Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 004, 1883

Entomologisk Tidskrift Volym 04 – år 1883

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Jacob Spångberg, Stockholm
Redaktör: Jacob Spångberg, Stockholm
Tryckeri: Central-tryckeriet, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-58, 1883
Nr 2, sid 59-122, 1883
Nr 3-4, sid 123-226, 1883

Sandahl, Oskar Th. 1883. Entomologiska föreningens sammankomst den 24 februari 1883. Entomologisk tidskrift vol. 4 (1), s. 1-3. 1-3
Hofgren, G. och Nordström, S. 1883. Revisionsberättelse. Entomologisk tidskrift vol. 4 (1), s. 4-5. 4-5
Sandahl, Oskar Th. 1883. Nekrolog öfver F. W. Mäklin. Entomologisk tidskrift vol. 4 (1), s. 6-8. 6-8
Sandberg, G. 1883. Iakttagelser over arktiske sommerfugles metmorphoser. Entomologisk tidskrift vol. 4 (1), s. 9-28. 9-28
Holmgren, Aug. Emil 1883. En parasit hos Saturnia Pavonia L. Entomologisk tidskrift vol. 4 (1), s. 29-31. 29-31
Entomologiska föreningens bibliotek har erhållit följande tillökning. Entomologisk tidskrift vol. 4 (1), s. 32 och 38. 32 och 38
Aurivillius, Chr. 1883. Anteckningar om några Skandinaviska fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 4 (1), s. 33-37. 33-37
Gadamer, H. 1883. Meddelande. Entomologisk tidskrift vol. 4 (1), s. 38. 38
Sandahl, Oskar Th. 1883. Entomologien använd i rättsmedicinens tjänst. Entomologisk tidskrift vol. 4 (1), s. 39-44. 39-44
Sandahl, Oskar Th. 1883. Smärre entomologiska meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 4 (1), s. 45-48. 45-48
Resume på franska. Entomologisk tidskrift vol. 4 (1), s. 49-58. 49-58
Stadgar för Entomologiska föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 4 (1), s. I-II. I-II
Den Entomologiska föreningens i Stockholm ledamöter den 1 april 1883. Entomologisk tidskrift vol. 4 (1), s. III-VIII. III-VIII
Sandahl, Oskar Th. 1883. Entomologiska föreningens sammankomst den 28 april 1883. Entomologisk tidskrift vol. 4 (2), s. 59-61. 59-61
Lampa, Sven 1883. För larvuppfödare. Entomologisk tidskrift vol. 4 (2), s. 62. 62
Sparre-Schneider, J. 1883. Fortsatte bidrag til kundskaben om sydvarangers Lepidopter-fauna (med en kartskisse). Entomologisk tidskrift vol. 4 (2), s. 63-88. 63-88
Thedenius, K. Fr. 1883. En för Sverige ny mätarefjäril. Entomologisk tidskrift vol. 4 (2), s. 89-90. 89-90
Möller, G. Fr. 1883. Bidrag till Sveriges Hymenopter-fauna. Entomologisk tidskrift vol. 4 (2), s. 91-95. 91-95
Entomologiska föreningens bibliotek har erhållit följande tillökning. Entomologisk tidskrift vol. 4 (2), s. 96. 96
Sandahl, Oskar Th. 1883. Nekrolog öfver Nils Edvard Forsell. Entomologisk tidskrift vol. 4 (2), s. 97-100. 97-100
Spångberg, J. 1883. Species novas generis Gyponae que in museo zoologico caesar. Vindobonensi asservantur. Entomologisk tidskrift vol. 4 (2), s. 101-109. 101-109
Aurivillius, Chr. 1883. Svensk-norsk entomologisk literatur 1882. Entomologisk tidskrift vol. 4 (2), s. 110-112. 110-112
Bergroth, E. 1883. Finsk entomologisk literatur 1882. Entomologisk tidskrift vol. 4 (2), s. 112-113. 112-113
Resume på franska. Entomologisk tidskrift vol. 4 (2), s. 114-122. 114-122
Sandahl, Oskar Th. 1883. Entomologiska föreningens sammankomst den 3 okt. 1883 Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), s. 123-124. 123-124
Lampa, Sven 1883. Anteckningar om sällsyntare svenska Lepidoptera. Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), s. 125-128. 125-128
Sandberg, G. 1883. Om en varietet af Argynnis pales S. V. Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), s. 129-130. 129-130
Entomologiska föreningens bibliotek har erhållit följande tillökning. Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), s. 130, 132 och 138. 130, 132 och 138
Sandberg, G. 1883. Om en for Norges fauna og Regio Arctica ny Rhopalocer. Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), s. 131-132. 131-132
Nordin, Isidor 1883. Anteckningar öfver Hemipterer. Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), s. 133-134. 133-134
Reuter, O. M. 1883. Två nya Piezostethus-arter från Sverige och Finland. Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), s. 135-138. 135-138
Aurivillius, Chr. 1883. Insecta a viris doctissimis Nordenskiöld illum ducem sequentibus in insulis Waigatsch et Novaja Semlia anno 1875 colecta – förord. Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), s. 140-142. 140-142
Holmgren, Aug. Emil 1883. Insecta a viris doctissimis Nordenskiöld illum ducem sequentibus in insulis Waigatsch et Novaja Semlia anno 1875 colecta – Hymenoptera. Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), s. 143-161. 143-161
Holmgren, Aug. Emil 1883. Insecta a viris doctissimis Nordenskiöld illum ducem sequentibus in insulis Waigatsch et Novaja Semlia anno 1875 colecta –  Diptera. Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), s. 162-190. 162-190
Aurivillius, Chr. 1883. Insecta a viris doctissimis Nordenskiöld illum ducem sequentibus in insulis Waigatsch et Novaja Semlia anno 1875 colecta – Lepidoptera. Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), s. 191-194. 191-194
Taflor till s. 140 – 194. Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), Tafl 1-8
Wallengren, H. D. J. 1883. Skandinaviens arter af Tineldgruppen Lithocolletidae (Staint). Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), s. 195-212. 195-212
Entomologiska föreningens bibliotek har erhållit följande tillökning. Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), s. 212, 217-221. 212, 217-221
Wallengren, H. D. J. 1883. Skandinaviens Micropterygides. Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), s. 213-216. 213-216
Resume på franska. Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), s. 222-226. 222-226
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 4 (3-4), I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.