Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 057, 1936

Entomologisk Tidskrift Volym 57 – år 1936

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: O. Lundblad, Stockholm
Redaktör: O. Lundblad, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1, sid 1-96, 17 feb. 1936
Nr 2-3, sid 97-192, 1 maj 1936
Nr 4, sid 193-272, 1 dec. 1936

Roman, A. 1936. The Linnean Ichneumon types of the Stockholm museum. Entomologisk tidskrift vol. 57 (1), s. 1-5. 1-5
Gaunitz, S. 1936. Om tre syrphidarter. Entomologisk tidskrift vol. 57 (1), s. 6-9. 6-9
Ossiannilsson, F. 1936. A new North American species of Typhlocyba (Homoptera, Cicadellidae), Typhlocyba dorsti n. sp. Entomologisk tidskrift vol. 57 (1), s. 10-11. 10-11
Palm, Thure 1936. En intressant lokal för på lersandbankar levande skalbaggar. Entomologisk tidskrift vol. 57 (1), s. 12-13. 12-13
Forsslund, K.-H. 1936. Eine neue Fichten-blattwespe (Lygaeonematus subarcticus n. sp.) aus Schwedisch-Lappland. Entomologisk tidskrift vol. 57 (1), s. 14-22. 14-22
Lundblad, O. 1936. Eine neue Micronecta-Art aus Schweden. Entomologisk tidskrift vol. 57 (1), s. 23-28. 23-28
Lundblad, O. 1936. De svenska vattenhemipterernas ekologi och djurgeografiska ställning (Anteckningar om våra vattenhemipterer. IV.). Entomologisk tidskrift vol. 57 (1), s. 29-74. 29-74
Palm, Thure 1936. De svenska arterna av släktet Astenus Stephens (Col. Staphylinidae). Entomologisk tidskrift vol. 57 (1), s. 75-83. 75-83
Palm, Thure 1936. Coleoptera i bivråk- och ormvråkbon. Entomologisk tidskrift vol. 57 (1), s. 84-96. 84-96
Székessy, W. 1936. Revision der boreoalpinen koleopteren auf vergleichend-anatomischer Grundlage. II. Entomologisk tidskrift vol. 57 (2-3), s. 97-126. 97-126
Trägårdh, I. 1936. What is Notaspis theleproctus Hermann? Entomologisk tidskrift vol. 57 (2-3), s. 127-131. 127-131
Tjeder, T. 1936. Beiträge zur kenntnis Schwedischer Diptera Nematocera 2-3. Entomologisk tidskrift vol. 57 (2-3), s. 132-135. 132-135
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 57 (2-3), s. 136-143. 136-143
XIX. Nordiska naturforskarmötet i Helsingfors 1936. Entomologisk tidskrift vol. 57 (2-3), s. 144. 144
V. nordiska entomologmötet i Lund 1936. Entomologisk tidskrift vol. 57 (2-3), s. 144. 144
Ander, K. 1936. Aeschna subartica E. M. Walker auf Seeland. Entomologisk tidskrift vol. 57 (2-3), s. 144. 144
Lundblad, O. 1936. Über einige Hydracarinen aus Java. Entomologisk tidskrift vol. 57 (2-3), s. 145-157. 145-157
Ringdahl, O. 1936. Anteckningar till svenska arter av familjen Scopeumatidae (Diptera). Entomologisk tidskrift vol. 57 (2-3), s. 158-179. 158-179
Jansson, A. & Palm, Th. 1936. Resultatet av en coleopterologisk studieresa till nordvästra Jämtlands fjälltrakter. Entomologisk tidskrift vol. 57 (2-3), s. 180-192. 180-192
Jansson, A. & Palm, Th. 1936. Resultatet av en coleopterologisk studieresa till nordvästra Jämtlands fjälltrakter. Forts. Entomologisk tidskrift vol. 57 (4), s. 193-226. 193-226
Trägårdh, I. 1936. Leptogamasus, a new genus of acari from Sweden. Entomologisk tidskrift vol. 57 (4), s. 227-234. 227-234
Falkenström, G. 1936. Stockholmstraktens vattencoleoptera. II. Haliplidae. Entomologisk tidskrift vol. 57 (4), s. 235-253. 235-253
Forsslund, K.-H. 1936. Hummeliella nom. Nov. für Hummelia Forssl. Entomologisk tidskrift vol. 57 (4), s. 253. 253
Ossiannilsson, F. 1936. Zur kenntnis einiger schwedischen Arten der Gattungen Eupteryx und Typhlocyba (Homoptera). Entomologisk tidskrift vol. 57 (4), s. 254-261. 254-261
Benander, P. 1936. Fjärilar från Kivik och Kinnekulle. Entomologisk tidskrift vol. 57 (4), s. 262-269. 262-269
Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 57 (4), s. 270-272. 270-272
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 57 (4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.