Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 026, 1905

Entomologisk Tidskrift Volym 26 – år 1905

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare:  Sjöstedt, Y., Stockholm
Redaktör: Aurivillius, Chr., Lampa, Sven, Sjöstedt, Y., Trybom, F. & Grill, Claes. Stockholm
Tryckeri: Nordiska boktryckeriet AB, Stockholm
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-3, sid 1-160, 20 april 1905
Nr 4, sid 161-252, 14 dec. 1905

Lampa, Sven 1905. Berättelse till Kongl. Landtbruksstyrelsen angående verksamheten vid Statens Entomologiska anstalt under år 1904. Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 1-56. 1-56
Lampa, Sven 1905. Trogosita mauritanica L. Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 57-59. 57-59
Lampa, Sven 1905. Lökflugan (Athomyia antiqua Mg.) med en tafla. Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 60-63. 60-63
Lampa, Sven 1905. Apelmärgstekeln (Taxonus glabratus Fall. , agilis Klug.). Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 63-64. 63-64
Lampa, Sven 1905. Prisnedsättning å uppsatser i praktisk entomologi. Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 64. 64
Trybom, F. 1905. Entomologiska föreningens sammanträde å Grand restaurant National den 24 sept. 1904. Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 65-66. 65-66
Mjöberg, Eric 1905. En för Skandinavien ny Hydrometra-art. Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 67-68. 67-68
Red., 1905. Statsanslag till Entomologiska föreningen. Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 68. 68
Wahlgren, E. 1905. Diagnosen neuer Schwedischen Polyneuren. Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 69-72. 69-72
Tullgren, A. 1905. Till våra entomologer! Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 72. 72
Trybom, F. 1905. Entomologiska föreningens tjugofemårsfest å Grand restaurant National den 14 dec. 1904. Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 73-87. 73-87
Red., 1905. Jenny Sandahl, avliden. Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 88. 88
Wahlgren, E. 1905. Svensk Insektsfauna, 11: I; II. Diptera. Myggor. Nemocera. Fam. 1-9. Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 89-154. 89-154
Sjöstedt, Yngve 1905. Några ord om en förestående zoologisk resa till Ostafrika. Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 155-159. 155-159
Sjöstedt, Yngve 1905. Notis. Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 160. 160
Varenius, B. 1905. En för Sverige ny skalbagge. Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. 160. 160
Stadgar och ledamotsförteckning Entomologisk tidskrift vol. 26 (1-3), s. II. II
Tullgren, A. 1905. Ur den moderna, praktiskt entomologiska litteraturen. III. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 161-171. 161-171
Tullgren, A. 1905. Om fluglarver på spenat. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 172-176. 172-176
Roman, A. 1905. Om Lapplands alpina Ichneumonidfauna. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 177-188. 177-188
Lampa, Sven 1905. En sällsynt skalbagge. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 188. 188
Trybom, F. 1905. Entomologiska föreningens sammanträde å Grand restaurant National den 27 feb. 1905. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 189-192. 189-192
Lampa, Sven 1905. Några af Östergötlands sällsyntare dagfjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 192. 192
Strand, E. 1905. Faunistik og kritik, et sidste ord til Hr O. M. Reuter. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 193-198. 193-198
Varenius, B. 1905. (Fynd av sällsynta skalbaggar). Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 198. 198
Mjöberg, Eric 1905. Några för vårt land nya Coleoptera Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 199-200. 199-200
Mjöberg, Eric 1905. Über Cryptophagus pubescens Strm. und seine Variationen. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 200. 200
Nordenström, H. 1905. Om några fynd af parasitsteklar från Hallandsås och sydöstra Östergötland åren  1903 och 1904. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 201-208. 201-208
Lampa, Sven 1905. Ceuthorrhychus chrysanthemi (Germ.) Gyll. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 208. 208
Aurivillius, Chr. 1905. Hymenoptera, I. Gaddsteklar, Aculeata. Fam. 3-6. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 209-240. 209-240
Roesler, E. & Enell. H. G. O. 1905. Revisionsberättelse. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 241-243. 241-243
Trybom, F. 1905. Entomologiska föreningens sammanträde å Grand restaurant National den 29 april 1905. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 244-245. 244-245
Trybom, F. 1905. Entomologiska föreningens sammanträde å Grand restaurant National den 30 sept. 1905. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 245-247. 245-247
Red., 1905. Tillägg till senaste ledamotsförteckningen. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 247. 247
Varenius, B. 1905. En för Sveriges fauna ny skalbagge. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 247. 247
Tullgren, A. 1905. Entomologisches Jahrbuch. 14 Jahrg. 1905. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 248. 248
Peyron, J. 1905. Pararge hiera F. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 249-251. 249-251
Tullgren, A. 1905. Hymenopterologiska notiser. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. 251-252. 251-252
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 26 (4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.