Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 034, 1913

Entomologisk Tidskrift Volym 34 – år 1913

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Albert Tullgren, Stockholm
Redaktör: Aurivillius, Chr., Lampa, Sven, Tullgren, A. & Grill, Claes. Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-78, 11 juni 1913
Nr 2-4, sid 79-389, 14 dec. 1913

Reuter, O. M. 1913. Vägglusfamiljen (Cimicidae), dess fylogeni, systematik, ekologi och utbredning. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 1-21. 1-21
Wahlgren, Einar 1913. Tillägg till ”Ångermanländska fjärilar”. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 22-25. 22-25
Mjöberg, Eric 1913. Preliminary descriptions of some new, australian Gryllids and Forficulids. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 26-34. 26-34
Lundblad, O. 1913. Bidrag till Sveriges hydracarinfauna. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 35-45. 35-45
Lundblad, O. 1913. Zur kenntnis der Larve von Thyas dentata S. Thor. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 46-50. 46-50
Wahlgren, Einar 1913. Dreie neue schwedische Chloropiden. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 51-53. 51-53
Jensen-Haarup, A. C. 1913. Provisional description of a supposed new genus and species of the fam. Capsidae (Div. Laboparia Reut.?). Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 54-55. 54-55
Ringdahl, O. 1913. Eine neue Anthomyid aus Schweden. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 56-58. 56-58
Wahlgren, Einar 1913. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 59-61. 59-61
Lundblad, O. 1913. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 61-63. 61-63
Reuter, O. M. 1913. Herr A. C. Jensen-Haarups bok om Danmarks Hemiptera-Heteroptera och mitt Miridsystem. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 64-65. 64-65
Nordenström, H. 1913. Praktiskt entomologiska undersökningar i England. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 65-67. 65-67
Nordenström, Fritiof 1913. Larver till Macrothylacia rubi L. förpuppade på hösten. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 68-69. 68-69
Tullgren, Albert 1913. Pachytylus migratorius L. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 69. 69
Tullgren, Albert 1913. Understöd för entomologiska forskningar. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 69. 69
Tullgren, Albert 1913. Nekrolog.  Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 69. 69
Lundblad, O. 1913. Rättelser. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 69-70. 69-70
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 71-74. 71-74
Meddelanden från Entomologiska sällskapets i Lund förhandlingar. Entomologisk tidskrift vol. 34 (1), s. 75-78. 75-78
Porat, C. O. von 1913. Fjärilfynd, mest från Jönköpingstrakten. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 79-104. 79-104
Roman, A. 1913. Arktiska ichneumonider i Skandinavien. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 105-111. 105-111
Roman, A. 1913. Neubeschreibungen und Synonyma zur nördlichen Ichneumonidenfauna Schwedens. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 112-132. 112-132
Adlerz, G. 1913. Konservering af murade stekelbon för museiändamål. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 133-135. 133-135
Wahlgren, Einar 1913. Sveriges insektgeografiska indelning på grundval af makrolepidopterernas utbredning. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 136-163. 136-163
Wahlgren, Einar 1913. Neue Schmetterlingsformen aus dem Alvar-gebiete der Insel Öland. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 164-167. 164-167
Ringdahl, O. 1913. Anthomyid-fynd. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 168-175. 168-175
Porat, C. O. von 1913. En för Sverige ny myriopod. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 176-178. 176-178
Trägårdh, I. 1913. Hvarpå beror bladminerarnes förmåga att om hösten konservera klorofyllet i bladen? Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 179-190. 179-190
Kemner, A. 1913. Våra Clerider, deras lefnadssätt och larver. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 191-210. 191-210
Lundblad, O. 1913. Entomologiska anteckningar. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 211-214. 211-214
Orstadius, Ernst 1913. Några anteckningar om fjärilfynd i Pajala, Norrbottens län. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 215-230. 215-230
Ringselle, G. A 1913. Några fynd af Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 231-238. 231-238
Poppius, Bertil 1913. Zur kenntnis der Miriden, Isometopiden, Anthocoriden, Nabiden und Schizopteriden Ceylon´s. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 239-260. 239-260
Sahlberg, John 1913. Till kännedomen om Haltica Engströmi och dess biologi (Pl. IV). Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 261-270. 261-270
Bengtsson, Simon 1913. Undersökningar öfver äggen hos Ephemeriderna (Pl. I-III). Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 271-320. 271-320
Holmgren, Nils 1913. Termiten aus Natal und dem Zululande. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 321-366. 321-366
Peyron, John 1913. Några praktiska vinkar beträffande uppfödandet af fjärilarnas förstadier. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 367-375. 367-375
Wahlgren, Einar 1913. Litteratur. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 376-378. 376-378
Sandin, Emil 1913. Några iakttagelser öfver våra under barken på träd lefvande Dromius-arter. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 379-381. 379-381
Sandin, Emil 1913. Odacantha melanura L. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 381-382. 381-382
Sandin, Emil 1913. År Cerambyx cerdo L. dömd att försvinna ur Sveriges fauna? Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 382-383. 382-383
Jansson, Anton 1913. Från exkursioner i Helsingborgs- och Engelholmstrakten. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 383. 383
Jansson, Anton 1913. Atomaria fimetarii Herbst. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 383-384. 383-384
Nordenström, H. 1913. Brephos nothum (Hübn.). Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 384. 384
Klefbeck, Einar 1913. Bidrag till Sveriges och Norges entomogeografi. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 385-388. 385-388
Lundström, Andor 1913. Tre sällsynta fjärilar från Jämtland. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 388. 388
Lundström, Andor 1913. Sorgmantelns, Vinbärsfuksens och amiralens förekomst i Hernösandstrakten 1912. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 388. 388
Tullgren, Albert 1913. Dödsfall.  Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 389. 389
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. 389. 389
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 34 (2-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.