Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 017, 1896

Entomologisk Tidskrift Volym 17 – år 1896

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare:  Aurivillius, Chr., Lampa, Sven & Grill, Claes. Stockholm
Redaktör: Aurivillius, Chr., Lampa, Sven & Grill, Claes. Stockholm
Tryckeri: Iduns tryckeri AB, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-80, 29 februari 1896
Nr 2-3, sid 81-272, 26 augusti 1896
Nr 4, sid 273-300, 14 december 1896

Lampa, Sven 1896. Berättelse angående resor och förrättningar under år 1895 af  Kongl. Landtbruksstyrelsens entomolog 1 tafl. Entomologisk tidskrift vol. 17 (1), s. 1-50. 1-50
Lampa, Sven 1896. Statsanslag till entomologiska föreningen. Entomologisk tidskrift vol. 17 (1), s. 50. 50
Lampa, Sven 1896. Landtbruksentomolog för 1896. Entomologisk tidskrift vol. 17 (1), s. 50. 50
Peyron, John 1896. Om skyddsmedel mot frostfjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 17 (1), s. 51-58. 51-58
En entomologisk försökstation i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 17 (1), s. 59-64. 59-64
Grill, Claes 1896. Den Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 28 sep. 1895. Entomologisk tidskrift vol. 17 (1), s. 65-67. 65-67
Grill, Claes 1896. Den Entomologiska föreningens i Stockholm högtidssammankomst den 14 dec. 1895. Entomologisk tidskrift vol. 17 (1), s. 67-70. 67-70
Grill, Claes 1896. Catalogus coleopterum Scandinavie etc. Entomologisk tidskrift vol. 17 (1), s. 70. 70
Aurivillius, Chr. 1896. Ueber die veränderlichkeit von zwei afrikanischen Papilio-arten. Entomologisk tidskrift vol. 17 (1), s. 71-74. 71-74
Aurivillius, Chr. 1896. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 17 (1), s. 74. 74
Trybom, F. 1896. John Henry Comstock and Anna Botsford comstock ”Amanual for the study of insects”. Ithaca N.Y. 1895. Entomologisk tidskrift vol. 17 (1), s. 75-76. 75-76
Trybom, F. 1896. Agriotypus armatus (Walker) Curtis, iakttagen i en svensk insjö. Entomologisk tidskrift vol. 17 (1), s. 77-78. 77-78
Peyron, John 1896. Brephos nothum Hb. Entomologisk tidskrift vol. 17 (1), s. 79. 79
Aurivillius, Chr. 1896. Inköp af böcker för Entomologiska föreningen å auktionen efter K. Fr. Tredenius. Entomologisk tidskrift vol. 17 (1), s. 79-80. 79-80
Statsanslag till en entomologisk försöksstation.  s. 80. 80
Föreningens stadgar och ledamotsförteckning. Entomologisk tidskrift vol. 17 (1), s. I-XII. I-XII
Holmgren, Emil 1896. Die Haarbildenden hautdrüsen bei raupen tafl 2. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 81-85. 81-85
Trybom, F. 1896. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 86. 86
Trybom, F. 1896. Physapodnotiser. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 87-96. 87-96
Trybom, F. 1896. Übersicht nebst einigen bemerkungen über die verwandtschaft der Thrips salicaria mit andreren arten etc. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 97-104. 97-104
Grill, Claes 1896. Den Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 29 feb. 1896. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 105-108. 105-108
Enell, H. G. O. och Wemelin, J. H. 1896. Revisionsberättelse för 1895. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 108-110. 108-110
Schöyen, W. M. 1896. Norsk entomologisk litteratur 1894-1895. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 111-112. 111-112
Schött, Harald 1896. Collembola på snö och is tafl 3. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 113-128. 113-128
Grill, Claes 1896. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 128. 128
Adlerz, Gottfrid 1896. Myrmecologiska notiser. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 129-141. 129-141
Aurivillius, Chr. 1896. Gåfvor till föreningens bibliotek. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 142-144. 142-144
Warloe, H. 1896. Nogle for Norges fauna nye Hemiptera Heteroptera. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 144. 144
Meves, J. 1896. Skogsinsekternas massvisa förekomst åren 1886-1895. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 145-163. 145-163
Meves, J. 1896. Härjningar orsakad af tallmätaren (Bupalus piniarius L.). Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 164-165. 164-165
Meves, J. 1896. Om användningen af larvlim. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 165-166. 165-166
Meves, J. 1896. Iakttagelser rörande tiden för kastanieborrens förvandlingar till puppa och fullbildad insekt. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 166. 166
Eriksson, Jakob 1896. Huru öfvervintra bladlössen? Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 167-169. 167-169
Lampa, Sven 1896. En för Skandinavien ny skadeinsekt. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 170-171. 170-171
Andersson, Josef 1896. Om öfversprutning. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 172-174. 172-174
Lampa, Sven 1896. En annan emulsionsspridare. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 174-175. 174-175
Lampa, Sven 1896. Iakttagelser i Sverige rörande kastanieborrens svärmningsperioder. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 175-176. 175-176
Sörensen, William 1896. Opiliones laniatores a Cl. D:r Yngve Sjöstedt in Kamerun collectos. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 177-202. 177-202
Ullmann, A. C. 1896. Om nogle skandinaviske arter af Carnivorer. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 203-208. 203-208
Peyron, John 1896. Om preparering af fjärillarver. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 209-215. 209-215
Schöyen, W. M. 1896. Om spröitning af frukttraer med Parisergrönt som middel mot larver. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 216-220. 216-220
Grill, Claes 1896. Den Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 25 april 1896. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 221-222. 221-222
Budde-Lund, J. 1896. Nogle ny svenske Landisopoder. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 223-224. 223-224
Lampa, Sven 1896. Ett bemärkelseår för entomologien i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 224. 224
Mayr, Gustav 1896. Beiträge zur kenntniss der insektenfauna von Kamerun 5. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 225-252. 225-252
Mayr, Gustav u. Aurivillius, Chr. 1896. Anhang. Beschreibung der von D:r Y. Sjöstedt heimgebrachten Ameisennester Tal 4 – 5. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 253-256. 253-256
Ericson, I. B. 1896. Studera naturen! Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 257-266. 257-266
Aurivillius, Chr. 1896. Svensk entomologisk litteratur 1895. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 267-269. 267-269
Hoffstein, G. 1896. Eupithecia sinuosoria Eversm. En för Skandinavien ny mätarefjäril. Entomologisk tidskrift vol. 17 (2-3), s. 270-272. 270-272
Roth, C. D. E. 1896. Bidrag till en bild af Skånes insektfauna. Entomologisk tidskrift vol. 17 (4), s. 273-278. 273-278
Aurivillius, Chr. 1896. Beiträge zur kenntniss der insektenfauna von Kamerun 2. Entomologisk tidskrift vol. 17 (4), s. 279-292. 279-292
Aurivillius, Chr. 1896. Nekrolog Johan Alfred Wiström. Entomologisk tidskrift vol. 17 (4), s. 293-297. 293-297
Sjöstedt, Yngve 1896. Termiten aus Kamerun. Entomologisk tidskrift vol. 17 (4), s. 297-298. 297-298
Grill, Claes 1896. Den Entomologiska föreningens i Stockholm sammankomst den 26 sep. 1896. Entomologisk tidskrift vol. 17 (4), s. 299-300. 299-300
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 17 (4), I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.