Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 038, 1917

Entomologisk Tidskrift Volym 38 – år 1917

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Albert Tullgren, Stockholm
Redaktör: Albert Tullgren, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-112, 19 mars 1917
Nr 2, sid 113-216, 13 juni 1917
Nr 3-4, sid 217-328, 14 dec. 1917

Bergman, A. 1917. Om renens oestrider. Med 26 tavlor. Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 1-32. 1-32
Tullgren, Albert 1917. D:r Filip Tryboms efterlämnade faunistiska anteckningar om svenska Thysanoptera. Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 33-61. 33-61
Sahlberg, John 1917. Nekrolog. Otto Morannal Reuter. Med porträtt. Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 62-96. 62-96
Tullgren, Albert 1917. En enkel apparat för automatiskt vittjande av sållgods. Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 97-100. 97-100
Welander, E. 1917. Bidrag till kännedomen om Odonatfaunan i norra Kalmar län. Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 101-102. 101-102
Benander, Per 1917. För vår fauna nya fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 102-103. 102-103
<Porat, C. O. von 1917. Nya fjärilsfynd från Jönköpingstrakten. Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 103-104. 103-104
Ammitzböll, I. 1917. Två för Sverige nya Eristalis. Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 104. 104
Peyron, J. 1917. Intressanta fjärilsfynd. Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 104. 104
Redaktionen 1917. Finsk entomologi. Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 104-106. 104-106
Tullgren, Albert 1917. Från ”16. Skandinaviska Naturforskermöte i Kristiania 10-14 juli 1916”. Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 106-108. 106-108
Redaktionen 1917. Av Kgl. Vetenskapsakademien utdelade understöd ur Regnells zoologiska gåvomedels fond år 1916. Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 108-109. 108-109
Redaktionen 1917. D:r Eric Mjöberg. Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 109. 109
Tullgren, Albert 1917. Dödsfall. Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 109. 109
Tullgren, Albert 1917. Centralanstaltens för jordbruksförsök entomologiska avdelningen. Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 109-110. 109-110
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 38 (1), s. 111-112. 111-112
Bergman, Arvid M. 1917. Om renens oestrider. Med 26 tavlor. Forts. Entomologisk tidskrift vol. 38 (2), s. 113-146. 113-146
Meves, Julius 1917. Tephroclystia (Eupithecia) sinuosaria Ev. dess utveckling från och med ägget. Entomologisk tidskrift vol. 38 (2), s. 147-152. 147-152
Lundblad, O. 1917. Zwei neue Arrhenurus Arten aus Schweden nebst bemerkungen zur Identitätsfrage von Hydrovolzia placophora (Monti) und Hydrovolzia halacoroides Sigthor. Mit 1 tafel. Entomologisk tidskrift vol. 38 (2), s. 153-172. 153-172
Bengtsson, Simon 1917. Weitere Beiträge zur kenntniss der nordischen Eintagsfliegen. Entomologisk tidskrift vol. 38 (2), s. 174-194. 174-194
Brundin, J. A. Z. 1917. Fjärilar från Kronobergs län. II. Entomologisk tidskrift vol. 38 (2), s. 195-206. 195-206
Ericson, Isaac B. 1917. Neue Trichopterygidenfunde in Schweden. Entomologisk tidskrift vol. 38 (2), s. 207-208. 207-208
Brundin, J. A. Z. 1917. Fjärilar från Hälsingland och Medelpad. Entomologisk tidskrift vol. 38 (2), s. 209. 209
Orstadius, Ernst 1917. Rättelser och tillägg till ”Bidrag till kännedomen om fjärilfaunan inom Kronobergs län”. Entomologisk tidskrift vol. 38 (2), s. 210-212. 210-212
Welander, E. 1917. Fjärilsfynd från gränstrakterna av Kalmar och Jönköpings län. Entomologisk tidskrift vol. 38 (2), s. 212-216. 212-216
Ljungdahl, David 1917. Etwas über die Oberflächenskulptur einiger Schmetterlingspuppen. Mit 2 tafeln. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 217-228. 217-228
Meves, Julius 1917. Catocala fraxini L. dess levnadsbana från moderlivet till fjäril. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 229-239. 229-239
Hansen, H. J. 1917. On the Trichobothria (”auditory hairs”) in Arachnida, Myriopoda and Insecta, with a summary of the external sensory organs in Arachnida. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 240-259. 240-259
Roman, Abr. 1917. Skånska parasitsteklar. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 260-284. 260-284
Alm, G. 1917. Till kännedomen om de nätspinnande Trichopter-larvernas biologi 2. Med en plansch. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 285-297. 285-297
Frisendahl, Axel 1917. Nya svenska coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 298-301. 298-301
Ringdahl, Oscar 1917. Fyndorte för Diptera. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 302-311. 302-311
Åhlander, Fr. E. 1917. Svensk entomologisk och arachnologisk litteratur år 1915. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 312-320. 312-320
Tullgren, Albert 1917. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 321. 321
Nordenström, Frithiof 1917. Några stekelnotiser. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 323-325. 323-325
Klefbeck, Einar 1917. Limnophilus germanus Mc Lach., en för Sverige ny trichopter. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 325-326. 325-326
Ahlberg, Olof 1917. Några för Skåne och Halland nya coleoptera, tagna sommaren 1913. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 326. 326
Porat, C. O. von 1917. Spindelnät utspänt i lufthavet medelst sänkblod. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 327. 327
Redaktionen 1917. Skogshögskolans entomologiska samlingar. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 327-328. 327-328
Redaktionen 1917. Entomologisk Tidskrift och Svensk Insektfauna. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 328. 328
Wahlgren, Einar 1917. Upprop. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. 328. 328
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 38 (3-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.