Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 040, 1919

Entomologisk Tidskrift Volym 40 – år 1919

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Albert Tullgren, Stockholm
Redaktör: Albert Tullgren, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-64, 8 april 1919
Nr 2-4, sid 65-190, 29 dec. 1919

Sahlberg, J. 1919. Vad är Cryptophagus brunneus Gyll. Entomologisk tidskrift vol. 40 (1), s. 1-8. 1-8
Porat, C. O. von 1919. Exotisk myriopod anträffad i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 40 (1), s. 9-11. 9-11
Ringdahl, Oskar 1919. Översikt af de svenska Hydrophorus-arterna. Entomologisk tidskrift vol. 40 (1), s. 12-17. 12-17
Lundblad, O. 1919. Boet av Anchistrocerus claripennis Thms. Entomologisk tidskrift vol. 40 (1), s. 18-21. 18-21
Wahlgren, Einar 1919. Växtarktiska element i Skandinaviens fjärilfauna. Entomologisk tidskrift vol. 40 (1), s. 22-32. 22-32
Bryk, Felix 1919. Weitere Beiträge zur Variabilität der Rippenkonfiguration der Parnassiiden. Entomologisk tidskrift vol. 40 (1), s. 33-48. 33-48
Frisendahl, Axel 1919. Coleopterologiska notiser. Entomologisk tidskrift vol. 40 (1), s. 49-52. 49-52
Lundblad, O. 1919. Nekrolog: Axel Frisendahl. Med porträtt. Entomologisk tidskrift vol. 40 (1), s. 53-61. 53-61
Jansson, Anton 1919. Formica fuscapicea Nyl. I Närke. Entomologisk tidskrift vol. 40 (1), s. 62. 62
Bryk, Felix 1919. Vermag die Feuerwanze fliegen? Entomologisk tidskrift vol. 40 (1), s. 62-63. 62-63
Östrand, CH. T. 1919. Rhynchophera. Entomologisk tidskrift vol. 40 (1), s. 63-64. 63-64
Redaktionen 1919. Dödsfall. Entomologisk tidskrift vol. 40 (1), s. 64. 64
Redaktionen 1919. Forskningsresa till Kamtschatka. Entomologisk tidskrift vol. 40 (1), s. 64. 64
Redaktionen 1919. Vetenskapsakademien. Entomologisk tidskrift vol. 40 (1), s. 64. 64
Redaktionen 1919. Rättelse. Entomologisk tidskrift vol. 40 (1), s. 64. 64
Aurivillius, Chr. 1919. Nekrolog: Gottfrid Agaton Adlerz. Med porträtt. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 65-71. 65-71
Wahlgren, Einar 1919. Über drei Zetterstedt´sche Geometriden. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 72-74. 72-74
Jansson, Anton 1919. Die Arthropodenfauna der Eichhörnchennester. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 75-92. 75-92
Mjöberg, Erik 1919. Preliminary description of a new family and three new genera of Mallophaga. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 93-96. 93-96
Ljungdahl, David 1919. Några puppbeskrivningar (forts.). Med 36 teckningar. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 97-119. 97-119
Nordenström, Frithiof 1919. Bidrag till kännedomen om Sveriges dagfjärilar (forts.). Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 120-142. 120-142
Kemner, N. A. 1919. De svenska arterna av släktet Haltica. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 143-165. 143-165
Kemner, N. A. 1919. Die Schwedischen Eremotes und Rhyncolus-arten mit beschreibung von Rhyncolus thomsoni. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 166-169. 166-169
Kemner, N. A. 1919. Notizen über schwedischen Borkenkäfer. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 170-176. 170-176
Aurivillius, Chr. 1919. Eine neue Papilio-art. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 177-178. 177-178
Wahlgren, Einar 1919. Massuppträdande av Pyrameis cardui. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 179-180. 179-180
Östrand, CH. T. 1919. Nya fyndorter för skalbaggar. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 180-182. 180-182
Östrand, CH. T. 1919. Intressanta skalbaggsfynd. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 182-183. 182-183
Porat, C. O. von 1919. Främlingsfaunan i utländska skeppslaster. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 183-184. 183-184
Jansson, Anton 1919. Sveriges Aneurus-arter. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 184-185. 184-185
Welander, E. 1919. Tvestjärten som skadedjur å preparerade fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 185. 185
Welander, E. 1919. Massuppträdande av en småfjäril, Crambus perlellus Sc. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 185. 185
Welander, E. 1919. En iakttagelse rörande äggläggningen hos Nemeobius lucina L. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 186. 186
Welander, E. 1919. Sällsynt fjäril. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 186. 186
Benander, Per 1919. Fjärilfynd. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 186-188. 186-188
Porat, C. O. von 1919. Nya fjärilsfynd i Jönköpingstrakten. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 188. 188
Hermansson, S. 1919. Några för Halland nya Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 188-189. 188-189
Kinnmark, F. 1919. Meddelande om myskbockens, Aromia moschata, vistelseort. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 189-190. 189-190
Redaktionen 1919. Dödsfall. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 190. 190
Redaktionen 1919. Svenska entomologer till London? Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 190. 190
Redaktionen 1919. Svensk entomolog i holländsk tjänst. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 190. 190
Redaktionen 1919. Understöd. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. 190. 190
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 40 (2-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.