pittionii Scheerpeltz – en för Sverige   ny kortvinge (Coleoptera: Staphylinidae). [Atheta   pittionii Scheerpeltz – a rove   beetle new to Sweden (Coleoptera: Staphylinidae). Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 57-60. 57-60
Lindeborg, M. 2006. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2005. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden 2005.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 61-71. 61-71
Höglund, S.   2006. Recension: Raman, A.,   Scaefer, C.W., & Withers, T.M. (red.) 2005. Biology, ecology, and   evolution of gall-inducing arthropods. – Science publishers Inc. Entomologisk   tidskrift vol. 127 (1-2), s. 72. 72
Jonsell, M. 2006. Vitsippsviveln, en art att spana efter under försommaren. [Leiosoma deflexum, a species to look for in early summer.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 73-74. 73-74
Svensson, B. G. & Nilsson, L. A. 2006. En överraskande upptäckt på Vikbolandet – fransgökbi Nomada stigma   (Hymenoptera: Apoidea) i Sverige. [A surprsing discovery in the Vikbolandet peninsula – the cuckoo bee Nomada stigma in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (1-2), s. 75-80. 75-80
Wanntorp, H-E. & Fägerström, C. 2006. Släktet Galeruca i Sverige (Coleoptera Chrysomelidae). [The Genus Galeruca in Sweden (Coleoptera Chrysomelidae).] Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 81-92. 81-92
Högmo, O. 2006. Fynd av några ovanliga myrarter i Sverige (Hym., Formicidae). [Records of some rare ant species in Sweden (Hym., Formicidae).] Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 93-96. 93-96
Lindelöw, Å., Jonsell, M. & Sjödin, G. 2006. Xyleborinus alni (Coleoptera; Curculionidae) – en ny barkborreart funnen i Sverige. [Xyleborinus alni (Coleoptera; Curculionidae) – a new bark beetle found in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 97-99. 97-99
Palmqvist, G.  2006. Recension: Baldizzone, G., Wolf, H. van der & Landry, J-F. 2006. World catalogue of inescts volume  8. Coleophoridae, Coleophorinae (Lepidoptera). – Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 99-100. 99-100
Lundberg, S. 2006. Nytillkomna och strukna skalbaggsarter sedan 1995 års Catalogus Coleopterorum Sueciae. [New and excluded beetle species since 1995 year´s Catalogus   Coleopterorum Sueciae.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 101-111. 101-111
Forshage, M.  2006. SEFs årsmöte 2005 på Dalarö. Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 112-116. 112-116
Sörensson, M. 2006. Sandtäkter som värdefulla insektsmiljöer: ett exempel från Trelleborg med tre för Skandinavien nya solitärbin (Hymenoptera: Apoidea). [Sand pits as valuable insect habitats: a case study from Trelleborg with three solitary bees new to Scandinavia (Hymenoptera: Apoidea).] Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 117-134. 117-134
Gullefors, B. 2006. Hydroptila lotensis Mosely, 1920, en ny nattslända (Trichoptera) för Sverige och nya provinsfynd av nattsländor 2003 – 2005. [The first record of Hydroptila lotensis Mosely, 1920 (Trichoptera: Hydroptilidae) from Sweden, with new records of Trichoptera for the Swedish provinces.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 135-141. 135-141
Bartsch, H. 2006. Recension:  Lyneborg, L. & Barkemeyer, W. 2005. The Genus Syritta.  A World revision ot the Genus Syritta  Le Peletier & Serville, 1828. – Entomonograph Volume 15. Apollo Books. Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 142. 142
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 127 (3), s. 143-144. 143-144
Ahnesjö, J. & Forsman, A. 2006. Torngräshoppor (Tetrix sp.) – iögonfallande mångfald. [Pygmy grasshoppers (Tetrix sp.) – eye-catching variation.] Entomologisk tidskrift   vol. 127 (4), s. 145-150. 145-150
Abenius, J. & Larsson, K. 2006. Crossocerus exiguus   (Vander Linden) – en för Sverige ny rovstekel (Hymenoptera: Crabronidae) på  Fjärås bräcka. [First record of Crossocerus exiguus (Hymenoptera: Crabronidae) from Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (4), s. 151-152. 151-152
Hallin, G. 2006. Femtio års skörd: rovstekelsläktet Crossocerus. [Fifty years harvest: the digger wasp genus Crossocerus (Hymenoptera: Crabronidae).] Entomologisk tidskrift  vol. 127 (4), s. 153-156. 153-156
Hodkinson, I. D. & Bird, J. M. 2006. Facultative parthenogenesis  in Cacopsylla myrtilli (Wagner) (Hemiptera: Psylloidea) in northern Sweden: possible explanations for the occurrence of males. [Fakultativ partenogenes hos Cacopsylla myrtilli (Wagner)  (Hemiptera: Psylloidea) i norra Sverige och möjliga förklaringar till   förekomst av hannar.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (4), s. 157-160. 157-160
Sörensson, M. 2006. Två för Sverige nya solitärbin från Sydostskånes kust (Hymenoptera: Apoidea). [Two solitary bee species new to Sweden from the coast of South East Scania (Hymenoptera: Apoidea).] Entomologisk tidskrift vol. 127 (4), s. 161-168. 161-168
Isaksson, D. & Vessby, K. 2006. Dyngbaggar i häst- och kospillning och användande av avmaskningsmedel. [Dung beetles in horse and cow dung and the use   of de-worming substances.] Entomologisk tidskrift vol. 127 (4), s. 169-178. 169-178
Sörensson, M.  2006. Recension: Löbl, I. & A. Smetana (editors). 2004. Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2.  Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea. Apollo Books. Entomologisk   tidskrift vol. 127 (4), s. 179-183. 179-183
Annons: 27:e Nordisk-Baltiska  entomologkongressen och Svenska entomolomötet 2007 Entomologisk tidskrift   vol. 127 (4), s. 184. 184
Lundberg, S. 2006. Några erfarenheter av 45 års arbete med de svenska skalbaggarnas utbredning. [Some experiences of 45 years work with the Swedish beetle catalogue.]   Entomologisk tidskrift vol. 127 (4), s. 185-190. 185-190
Innehåll: Entomologisk tidskrift  vol. 127 2006. Entomologisk tidskrift vol. 127 (4), s. 191-192. 191-192