Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 023, 1902

Entomologisk Tidskrift Volym 23 – år 1902

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare:  Lampa, Sven, Stockholm
Redaktör: Aurivillius, Chr., Lampa, Sven, Sjöstedt, Y., Trybom, F. & Grill, Claes. Stockholm
Tryckeri: Iduns kungl. hofboktryckeri, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-64, 21 mars 1902
Nr 2-3, sid 65-240, 20 september 1902
Nr 4, sid 241-304, 12 december 1902

Sjöstedt, Yngve 1902. Svensk Insektfauna. 3. Pseudoneuroptera, I Odonata. Entomologisk tidskrift vol. 23 (1), s. 1-27. 1-27
Muchardt, H. 1902. Sällsynt insektfynd Leptura fulva Deg. Entomologisk tidskrift vol. 23 (1), s. 27. 27
Mjöberg, E. 1902. Sällsyntare Coleoptera 2. Från Göteborgstrakten. Entomologisk tidskrift vol. 23 (1), s. 28. 28
Lampa, Sven 1902. Notis om fynd af Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 23 (1), s. 28. 28
Hansson, C. A. 1902. Spridda anteckningar om Skandinaviska rätvingar. Entomologisk tidskrift vol. 23 (1), s. 29-39. 29-39
Sjöstedt, Yngve 1902. Termites novos ex Africa reportatos, descripsit. Entomologisk tidskrift vol. 23 (1), s. 40. 40
Sjöstedt, Yngve 1902. C. J. Emil Haglund. Nekrolog. Med porträtt. Entomologisk tidskrift vol. 23 (1), s. 41-46. 41-46
Strand, Embr. 1902. Mesotype virgata Rott. En for Norges fauna ny Geometer. Entomologisk tidskrift vol. 23 (1), s. 47. 47
Strand, Embr. 1902. Chloroclystis chloerata Mab. Var. hadenata Fuchs, en for Skandinavien ny Geometer. Entomologisk tidskrift vol. 23 (1), s. 48. 48
Scheider, J. Sparre, 1902. Lepidopterologiske meddelelser fra det söndenfjeldske Norge. Entomologisk tidskrift vol. 23 (1), s. 49-60. 49-60
Sandin, E. 1902. Några för Sveriges fauna nya Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 23 (1), s. 61-62. 61-62
Strand, Embr. 1902. Plutella hyperboreella Strand n. sp. Entomologisk tidskrift vol. 23 (1), s. 63-64. 63-64
Lampa, Sven 1902. Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående verksamheten vid Statens Entomologiska anstalt under år 1901. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 65-116. 65-116
Kongl. Domänstyrelsens skrifvelse till Kongl. Maj:ts angående Nunnans bekämpande under år 1902. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 117-121. 117-121
Notiser. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 121. 121
Lampa, Sven 1902. Våra inom hus skadligaste malfjärilar. Med 1 tafla. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 122-124. 122-124
Bengtsson, Simon 1902. Biologiska undersökningar öfver Nunnan (Lymantria monacha Lin.), dess parasiter och sjukdomar. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 125-194. 125-194
Varenius, B. 1902. Fynd af Bembidium concinnum Thoms. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 194. 194
Muchardt, H. 1902. Fynd af Anchomenus consimilis Gyll. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 194. 194
Widmark, G. & E. 1902. Fynd af Parnus luridus Er. och Anthaxia morio Fabr. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 194. 194
Nordenström, H. 1902. C. H. Néren. Nekrolog. Med porträtt. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 195-197. 195-197
Strand, Embr. 1902. Notis om nogle Odonater. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 198. 198
Nordenström, H. 1902. Några bidrag till kännedomen om svenska Hymenopteres geografiska utbredning. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 199-206. 199-206
Aurivillius, Chr. 1902. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 207-224. 207-224
Friese, H. 1902. Apidae aus Kamerun, Westafrika, welche Prof. Yngve Sjöstedt auf seiner Reise 1890-1892 beobachtete. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 225-231. 225-231
Trybom, F. 1902. Entomologiska föreningens högtidssammanträde å Grand restaurant National den 14 dec. 1901. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 232-234. 232-234
Sjöstedt, Yngve 1902. Granskning af typerna till Agrion elegantulum Zett. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 235-238. 235-238
Meves, J. 1902. Undersökningar angående Nunnans (Lymantria monacha Lin.) förekomst vid Fiholm. Entomologisk tidskrift vol. 23 (2-3), s. 238-240. 238-240
Adlerz, Gottfrid 1902. Iakttagelser öfver Hoplomerus reniformis Wesm. Entomologisk tidskrift vol. 23 (4), s. 241-252. 241-252
Sjöstedt, Yngve 1902. Eine neue Termite aus Kamerun. Entomologisk tidskrift vol. 23 (4), s. 252. 252
Lönnberg, E. 1902. On some Scorpions collected in northwestern Argentine and Bolivia by Baron Erland Nordensköld. Entomologisk tidskrift vol. 23 (4), s. 253-256. 253-256
Mjöberg, E. 1902. Sällsyntare Coleoptera 3. Från Stockholmstrakten. Entomologisk tidskrift vol. 23 (4), s. 256. 256
Strand, Embr. 1902. Norske fund av Hemiptera. Entomologisk tidskrift vol. 23 (4), s. 257-270. 257-270
Lyttkens, A. 1902. Entomologiska föreningens sammanträde å Grand restaurant National den 22 feb. 1902. Entomologisk tidskrift vol. 23 (4), s. 271-272. 271-272
Aurivillius, Chr. 1902. Beiträge zur kenntiniss der Insektenfauna von Kamerun, N:o 11. Lepidoptera Heterocera. I. Entomologisk tidskrift vol. 23 (4), s. 273-288. 273-288
Tullgren, A. 1902. Über Mnesithens asper Thor. Entomologisk tidskrift vol. 23 (4), s. 289-294. 289-294
Tullgren, A. 1902. Ett par spindelfynd. Entomologisk tidskrift vol. 23 (4), s. 294. 294
Règimbart, M. 1902. Dytiscidae et Gyrinidae recueillis au Cameroun par le D:r Yngve Sjöstedt. Entomologisk tidskrift vol. 23 (4), s. 295-300. 295-300
Trybom, F. 1902. Entomologiska föreningens sammanträde å Grand restaurant National den 26 april 1902. Entomologisk tidskrift vol. 23 (4), s. 300-301. 300-301
Sjöstedt, Yngve 1902. Neue afrikanische Termiten. Entomologisk tidskrift vol. 23 (4), s. 302-304. 302-304
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 23 (4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.