Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 045, 1924

Entomologisk Tidskrift Volym 45 – år 1924

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Albert Tullgren, Stockholm
Redaktör: Albert Tullgren, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-48, 1 maj 1924
Nr 2-3, sid 49-144, 1 nov. 1924
Nr 4, sid 145-208, 17 jan. 1925

Ahlberg, Olof 1924. Über die Biologie und Entwicklung des Euchaetothrips ingens Priesn. Entomologisk tidskrift vol. 45 (1), s. 1-5. 1-5
Ruschka, F. 1924. Kleine Beiträge zur kenntnis der forstlichen Chalcididen und Proctotrupiden von Schweden. Entomologisk tidskrift vol. 45 (1), s. 6-16. 6-16
Lundblad, O. 1924. Några ord om aculeat- och tubuliferfaunan i Lycksele lappmark. Entomologisk tidskrift vol. 45 (1), s. 17-28. 17-28
Edwards, F. W. 1924. Notes on some European species of Simulium (Diptera) by Staeger and Zetterstedt. Entomologisk tidskrift vol. 45 (1), s. 29-34. 29-34
Bengtsson, Simon 1924. Braconologische Notizen. Entomologisk tidskrift vol. 45 (1), s. 35-38. 35-38
Ringdahl, Oskar 1924. Översikt av de hittills i vårt land funna arterna tillhörande släkterna Mydea R. D. och Helina R. D. (Muscidae). Entomologisk tidskrift vol. 45 (1), s. 39-48. 39-48
Ringdahl, Oskar 1924. Översikt av de hittills i vårt land funna arterna tillhörande släkterna Mydea R. D. och Helina R. D. (Muscidae). (forts.). Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 49-66. 49-66
Lundblad, O. 1924. Neue Hydracarinen aus Schweden. II. Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 67-72. 67-72
Lundblad, O. 1924. Ein unterwartetes interessantes verhältnis in der Epimorphose einer schwedischen Hexalebertia. Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 72-79. 72-79
Lohmander, Hans 1924. Trichoniscoides saeroeensis n. sp. Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 80-82. 80-82
Lamprecht, Hans 1924. Zur Biologie von Dacne bipustulata Thunb. Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 83-89. 83-89
Wahlgren, Einar 1924. Om de svenska Heodes-arterna. Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 90-98. 90-98
Verhoeff, K. W. 1924. Über Myriapoden von Mallorca und Ibiza. Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 99-109. 99-109
Wahlgren, Einar 1924. Oporinia dilutata Schiff. eller autumnata Bkh.? Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 110-112. 110-112
Wahlgren, Einar 1924. Våra Haemorrhagia– (Hemaris-) arters nomenklatur. Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 113-116. 113-116
Kemner, K. W. 1924. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 117-120. 117-120
Tullgren, Alb. 1924. Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 120-122. 120-122
Wahlgren, Einar 1924. Öländska fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 123-131. 123-131
Lindroth, C. H. 1924. Coleopterologiska notiser. Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 131-138. 131-138
Jansson, Anton 1924. Myrmecomorhhus rufescens Westw. funnen i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 138. 138
Aurivillius, Chr. 1924. En trasslig namnfråga. Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 138-139. 138-139
Wahlgren, Einar 1924. Dolichopus signatus, ny för Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 139. 139
Strand, Embr. 1924. Bitte um Einsendung von Autobiographien! Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 139-140. 139-140
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. 140-144. 140-144
Stadgar för Entomologiska föreningen i Stockholm samt ledamotsförteckning. Entomologisk tidskrift vol. 45 (2-3), s. I – XVI. I – XVI
Jansson, Anton 1924. Coleopterologiska bidrag, 8-9. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 145-159. 145-159
Edwards, F. W. 1924. Notes on the types of Mycetophilidae (Diptera) described by Staeger and Zetterstedt. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 160-168. 160-168
Benander, Per 1924. Zur Biologie einiger Kleinschmetterlinge. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 169-177. 169-177
Lundblad, O. 1924. Neue Hydracarinen aus Schweden. I. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 178-181. 178-181
Nordström, Fritiof 1924. Släktet Oporinia Hb. i Sverige. Med 1 plansch. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 182-190. 182-190
Lindberg, Håkan 1924. Spridda skalbaggsfynd i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 191-192. 191-192
Benander, Per 1924. För vår fauna nya eller sällsynta fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 193-195. 193-195
Benander, Per 1924. Svenska Genista-fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 195-196. 195-196
Ander, Kjell 1924. Några anteckningar om Lepidoptera. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 196-200. 196-200
Wahlgren, Einar 1924. En för Sverige ny noktuid, Hyphilare littoralis Curt. samt ett par andra Ammophila-fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 201-202. 201-202
Wahlgren, Einar 1924. Några anmärkningsvärda insektfynd från Öland. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 202. 202
Kinnmark, Folke 1924. Meddelande om Leptura rubrotestacea Ill. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 202-203. 202-203
Kinnmark, Folke 1924. Skalbaggfynd. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 203. 203
Fägersten, Nils 1924. Nola kareliaca, funnen i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 203. 203
Redaktionen. 1924. Fjärilsfynd. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 203. 203
Redaktionen. 1924. Tredje internationella entomolog kongressen. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 203. 203
Klefbeck, Einar 1924. En relikt från den postglaciala värmeperioden? Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 203-204. 203-204
Klefbeck, Einar 1924. Några fyndorter för Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 204-205. 204-205
Bengtsson, Simon 1924. Upprop. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 205. 205
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 206-208. 206-208
Tillkännagivande. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 208. 208
Rättelse. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. 208. 208
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 45 (4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.