Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 008, 1887

Entomologisk Tidskrift Volym 08 – år 1887

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Jacob Spångberg, Stockholm
Redaktör: Jacob Spångberg, Stockholm
Tryckeri: Gernandts boktryckeri AB, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-56, 1887
Nr 2-3, sid 57-170, 1887
Nr 4, sid 171-205, 1887

Sandahl, Oskar Th. 1887. Entomologiska föreningens sammankomst den 26 feb. 1887. Entomologisk tidskrift vol. 8 (1), s. 1-4. 1-4
Sandahl, Oskar Th. 1887. En Sorgmantel (Vanessa antiopa L.) öfvervintrande i en hvitmoss-torfva. Entomologisk tidskrift vol. 8 (1), s. 4. 4
Lampa, Sven 1887. Om fluglarvers förekomst i tarmkanalen hos menniskan. Entomologisk tidskrift vol. 8 (1), s. 5-20. 5-20
Holmgren, Emil 1887. Lepidopterologiska iakttagelser i Stockhjolms omgifningar. Entomologisk tidskrift vol. 8 (1), s. 21-26. 21-26
Meves, J. 1887. Skogsinsekters härjningar. Entomologisk tidskrift vol. 8 (1), s. 27-34. 27-34
Meves, J. 1887. För larv-uppfödare. Entomologisk tidskrift vol. 8 (1), s. 35-37. 35-37
Bergroth, E. 1887. Finsk entomologisk literatur 1886. Entomologisk tidskrift vol. 8 (1), s. 38. 38
v. Porat, C. O. 1887. Om norska myriapoder. Entomologisk tidskrift vol. 8 (1), s. 39-40. 39-40
Adlerz, Gottfrid 1887. Myrmecologiska notiser. Entomologisk tidskrift vol. 8 (1), s. 41-50. 41-50
Aurivillius, Chr. 1887. Svensk-norsk entomologisk literatur 1886. Entomologisk tidskrift vol. 8 (1), s. 51-56. 51-56
Sandahl, Oskar Th. 1887. Entomologiska föreningens sammankomst den 30 april 1887. Entomologisk tidskrift vol. 8 (2-3), s. 57-62. 57-62
Aurivillius, Chr. 1887. Ytterligare om lycaenidernas larver och myrorna. Entomologisk tidskrift vol. 8 (2-3), s. 63-65. 63-65
Gåfvor till föreningens bibliotek. Entomologisk tidskrift vol. 8 (2-3), s. 66. 66
Ammitzböll, J. 1887. Bidrag till kännedom om svenska fjärilars geografiska utbredning. Entomologisk tidskrift vol. 8 (2-3), s. 67-69. 67-69
Gåfvor till föreningens bibliotek. Entomologisk tidskrift vol. 8 (2-3), s. 70. 70
Sörensen, W. 1887. Sur la faculté des condylopodes de fermer et dóuvrir spontanément leurs trachées. Entomologisk tidskrift vol. 8 (2-3), s. 71-75. 71-75
Gåfvor till föreningens bibliotek. Entomologisk tidskrift vol. 8 (2-3), s. 76. 76
Reuter, O. M. 1887. Ad cognitionem heteropterorum magdagascariensium. Entomologisk tidskrift vol. 8 (2-3), s. 77-109. 77-109
Gåfvor till föreningens bibliotek. Entomologisk tidskrift vol. 8 (2-3), s. 110. 110
Schöyen, W. M. 1887. Analytisk oversigt over de skandinaviske slaegter af phytophage hymenoptera. Entomologisk tidskrift vol. 8 (2-3), s. 111-117. 111-117
Gåfvor till föreningens bibliotek. Entomologisk tidskrift vol. 8 (2-3), s. 118. 118
Ur främmande literatur. Entomologisk tidskrift vol. 8 (2-3), s. 119-132. 119-132
Resumé på franska. Entomologisk tidskrift vol. 8 (2-3), s. 133-170. 133-170
Sandahl, Oskar Th. 1887. Entomologiska föreningens sammankomst den 24 sep. 1887. Entomologisk tidskrift vol. 8 (4), s. 171-173. 171-173
Gåfvor till föreningens bibliotek. Entomologisk tidskrift vol. 8 (4), s. 174. 174
Sandahl, Oskar Th. 1887. Entomologiska föreningens årssammankomst den 14 dec. 1887. Entomologisk tidskrift vol. 8 (4), s. 175-178. 175-178
Aurivillius, Chr. 1887. Entomologiska anteckningar från norra Roslagen. Entomologisk tidskrift vol. 8 (4), s. 179-185. 179-185
Gåfvor till föreningens bibliotek. Entomologisk tidskrift vol. 8 (4), s. 186. 186
Sandahl, Oskar Th. 1887. Några ord om den svartkantade ollonborren eller kastanjebaggen (Melolontha hippocastani Fab.). Entomologisk tidskrift vol. 8 (4), s. 187-190. 187-190
Aurivillius, Chr. 1887. Nya Coleptera Longicornia. Entomologisk tidskrift vol. 8 (4), s. 191-197. 191-197
Gåfvor till föreningens bibliotek. Entomologisk tidskrift vol. 8 (4), s. 198. 198
Nerén, C. H. 1887. Bidrag till kännedom om ekorrespinnarens (Sturopus fagi Lin.) utvecklingshistoria. Entomologisk tidskrift vol. 8 (4), s. 199-201. 199-201
Resumé på franska. Entomologisk tidskrift vol. 8 (4), s. 202-205. 202-205
Stadgar för den Entomologiska föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 8 (4), s. I – II. I – II
Den Entomologiska föreningens i Stockholms ledamöter den 14 dec. 1887. Entomologisk tidskrift vol. 8 (4), s. III – XI. III – XI
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 8 (4), s. . I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.