Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 056, 1935

Entomologisk Tidskrift Volym 56 – år 1935

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: Ivar Trägårdh, Stockholm
Redaktör: Ivar Trägårdh, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-112, 20 aug. 1935
Nr 3-4, sid 113-216, 14 dec. 1935

Wahlgren, E. 1935. Cecidiologiska anteckningar. III. Aphidina. Entomologisk tidskrift vol. 56 (1-2), s. 1-42. 1-42
Palm, Thure 1935. Ilybates nigricollis Payk. (Col. Staphylinidae) eine Mischart. Entomologisk tidskrift vol. 56 (1-2), s. 43-46. 43-46
Holik, O. 1935. Zygaena exulans var. polaris m. (nov. var.) und Zygaena exulans ssp. vanadis Dalm. Entomologisk tidskrift vol. 56 (1-2), s. 47-51. 47-51
Jansson, Anton 1935. Supplement till Die Insekten-, Myriopoden-, und Isopodenfauna der Gotska Sandön. Entomologisk tidskrift vol. 56 (1-2), s. 52-87. 52-87
Gaunitz, D. 1935. Gaddstekelnotiser. II. Entomologisk tidskrift vol. 56 (1-2), s. 88-98. 88-98
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 56 (1-2), s. 99-104. 99-104
Bruce, N. 1935. Nya fyndorter för svenska Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 56 (1-2), s. 105-107. 105-107
Benander, P. 1935. Fjärilfynd. Entomologisk tidskrift vol. 56 (1-2), s. 108-111. 108-111
Gaunitz, D. 1935. Nephelopteryx nebulosa L. Entomologisk tidskrift vol. 56 (1-2), s. 112. 112
Sjögren, S. J. 1935. Bidrottningens maningsrop. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 113-118. 113-118
Schenkel, E. 1935. Supplement zum verzeichnis der von E. Nielsen auf Öland gesammelten Spinnen. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 119-120. 119-120
Uhmann, E. 1935. Afrikanische Hispinen aus dem Naturhistorischen Reichsmuseum in Stockholm. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 121-126. 121-126
Ossiannilsson, F. 1935. Eine neue Art der Gattung Cicadula (Hemiptera, Homoptera) aus Nordschweden. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 127-128. 127-128
Ossiannilsson, F. 1935. Bidrag till kännedomen om Sveriges Homoptera Cicadina. II. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 129-137. 129-137
Gaunitz, C. B. 1935. Till frågan om Ectobius lapponicus L. förmenta skadegörelse inomhus i Lappland. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 138-150. 138-150
Nordström, F. 1935. Fjärilar från Pite Lappmark, samlade av J. J. Braconier 1933. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 151-159. 151-159
Malaise, R. 1935. New Genera of Tenthredinoidea and their Genotypes (Hymen.) Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 160-178. 160-178
Lindroth, C. H. 1935. Zur Systematik fennoskandischer Carabiden. I. Subg. Ophonus Steph. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 179-188. 179-188
Tullgren, A. 1935. In memorian (R. Forsius, J. Listo) Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 189-191. 189-191
Gaunitz, C. B. 1935. Ekbocken vid Halltorp. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 192-196. 192-196
Lewin, A. 1935. Två sällsynta fjärilar. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 196-198. 196-198
Wendel, S. 1935. Några fjärilsfynd från Blekinge. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 198-201. 198-201
Ringdahl, O. 1935. Fyndorter för sydsvenska Diptera. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 201-203. 201-203
Tjeder, T. 1935. Macrolepidoptera i Floda socken i Dalarna. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 204-213. 204-213
Gaunitz, S. 1935. Meddelanden om syrphider och polyneurer. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 213-216. 213-216
Nordström, F. 1935. Coenonympha pamphilus winbladi n. subsp. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. 216. 216
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 56 (3-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.