Warning: Undefined array key "options" in /customers/d/d/4/sef.nu/httpd.www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

Entomologisk Tidskrift Vol. 029, 1908

Entomologisk Tidskrift Volym 29 – år 1908

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare:  Sjöstedt, Y., Stockholm
Redaktör: Aurivillius, Chr., Lampa, Sven, Sjöstedt, Y., Trybom, F. & Grill, Claes. Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-64, 25 april 1908
Nr 2-3, sid 65-224, 26 sept. 1908
Nr 4, sid 225-288, 14 dec. 1908

Aurivillius, Chr. 1908. Svensk Insektfauna 13: I;  8 Formicidae. Entomologisk tidskrift vol. 29 (1), s. 1-36. 1-36
Trybom, Filip 1908. Entomologiska föreningens sammanträde å Grand restaurant National den 27 april 1907. Entomologisk tidskrift vol. 29 (1), s. 37-40. 37-40
Enell. H. G. O. och Knutson, Knut 1908. Revisionsberättelse för år 1906. Entomologisk tidskrift vol. 29 (1), s. 41-43. 41-43
Ammitzböll, I. 1908. En själflysande mygga. Entomologisk tidskrift vol. 29 (1), s. 44. 44
Red., 1908. Entomologiska stipendier för år 1908. Entomologisk tidskrift vol. 29 (1), s. 44. 44
Bengtsson, S. 1908. Meddelande från Entomologiska sällskapet i Lund förhandlingar 2. Entomologisk tidskrift vol. 29 (1), s. 45-47. 45-47
Trybom, Filip 1908. Entomologiska föreningens sammanträde å Grand restaurant National den 28 sept. 1907. Entomologisk tidskrift vol. 29 (1), s. 48-51. 48-51
Nordenström, H. 1908. Från exkursioner i södra Halland och Östergötland 1907. Entomologisk tidskrift vol. 29 (1), s. 52-56. 52-56
Tullgren, Albert 1908. Über einige exotische Chelonethiden. Entomologisk tidskrift vol. 29 (1), s. 57-64. 57-64
Sörensen, William 1908. Hvorledes lever larven af Hypoderma bovis De Geer? Entomologisk tidskrift vol. 29 (2-3), s. 65-116. 65-116
Tullgren, Albert 1908. Über Chelifer patagonicus Tullgr. Entomologisk tidskrift vol. 29 (2-3), s. 116. 116
Trybom, Filip 1908. Entomologiska föreningens sammanträde å Grand restaurant National den 14 dec. 1907. Entomologisk tidskrift vol. 29 (2-3), s. 117-120. 117-120
Ericson, Isaac B. 1908. Übersicht der bisher in Schweden angetroffenen Trichopterygidae. Entomologisk tidskrift vol. 29 (2-3), s. 121-124. 121-124
Ericson, Isaac B. 1908. Iakttagelser rörande några svenska coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 29 (2-3), s. 125-126. 125-126
Aurivillius, Chr. 1908. Von Dr. I. Trägårdh in Natal und dem Zululande gesammelte Cerambyciden. Entomologisk tidskrift vol. 29 (2-3), s. 127-130. 127-130
Tullgren, Albert 1908. Notiser rörande sköldlöss. Entomologisk tidskrift vol. 29 (2-3), s. 130. 130
Wahlgren, Einar 1908. Fjärilar från Värmlands ekområde. Entomologisk tidskrift vol. 29 (2-3), s. 131-139. 131-139
Tullgren, Albert 1908. Om förekomsten af Chelidura acanthopyga Gene i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 29 (2-3), s. 140. 140
Tullgren, Albert 1908. Svensk Insektfauna 13: 4 Phytophaga (forts. följer). Entomologisk tidskrift vol. 29 (2-3), s. 141-220. 141-220
Sjöstedt, Yngve 1908. Entomologiska föreningens sammanträde å Grand restaurant National den 29 febr. 1908. Entomologisk tidskrift vol. 29 (2-3), s. 221-224. 221-224
Lampa, Sven 1908. Anteckningar rörande verksamheten vid Centralanstaltens för jordbruksförsök entomologiska afdelning under år 1907. Entomologisk tidskrift vol. 29 (4), s. 225-252. 225-252
Lampa, Sven 1908. Om rönnbärsmalen (Argyresthia conjugella Zell.). Entomologisk tidskrift vol. 29 (4), s. 253-272. 253-272
Lampa, Sven 1908. Våra skadligaste spinnmalar af släktet Yponomeuta. Med tafla. Entomologisk tidskrift vol. 29 (4), s. 273-277. 273-277
Lampa, Sven 1908. Statsanslag till Entomologiska föreningen. Entomologisk tidskrift vol. 29 (4), s. 278. 278
Lampa, Sven 1908. Nekrolog. Carl Hans Johansson. Med porträtt. Entomologisk tidskrift vol. 29 (4), s. 279-281. 279-281
Haglund, L. 1908. För Sverige nya coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 29 (4), s. 282. 282
Red., 1908. Entomologiska stipendier för år 1909. Entomologisk tidskrift vol. 29 (4), s. 282. 282
Tullgren, Albert 1908. Litteratur; Diptera Danica by William Lundbeck. Entomologisk tidskrift vol. 29 (4), s. 282. 282
Sjöstedt, Yngve 1908. Entomologiska föreningens sammanträde å Grand restaurant National den 25 april 1908. Entomologisk tidskrift vol. 29 (4), s. 283-285. 283-285
Tullgren, Albert & Cederquist, J. 1908. Revisionsberättelse för år 1907. Entomologisk tidskrift vol. 29 (4), s. 286-287. 286-287
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 29 (4), s. 288. 288

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.