Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 016, 1895

Entomologisk Tidskrift Volym 16 – år 1895

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare:  Aurivillius, Chr., Lampa, Sven & Grill, Claes. Stockholm
Redaktör: Aurivillius, Chr., Lampa, Sven & Grill, Claes. Stockholm
Tryckeri: Iduns tryckeri AB, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-160, 27 april 1895
Nr 3, sid 161-224, 25 juni 1895
Nr 4, sid 225-268, 15 november 1895

Lampa, Sven 1895. Berättelse angående resor och förrättningar under år 1894 af  Kongl. Landtbruksstyrelsens entomolog. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 1-44. 1-44
Hoffstein, G. 1895. Om entomophyta svampars smittförmåga på friska fjärilslarver. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 45-47. 45-47
Hoffstein, G. 1895. Serica (Melolontha) brunnea L. i Stockholms skärgård. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 47-48. 47-48
Lampa, Sven 1895. Landtbruksentomolog för 1895. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 48. 48
Lampa, Sven 1895. Tallspinnaren (Lasiocampa pini Lin.) i Frankrike. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 48. 48
Grill, Claes 1895. En entomologisk försöksstation i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 49-56. 49-56
Lampa, Sven 1895. Ållonborreinsamlingen i Danmark. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 56. 56
Lampa, Sven 1895. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 57-60. 57-60
Lampa, Sven 1895. Entomologisk försöksstation i Frankrike. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 60. 60
Meves, J. 1895. Utrotningsmedel mot skogsinsekter. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 61-62. 61-62
Lampa, Sven 1895. Utrotningsmedel: Mot flugor. Kastanieborrens larver. Mot bladlöss. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 62-63. 62-63
Lampa, Sven 1895. Jordloppors fördrifvande. Mot hvitgördlade törnrossågstekeln (Emphytus cinctus L.) och Cladius pectinicornis Fourcr. Hömasken (Asopia costalis Fabr.). Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 63-64. 63-64
Lampa, Sven 1895. För nattfjärilsamlare. Ekoxen (Lucanus cervus L.). Skador genom risvifveln (Calandra oryzae L.) i Ostindien. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 64. 64
Bergroth, E. 1895. Finsk entomologisk litteratur 1892-93. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 65-68. 65-68
Lampa, Sven 1895. Blattina (kakerlackorna) i Australien och Polynesien. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 68. 68
Aurivillius, Chr. 1895. Donation till föreningens bibliotek af framlidne professor O. Th. Sandahl. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 69-72. 69-72
Lampa, Sven 1895. Larvers preparation för studier. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 72. 72
Grill, Claes 1895. Den Entomologiska föreningens i Stockholm årssammankomst den 14 dec. 1894. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 73-78. 73-78
Grill, Claes 1895. För Sverige nya coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 78-79. 78-79
Grill, Claes 1895. Entomologiska föreningens vandringsstipendier år 1894. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 79-80. 79-80
Lampa, Sven 1895. Amerikansk insekt introducerad i Europa. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 80. 80
Grill, Claes 1895. Den Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 26 feb. 1895. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 81-83. 81-83
Enell, H. G. O. och Nordström, S. 1895. Revisionsberättelse för 1894. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 83-86. 83-86
Aurivillius, Chr. 1895. Svensk entomologisk litteratur 1893. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 86-88. 86-88
Lampa, Sven 1895. Biologisk samling af skadeinsekter. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 88. 88
Nerén, H. 1895. Entomologiska anteckningar åren 1892-94. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 89-96. 89-96
Aurivillius, Chr. 1895. Nekrolog Hans Daniel Johan Wallengren. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 97-110. 97-110
Aurivillius, Chr. 1895. Neue Acraeiden aus dem Congo-gebiete. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 111-112. 111-112
Aurivillius, Chr. 1895. Diagnosen neuer Lepidopteren aus Afrika 2. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 113-120. 113-120
Schöyen, W. M. 1895. Et bidrag til ”Gravenes fauna”. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 121-124. 121-124
Peyron, John 1895. Entomologiska föreningens samling af skandinaviska Macrolepidoptera. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 124. 124
Aurivillius, Chr. 1895. Svensk entomologisk litteratur 1894. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 125-127. 125-127
Peyron, John 1895. Mamestra dissimilis Knoch. Som skadedjur. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 128. 128
Reuter, O. M. 1895. Zur kenntniss der Capsiden-gattung Fulvius Stål. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 129-154. 129-154
Klaer, Hans 1895. Fortegnelse over bladvespe indsamlede i det sydlige Norge i 1893. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2), s. 155-156. 155-156
Trybom, F. 1895. Iakttagelser om vissa blåsfotingars uppträdande. Entomologisk tidskrift vol. 16 (1-2) och (3), s. 157-194. 157-194
Aurivillius, Chr. 1895. Beiträge zur kenntniss der insektenfauna von Kamerun 2 (2 tafl). Entomologisk tidskrift vol. 16 (3), s. 195-220. 195-220
Grill, Claes 1895. Den Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 27 april 1895. Entomologisk tidskrift vol. 16 (3), s. 221-223. 221-223
Aurivillius, Chr. 1895. Gåfvor till Entomologisk föreningen från åkerbruksdepartementet i S:t Petersburg. Entomologisk tidskrift vol. 16 (3), s. 223-224. 223-224
Schneider, J. Sparre 1895. En entomologisk udflugt till Bardodalen og Altevand i juli 1893. Entomologisk tidskrift vol. 16 (4), s. 225-248. 225-248
Grill, Claes 1895. Platypsyllus castoris Rits. Entomologisk tidskrift vol. 16 (4), s. 248. 248
Adlerz, Gottfrid 1895. Om en myrliknande spindel. Entomologisk tidskrift vol. 16 (4), s. 249-253. 249-253
Reuter, O. M. 1895. Fulvius heidemanni, eine berichtinung. Entomologisk tidskrift vol. 16 (4), s. 254. 254
Lampa, Sven 1895. Landtbruksentomolog för 1896. Entomologisk tidskrift vol. 16 (4), s. 254. 254
Aurivillius, Chr. 1895. Beiträge zur kenntniss der insektenfauna von Kamerun 2 (3 tafl). Entomologisk tidskrift vol. 16 (4), s. 255-268. 255-268
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 16 (4), I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.