Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Håkan Lundkvist
Redaktör: Mats Jonsell, Uppsala
Tryckeri: Exaktaprinting
ISSN 0013-886x

ET2012 omslag 1 ET2012 omslag 3 ET2012 omslag 4

Utgivningsdatum:  Nr 1-2, sid. 1-80, maj 2012. Nr 3, sid. 81-120, september 2012. Nr 4, sid. 121-208, december 2012.

Franzén, M., Molander, M., Norén, L. & Nilsson L. A. 2012. Förändringar av gaddstekelfaunan på Kullaberg i Skåne. [Changes in the fauna of aculeate wasps (Hymenoptera: Aculeata) at Kullaberg in South western Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 1-27. 1-27
Nilsson, L. A. 2012. Debatt, Överge språkbruk som sänker entomologi. Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 28-30. 28-30
Karlsson, H. 2012. Debatt, Gärna varsamhet med ord men också krav på kunskap hos kritiker. Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 31-32. 31-32
Lind, J., Lindeborg, M. & Lindmark, H. 2012. Kirskålmalmätare Eupithecia selinata – en doldis i den svenska storfjärilfaunan. [Eupithecia selinata – a rare species in Sweden (Lepidoptera: Geometridae).] Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 33-39. 33-39
Jonsell, M. 2012. Recension/Book review: Elmquist, H., Liljeberg, G., Top-Jensen, M. & Fibiger, M. 2011. Sveriges fjärilar. En fälthandbok över Sveriges samtliga dag- och nattfjärilar. Bugbook publishing. Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 40. 40
Palmqvist, G. 2012. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2011. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 2011.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 41-53. 41-53
LejfeltSahlén, A. & Lejfelt, K. 2012. Trachys scrobiculatus en ny praktbagge för Sverige. [Trachys scrobiculatus a new buprestid to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 54. 54
Lindelöw, Å. & Bergsten, J. 2012. Stor skönhet från Nordamerika med smak för barrträdskottar: Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) en ny bredkantskinnbagge i Sverige. [The Invasive Western Conifer Seed Bug, Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae), established in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 55-58. 55-58
Johansson, N. 2012. Rovstekeln Oxybelus latidens (Hymenoptera, Crabronidae) ny för Sverige. [The crabronid wasp Oxybelus latidens (Hymenoptera, Crabronidae) new to Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 59-64. 59-64
Upprop: Prenumeration på ET 2012. Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 64. 64
Rättelse: ET 3 2011, sid. 165 – 166. Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 64. 64
Bengtsson, B. Å. 2012. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2011. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 2011.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 65-78. 65-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 133 (1-2), s. 79-80. 79-80
Gustafsson, B., Bengtsson, B. Å. & Palmqvist, G. 2012. Landskapsrapporter av fjärilar som finns i artportalen men som ej har publicerats i Entomologisk Tidskrift. [Provincial records of Lepidoptera from Sweden that have not been reporten in Entomologisk Tidskrift.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 81-84. 81-84
Gillerfors, G. 2012. Sjunde bidraget till stritarnas förekomst i Sverige: en ny art för landet och nya landskapsfynd. [Seventh contribution to the presence of the Auchenorryncha in Sweden: one new species to the country and new provincial finds.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 85-92. 85-92
Wickman, P.-O. 2012. Värdväxtbyte hos myrvisslaren, Pyrgus centaureae (Lepidoptera: Hesperiidae). [Hostplant shift in the northern grizzled skipper, Pyrgus centaureae (Lepidoptera: Hesperiidae).] Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 93-100. 93-100
Ranius, T. & Johansson, V. 2012. Hur stor andel av sällsynta insekters förekomster känner vi till? [Which proportion of the occurrences of rare insects is known?] Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 101-104. 101-104
Annons: Diptera – Träffen 2012 Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 104. 104
Johansson, N. 2012. Nya fynd av dynöronblomfluga Pelecocera lusitanica (Mik, 1898) (Diptera: Syrphidae). [New records of Pelecocera lusitanica (Mik, 1898) (Diptera:Syrphidae.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 105-109. 105-109
Godin, B. 2012. Recension/Book review: Antonsson, K. (utan år, publ 2011). Dagfjärilar i Östergötland. – Entomologiska föreningen i Östergötland. Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 110. 110
