Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 061, 1940

Entomologisk Tidskrift Volym 61 – år 1940

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: O. Lundblad, Stockholm
Redaktör: O. Lundblad, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-96, 15 jan. 1940
Nr 3-4, sid 97-162, 15 juni 1940

Palm, Th. 1940. Systematische Bemerkungen zu den schwedischen Anthrenus-Arten (Col. Dermestidae). Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 1-3. 1-3
Palm, Th. 1940. För Sverige nya Coleoptera. V. Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 4-9. 4-9
Spaeth, F. 1940. Über einige neue Cassidinen aus Indochina. Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 10-13. 10-13
Uhmann, E. 1940. Amerikanische Hispinen aus dem Berliner Museum. Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 14-18. 14-18
Sylvén, E. 1940. Lepidopterologiska meddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 19-25. 19-25
Conde, O. 1940. Eine Erwiederung auf Herrn R. Malaises Kritik in ” The Genus Leptocimbex Sem. And some other Cimbicidae”. Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 26-28. 26-28
Malaise, R. 1940. Meine Abwehr. Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 29-32. 29-32
Ekwall, N. A. 1940. Eine neue Abart von Papilio machaon L. Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 33-34. 33-34
Brinck, P. 1940. Zur kenntnis der japanischen Gyrinus-Arten mit Beschreibung von Gyrinus reticulatus n. sp. Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 35-37. 35-37
Johansson, R. 1940. Spindlar från västra Blekinge. Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 38-40. 38-40
Blüthgen, P. 1940. Über Odynerus meyeri Cam., Od. Meyeri Cam. var. albolimbatus Schulth. und Od. pseudolateralis M. W. (Hym. Vespidae). Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 41-45. 41-45
Petersen, B. 1940. Bidrag till kännedomen om svenska fjärilars utbredning. Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 46-47. 46-47
Tjeder, T. 1940. Massförekomst av Dendrolimus pini L. i Ore i Dalarna. Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 48-49. 48-49
Jansson, A. 1940. Rättelse. Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 49. 49
Ljungdahl, D. 1940. Euphyia corylata Thunb. Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 49. 49
Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 50-55. 50-55
Brundin, L. 1940. Studien über die Atheta-Untergattung Oreostiba Ganglb. (Col. Staphylinidae). Entomologisk tidskrift vol. 61 (1-2), s. 56-96. 56-96
Brundin, L. 1940. Studien über die Atheta-Untergattung Oreostiba Ganglb. (Col. Staphylinidae). Forts. Entomologisk tidskrift vol. 61 (3-4), s. 97-130. 97-130
Brundin, L. 1940. Zwei neue nordische Atheta-Arten aus der islandica-Gruppe. (Col. Staphylinidae). Vorläufige Mitteilung. Entomologisk tidskrift vol. 61 (3-4), s. 131-133. 131-133
Bryk, F. 1940. Eine neue Cidaria von der Insel Rhodos. Entomologisk tidskrift vol. 61 (3-4), s. 134-135. 134-135
Ahlberg, O. 1940. Nekrolog: Simon Bengtsson. Entomologisk tidskrift vol. 61 (3-4), s. 136-139. 136-139
Tullgren, A. 1940. Nekrolog: Sofie Rostrup. Entomologisk tidskrift vol. 61 (3-4), s. 140-142. 140-142
Uhmann, E. 1940. Die Genotypen der von mir aufgestellten Hispinen-Gattungen. Entomologisk tidskrift vol. 61 (3-4), s. 143-144. 143-144
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 61 (3-4), s. 145-156. 145-156
Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 61 (3-4), s. 157-162. 157-162
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 61 (3-4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.