Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Grahns tryckeri AB

Omslag ET 1-2 2007Omslag ET 3 2007Omslag ET 4 2007
Utgivningsdatum:

nr 1-2, sid. 1-80, maj 2007     nr 3, sid. 81-128, oktober 2007       nr 4, sid. 129-208, december 2007

Hedgren, O.  2007. Nordamerikas största barkborreutbrott pågår i Kanadas tallskogar. [Massive out-break of mountain pine beetle in Canadian pine forests.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2),   s. 1-8. 1-8
Öckinger, E.  2007. Backvisslaren Pyrgus armoricanus (Lepidoptera: Hesperiidae) – en förbisedd klimatvinnare? [Pyrgus armoricanus (Lepidoptera: Hesperiidae) – expanding in a warmer climate?] Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 9-17. 9-17
Ljungberg, H.  2007. En vädjan om ett frivilligt insamlingsstopp för oxhorndyvel (Onthophagus illyricus) på Gotland. Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s.   18. 18
Lindeborg, M.  2007. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2006. [Remarkable   records of Macrolepidoptera in Sweden 2006.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 19-32. 19-32
Högmo, O. 2007. Vårpälsbiet Anthophora plumipes (Pallas 1772) tillbaka i Sverige (Hymenoptera:   Anthophoridae) [The spring flower bee Anthophora plumipes (Pallas 1772) back in Sweden (Hymenoptera: Anthophoridae).] Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 33-35. 33-35
Jonsell, M. 2007. Recension: Sømme, L. 2004. Entomologiens historie i Norge. Norsk entomologisk forening 1904-2004. – Norsk entomologisk forening, Oslo. Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 36. 36
Karlsson, T.,  Larsson, P., Aronsson, M., Johansson, N., Wäglind, J. & Greiff Andersson, C. 2007. Spindelörtskinnbaggen Canthophorus impressus (Heteroptera: Cydnidae) i Sverige – nya fynd och status. [Canthophorus impressus (Heteroptera: Cydnidae) in Sweden – new records and  status.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2),  s. 37-42. 37-42
Svensson, I. 2007. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2006. [Re­markable   records of Microlepidoptera in Sweden during 2006.] Entomologisk tidskrift  vol. 128 (1-2), s. 43-57. 43-57
Forslund, S. 2007. Inbjudan: Carl von Linné – årets jubilar Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 58. 58
Forshage, M., Franc, N. & Lennartsson, S. 2007. Ny svensk skalbaggskatalog – arbetet i rullning! [New Swedish beetle catalogue – the work has started!]  Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 59-60. 59-60
Gullefors, B. & Johanson, K. A. 2007. Gotlands nattsländor (Trichoptera). [Caddisflies  (Trichoptera) of the Island of Gotland in the Baltic Sea.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 61-70. 61-70
Jonsell, M.  2007. Barkborrarna efter Gudrun. [Bark beetles after the storm in 2005.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2),   s. 71-72. 71-72
Franc, N. 2007. Observationer av nästtjuvbaggen, Ptinus sexpunctatus, Panzer 1795. [Observations of Ptinus sexpunctatus, Panzer 1795.]  Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 73-77. 73-77
Eriksson, S. 2007. Recension: Hydén, N., Jilg, K. och Östman, T. 2006. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar:   Ädelspinnare – tofsspinnare. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Entomologisk   tidskrift vol. 128 (1-2), s. 77-78. 77-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 128 (1-2), s. 79-80. 79-80
Brattström, A., Betzholtz, P.-E., Bjerding, F. & Franzén, M. 2007. Har mnemosynefjärilen Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) en framtid i Blekinge? [The future for the Clouded apollo Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in Blekinge.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 81-88. 81-88
Larsson, M. 2007. Antalet blommande växter styr förekomst och täthet av vildbipopulationer. [Floral resources predict occurrence and abundance of wildbee populations.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 89-92. 89-92
Jonsell, M.  2007. Recension: Arnesson, M., Johansson, T., Lindeborg, M., Knutsson, T. & Lundkvist, H. 2007. Naturvärden i lövträdsmiljöer runt Värnanäs. – Länsstyrelsen i Kalmar informerar. Meddelande 2007:14. Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 92. 92
Wanntorp, H.-E., Ericson, B. & Ehnström, B. 2007. Sparsmakade växtätare: Longitarsus substriatus   Kutschera och L. tristis Weise (Coleoptera, Chrysomelidae) två jordloppor nya för Norden. [Choosy vegetarians: Longitarsus substriatus Kutschera and Ltristis Weise (Coleoptera Chrysomelidae), two flea beetles new to Northern Europe.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 93-100. 93-100
Redaktören: Entomologisk Tidskrift sen igen…  Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 100. 100