Albrectsen, B. R. & Hansson, C. 2012. The diversity and identification of eulophid parasitic wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) on Phyllocnistis labyrinthella (Lepidoptera: Gracillariidae) from Västerbotten, Sweden. [Diversitet och identifiering av finglanssteklar (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) på aspsaftmal (Phyllocnistis labyrinthella) (Lepidoptera: Gracillariidae) i Västerbotten, Sverige.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 111-118. 111-118
Jonsell, M. 2012. Recension/Book review: Eriksson, P. & Hedgren, O. 2012. Sällsynta skalbaggar i Uppsala län. – Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen i Uppsala län. Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 119. 119
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 133 (3), s. 120. 120
Gertsson, C.-A. & Isacsson, G. 2012. Gransköldlöss (Hemiptera, Coccoidea, släktet, Physokermes) i Sydsverige. [Spruce-bud Scales (Hemiptera, Coccoidea, genus Physokermes) in south Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 121-128. 121-128
Eriksson, P. 2012. Recension/Book review: Ehnström, B. & Holmer, M. 2012. Asp: darrar min asp, myllrar min värld. – CBM:s skriftserie 67, CBM, Uppsala. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 129-130. 129-130
Wikars, L. 2012. Recension/Book review: Stokland, J.N., Siitonen, J. & Jonsson, B. G. 2012. Biodiversity in Dead Wood. Ecology, Biodiversity and Conservation. – Cambridge University Press. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 131. 131
Info: Artikelserie om dåligt kända skalbaggar. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 132. 132
Annons: Långhorningsboken. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 132. 132
Ramqvist, T. 2012. Fyra rödlistade våtmarkskortvingar med oklar svensk förekomst. [Wanted: Four red-listed rove-beetles in wetlands with unknown present distribution in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 133-136. 133-136
Nilsson, S. G., Bygebjerg, R. & Franzén, M. 2012. Biologisk mångfald i Linnés hembygd i Småland. 7. Blomflugor (Diptera, Syrphidae). [Biodiversity at Linnaeus´ birthplace in the parish of Stenbrohult, southern Sweden. 7. Hoverflies (Diptera, Syrphidae).] Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 137-166. 137-166
Söderström, B. 2012. Recension/Book review: Billqvist, M., Smallshire, D. & Swash, A. 2012. Svenska trollsländeguiden. – Hirschfeld media. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 167-168. 167-168
Stigenberg, J. 2012. Spathicopis van Achterberg, 1977 (Braconidae, Euphorinae) a new wasp genus for Sweden, with a spoon shaped ovipositor. [Spathicopis van Achterberg, 1977 (Braconidae, Euphorinae) ett nytt stekelsläkte för Sverige, med en skedformad ovipositor.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 169-172. 169-172
Komonen, A., Götmark, F., Mutanen, M., Nordén, B. & Sääksjärvi, I. E. 2012. Insects associated with fruit bodies of the wood-decaying fungus Oak mazegill (Daedalea quercina) in mixed oak forests in southern Sweden. [Insekter i fruktkroppar av vedsvampen korkmussling (Daedalea quercina) i sydsvenska ek-blandskogar.] Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 173-181. 173-181
Inbjudan: Tjugofjärde Svenska Entomologmötet. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 182. 182
Bengtsson, B. Å. 2012. Recension/Book review: Huemer, P. & Karsholt, O. 2010. Microlepidoptera of Europe. Gelechiidae II (Gelechiinae: Gnorimoschemini). Volume 6. – Apollo Books, Stenstrup samt Huemer, P. & Karsholt, O. 1999. Microlepidoptera of Europe. Gelechiidae I. Volume 3. – Apollo Books, Stenstrup. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 183-186. 183-186
Ramqvist, T. 2012. Recension/Book review: Assing, V. & Schülke, M. 2011 Die Käfer Mitteleuropas Band 4. Staphylinidae I. 2 Auflage. – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 187-188. 187-188
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 189. 189
Jonsell, M. 2012. Recension/Book review: Mossberg, B. & Cederberg, B. 2012. Humlor i Sverige – 40 arter att älska och förundras över. – Bonnier fakta. Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 190. 190
Innehåll i Entomologisk Tidskrift vol. 133 (2012). [Contents of Entomologisk Tidskrift vol. 133 (2012).] Entomologisk tidskrift vol. 133 (4), s. 191-192. 191-192