Entomologisk Tidskrift Vol. 022, 1901

Entomologisk Tidskrift Volym 22 – år 1901

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare:  Lampa, Sven, Stockholm
Redaktör: Aurivillius, Chr., Lampa, Sven, Sjöstedt, Y., Trybom, F. & Grill, Claes. Stockholm
Tryckeri: Iduns kungl. hofboktryckeri, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-64, 11 april 1901
Nr 2-3, sid 65-176, 28 september 1901
Nr 4, sid 177-252, 20 januari 1902

Lampa, Sven 1901. Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående verksamheten vid Statens Entomologiska anstalt, dess tjänstemäns resor m.m. under år 1900. Entomologisk tidskrift vol. 22 (1), s. 1-56. 1-56
Andersson, Josef 1901. Plommonstekeln (Hoplocampa Fulvicornis Klug.). Entomologisk tidskrift vol. 22 (1), s. 57-60. 57-60
Andersson, Josef 1901. Myror såsom skadedjur i trädgården. Entomologisk tidskrift vol. 22 (1), s. 60-62. 60-62
Lampa, Sven 1901. Notiser. Statsanslag till Entomologiska föreningen i Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 22 (1), s. 62. 62
Lampa, Sven 1901. Notiser. Statsanslag till Nunnans bekämpande. Entomologisk tidskrift vol. 22 (1), s. 62. 62
Lampa, Sven 1901. Notiser. Statsanslag rörande ållonborrarna. Entomologisk tidskrift vol. 22 (1), s. 63. 63
Lampa, Sven 1901. Notiser. Skeppsvarfflugan (Lymexylon navale L.). Entomologisk tidskrift vol. 22 (1), s. 63. 63
Lampa, Sven 1901. Notiser.Tallskottvecklaren (Retinia buoliana Schiff.). Entomologisk tidskrift vol. 22 (1), s. 64. 64
Meves, J. 1901. Utdrag ur berättelse öfver en studieresa till Tyskland hösten 1900. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 65-72. 65-72
Kongl. Domänstyrelsens skrifvelse till Kongl. Maj:ts angående fortsatt bekämpande af Nunnan år 1901. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 73-78. 73-78
Bergman, Arvid 1901. Stynglarv i ögat hos ett barn. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 79-80. 79-80
Bohlin, Knut 1901. Två Zoocecidier på Laurus canariensis Watson var. azorica S. & H. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 81-92. 81-92
Strand, Embr. 1901. Trichoptera og Neuroptera planipennia samlede av. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 93-96. 93-96
Tullgren, Albert 1901. Chelonethi from Camerun in Westafrica collected by d:r Yngve Sjöstedt. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 97-101. 97-101
Tullgren, Albert 1901. On Ixodes arenicola Eichwald. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 102. 102
Trybom, F. 1901. Entomologiska föreningens i Stockholm sammanträde å Grand Resturang National den 23 feb. 1901. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 103-105. 103-105
Enell, H. G. O. och Knutson, Knut 1901. Revisionsberättelse för år 1900. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 105-108. 105-108
Sjöstedt, Yngve 1901. Entomologiska föreningens i Stockholm sammanträde å Grand Resturang National den 27 april 1901. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 108-112. 108-112
Aurivillius, Chr. 1901. Diagnosen neuer Lepidopteren aus Afrika. 6. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 113-128. 113-128
Lampa, Sven 1901. Två af våra för sädh skadliga nattfjärilar. Taflan 1 (Hadena tritici L. och secalis L.). Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 129-136. 129-136
Lampa, Sven 1901. Gräsflyet (Charaeas graminis L.). Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 136. 136
Westerlund, John Agardh 1901. Ronnebytraktens pseudoneuroptera I. Odonata. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 137-142. 137-142
Lampa, Sven 1901. Notiser. En skalbagge, Bembidiun nigricorne Gyll. Jämte några lokaluppgifter af H. Muchhardt. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 142. 142
Strand, Embr. 1901. For Norges Fauna nye Staphylinider og Apioner. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 143. 143
Warloe, H. 1901. Nye Skandinaviske Hemiptera Heteroptera. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 144. 144
Bengtsson, Simon 1901. Undersökningar rörande Nunnan (Lymantria monacha L.) å dess härjningsområde i Södermanlands och Östergötlands län år 1900. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 145-157. 145-157
Lampa, Sven 1901. För finska faunan nya insekter. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 158-159. 158-159
Lampa, Sven 1901. Notiser. Notorrhina muricata Dalm. och Phaleria cadaverina Fab. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 160. 160
Sjöstedt, Yngve 1901. Utdrag ur berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående en med statsanslag företagen resa till världsutställningen i Paris 1900. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 161-166. 161-166
Roman, A. 1901. Hapalus bimaculatus L. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 166. 166
Sahlberg, John 1901. Aleocharider insamlade i Polarregionerna af svenska expeditionerna 1883 och 1899. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 167-169. 167-169
Lampa, Sven 1901. Rönnbärsmalen (Argyrestia conjugella Zell.). Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 169. 169
Lampa, Sven 1901. Koloradobaggen åter i Europa. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 170-174. 170-174
Borg, Hjalmar 1901. Anteckningar öfver svenska Neuroptera. Entomologisk tidskrift vol. 22 (2-3), s. 175-176. 175-176
Hansen, H. J. 1901. Nekrolog, Emil Adolf Lövendal med porträtt. Entomologisk tidskrift vol. 22 (4), s. 177-183. 177-183
Lampa, Sven 1901. Nekrolog, Eleanor Anne Ormerod. Entomologisk tidskrift vol. 22 (4), s. 183-186. 183-186
Trybom, F. 1901. Entomologiska föreningens i Stockholm sammanträde å Grand Restaurang National den 28 sept. 1901. Entomologisk tidskrift vol. 22 (4), s. 187-189. 187-189
Mjöberg, Eric 1901. Ett utkläckningsförsök. Entomologisk tidskrift vol. 22 (4), s. 189-190. 189-190
Mjöberg, Eric 1901. Sällsyntare Coleoptera I. från Stockholmstrakten. Entomologisk tidskrift vol. 22 (4), s. 191-192. 191-192
Hansen, H. J. 1901. On six species of Koenenia, with remarks on the order Palpigradi. PL 2-4. Entomologisk tidskrift vol. 22 (4), s. 193-240. 193-240
Hofgren, Gottfried 1901. För Sveriges fauna nya Pyralider. Entomologisk tidskrift vol. 22 (4), s. 241-248. 241-248
Lampa, Sven 1901. Nephopteryx similella Znck. En för Sverige ny Pyralid. Entomologisk tidskrift vol. 22 (4), s. 248. 248
Aurivillius, Chr. 1901. Litteratur. Staudinger & Rebels Catalog. Entomologisk tidskrift vol. 22 (4), s. 249-252. 249-252
Lampa, Sven 1901. Slutord. Entomologisk tidskrift vol. 22 (4), s. 252. 252
Innehåll Entomologisk tidskrift vol. 22 (4) I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.