Pettersson, R.  B., Stenbacka, F., Hjältén, J. & Hilszczanski, J. 2007. Återfynd av rödhalsad  brunbagge (Phryganophilus ruficollis Fabr.) och Huggerts plattbrackstekel (Chartobracon huggerti C. van Achterberg). [New records of the false darkling beetle Phryganophilus ruficollis Fabr. and the braconid wasp Chartobracon huggerti C. van Achterberg.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 101-105. 101-105
Jonsell, M. 2007. Recension: Tottie, T. 2007. Ädle och höglärde H. Archiater. Om Charles De Geer och hans brevväxling  med Carl von Linné. – Stiftelsen Leufsta, Uppsala. Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 106. 106
Antonsson, K. 2007. Svenska entomologmötet på Omberg i Östergötland 16-18 juni 2006. Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 107-108. 107-108
Eldefors, L. 2007. För Sverige nya brokparasitstekelarter (Hymenoptera: Ichneumonidae). [Parasitic wasps new to Sweden (Hymenoptera: Ichneumonidae.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 109-112. 109-112
Hedqvist, K.-J.  2007. A provincial catalogue of Swedish Proctotrupoidea. [En provinskatalog över svenska Proctotrupoidea.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 113-126. 113-126
Vessby, K. 2007. Recension: Dannelid, E. m.fl. 2007. Trollsländor i Sverige – en fälthandbok. Artbeskrivningar och färgbilder av   Sveriges alla trollsländor. – Länsstyrelsen i Södermanlands län & Entomologiska  föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 127. 127
Föreningsinformation:  Entomologisk tidskrift vol. 128 (3), s. 128. 128
Forslund, M. 2007. SEF – en förening som flyttat fram sin position! Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 129-131. 129-131
Antonsson, K. 2007. Sveriges Entomologiska Förenings nya ordförande. Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 131-132. 131-132
Nilsson, SG., Bygebjerg, R. & Franzén, M. 2007. Blomflugor (Diptera, Syrphidae) på en gård i Linnés   hembygd i Stenbrohult. [The hoverflies (Diptera, Syrphidae) on a small farm at Linnaeus´birthplace in the parish of Stenbrohult, Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 133-148. 133-148
Franzén, M.  2007. Polistes nimpha (Christ 1791) en för Sverige ny geting (Hymenoptera: Vespidae). [Polistes nimpha (Christ 1791) a new wasp (Hymenoptera: Vespidae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 149-150. 149-150
Bergström, C. 2007. A new species of Nilea Robineau-Desvoidy (Diptera, Tachinidae) with notes on the genus and a key to the North European species. [En ny art av Nilea Robineau-Desvoidy (Diptera, Tachinidae) med kommentarer till släktet och en nyckel till de Nordeuropeiska arterna.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 151-161. 151-161
Lindström, A. 2007. Recension: Holmström, G. 2007. Humlor – Alla Sveriges arter. Så känner du igen dem i naturen – och i trädgården. – Brutus Östlings bokf Symposion. Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 161-162. 161-162
Lundberg, S. 2007. Tachinus basalis, en för Sverige ny kortvinge (Coleoptera, Staphylinidae), som snabbt invaderat Norrbotten. [Tachinus basalis, a new rove beetle for Sweden which rapidly expands its distribution in the north.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s.   163-165. 163-165
Jonsell, M.   2007. Recension: Ehnström, B.   & Holmer, M. 2007. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Skalbaggar: Långhorningar. – ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 166. 166
Nilsson, LA. 2007. The type material of Swedish bees (Hymenoptera, Apoidea) I. [Typmaterial av svenska bin   (Hymenoptera, Apoidea) I.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 167-181. 167-181
Forshage, M.   2007. Recension: Huldén. L. 2007. Den sexbente fienden. Leddjurens inverkan på västerländsk krigföring. – Schildts, Helsingfors. Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 181-182. 181-182
Westermark, P.   2007. Spridning av viveln Otiorhynchus rugosostriatus (Goeze) till Uppsala. [Dispersal of the weevil Otiorhynchus rugosostriatus (Goeze) to Uppsala.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 183-184. 183-184
Sörensson, M.   2007. Reviderad checklista över svenska fjädervingar med åtta för landet nya arter (Coleoptera: Ptiliidae). [A revised checklist of Swedish Featherwing beetles with eight new national species records (Coleoptera, Ptiliidae.] Entomologisk   tidskrift vol. 128 (4), s. 185-202. 185-202
Hagström, T. 2007. Älgflugan Lipoptena cervi (L.) – en blodsugare på spridning. [The Deer ked Lipoptena   cervi (L.) – a blood sucker expanding its range.] Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 203-206. 203-206
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 128 2007. Entomologisk tidskrift vol. 128 (4), s. 207-208. 207-208