Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 014, 1893

Entomologisk Tidskrift Volym 14 – år 1893

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare:  Sandahl, O. Th., Aurivillius, Chr., & Lampa, Sven. Stockholm
Redaktör: S Sandahl, O. Th., Aurivillius, Chr., & Lampa, Sven. Stockholm
Tryckeri: Iduns tryckeri AB, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-3, sid 1-224, 25 maj 1893
Nr 4, sid 225-300, 14 december 1893

Lampa, Sven 1893. Berättelse till Kongl. Landbruksstyrelsen angående resor och förrättningar under år 1892 af dess entomolog. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 1-46. 1-46
Lampa, Sven 1893. Notiser: Landtbruksentomolog för 1893. Statsanslag till Entomologisk Tidskrift. Fridlysning af staren. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 47-48. 47-48
Lampa, Sven 1893. Åtgärder för åstadkommandet af en entomologisk försöksstation. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 48. 48
Nilsson, Alb. 1893. Följderna af tallmätarens och röda tallstekelns uppträdande i Nerike under åren. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 49-78. 49-78
Lampa, Sven 1893. Catocala adultera Mén. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 78. 78
Sandahl, Oskar Th. 1893. Nekrolog John Obadiah Westwood. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 79-80. 79-80
Lampa, Sven 1893. Odontaeus mobilicornis Fabr. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 80. 80
Lampa, Sven 1893. Litteratur: Ängsmasken, II af O. M. Reuter. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 81-85. 81-85
Lampa, Sven 1893. Beretningen om skadeinsekter og plantesygdomme i 1892 af W. M. Schöyen, Landbrugsentomolog. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 85-91. 85-91
Lampa, Sven 1893. Rekvisition af landtbruksentomolgen till Gotland. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 91. 91
Lampa, Sven 1893. Utrotningsmedel: Mot rotfjärillarver. Mot bisting. Medel mot plommonsnytbaggen. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 92-93. 92-93
Meves, J. 1893. Antinonnin. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 93. 93
Grill, C. 1893. Tallstekeln på Vermdön. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 94-95. 94-95
Lampa, Sven 1893. Frågan om verksammare skydd för insektsätande småfåglar. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 95-96. 95-96
Nordin, Alban 1893. Blaps mucronata Latr. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 96. 96
Sjöstedt, Yngve 1893. Från Kamerun. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 97-119. 97-119
Aurivillius, Chr. 1893. Ein Wunderbock. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 120. 120
Trybom, Filip 1893. Physacarus ventricosus Newport, funnen under egendomliga förhållanden. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 121-126. 121-126
Sandahl, Oskar Th. 1893. Entomologiska föreningens i Stockholm årssammankomst den 14 dec. 1892. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 127-130. 127-130
Aurivillius, Chr. 1893. Synonymische bemerkungen. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 130. 130
Adlerz, Gottfrid 1893. I hvilken ordning tager djurvärlden en ur hafvet uppdykande ö i besittning? Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 131-144. 131-144
Cederström, G. C. U. 1893. Om våra Cyclops-former. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 145-152. 145-152
Aurivillius, Chr. 1893. Verzeichniss der von den Herren C. Lumholtz uch C. Fristedt im nördlichen Queensland gesammelten Cerambyciden. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 153-169. 153-169
Lampa, Sven 1893. Chlorops circumdata Meig. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 169-170. 169-170
Schött, Harald 1893. Zwei neue Collemola aus dem indischen Archipel. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 171-176. 171-176
Aurivillius, Chr. 1893. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia, 4. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 177-186. 177-186
Sandahl, Oskar Th. 1893. Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 11 mars 1893. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 187-193. 187-193
Sandahl, Oskar Th. 1893. Entomologiska föreningens i Stockholm vårsammankomst å hotell Phoenix den 29 april 1893. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 194-196. 194-196
Grill, C. 1893. Uppmaning. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 196. 196
Schöyen, W. M. 1893. Norsk entomologisk litteratur 1892. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 197-198. 197-198
Aurivillius, Chr. 1893. Diagnosen neuer Lepidopteren aus Afrika. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 199-214. 199-214
Aurivillius, Chr. 1893. Svensk entomologisk litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 215-217. 215-217
Aurivillius, Chr. 1893. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 218-220. 218-220
Aurivillius, Chr. 1893. Gåfvor till Entomologisk föreningens bibliotek under åren 1890-92. Entomologisk tidskrift vol. 14 (1-3), s. 220-224. 220-224
Kler, H. 1893. Indberetning om en i det sydlige Norge foretagen entomologisk reise sommeren 1891. Entomologisk tidskrift vol. 14 (4), s. 225-234. 225-234
Lampa, Sven 1893. Geotrupes typhoeus. Entomologisk tidskrift vol. 14 (4), s. 234. 234
Reuter, O. M. 1893. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 14 (4), s. 235-241. 235-241
Lampa, Sven 1893. Tephritis dilacerata Loew. Entomologisk tidskrift vol. 14 (4), s. 241-242. 241-242
Cederström, G. C. U. 1893. Tillägg till afhandlingen om Cyclopiderna. Entomologisk tidskrift vol. 14 (4), s. 243-247. 243-247
Aurivillius, Chr. 1893. Gåfvor till Entomologisk föreningens bibliotek under åren 1890-92. Entomologisk tidskrift vol. 14 (4), s. 248. 248
Grill, C. 1893. Notes synonymiques sur quelques coleopteres decrits par De Geer. Entomologisk tidskrift vol. 14 (4), s. 249-255. 249-255
Grill, C. 1893. Tropiphorus mercurialis Fabr. Entomologisk tidskrift vol. 14 (4), s. 256. 256
Aurivillius, Chr. 1893. Beiträge zur kenntniss der insektenfauna von Kamerun 2. Entomologisk tidskrift vol. 14 (4), s. 257-292. 257-292
Sandahl, Oskar Th. 1893. Entomologiska föreningens i Stockholm höstsammankomst den 30 sep. 1893. Entomologisk tidskrift vol. 14 (4), s. 293-296. 293-296
Lampa, Sven 1893. Statsanslag till Entomologisk tidskrift. Entomologisk tidskrift vol. 14 (4), s. 296. 296
Roth, C. D. E. 1893. Några ord om strykninets förhållande till insekter. Entomologisk tidskrift vol. 14 (4), s. 297-298. 297-298
Roth, C. D. E. 1893. Nytt sätt att genom utkläckning erhålla imagines af Buprestider, Longicorner och flera andra trägnagare. Entomologisk tidskrift vol. 14 (4), s. 299-300. 299-300
Innehåll Entomologisk tidskrift vol. 14 (4), I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.