Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 066, 1945

Entomologisk Tidskrift Volym 66 – år 1945

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: O. Lundblad, Stockholm
Redaktör: O. Lundblad, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-96, 10 mars 1945
Nr 3, sid 97-128, 10 juli 1945
Nr 4, sid 129-213, 20 dec. 1945

Ringdahl, O. 1945. För svenska faunan nya Diptera. Entomologisk tidskrift vol. 66 (1-2), s. 1-6. 1-6
Ringdahl, O. 1945. Översikt av svenska arter till underfam. Coenosiinae. Diptera: Muscidae. Entomologisk tidskrift vol. 66 (1-2), s. 7-22. 7-22
Wirén, E. 1945. Bidrag till kännedomen om coleopterfaunan i norra delen av det nordsvenska barrskogsområdet – från insamlingar vid Pålkem. Entomologisk tidskrift vol. 66 (1-2), s. 23-43. 23-43
Jansson, A. 1945. Studier över svenska chalcidider. I. De olika formerna hos Cea pulicaris Walk. Entomologisk tidskrift vol. 66 (1-2), s. 44-50. 44-50
Allander, H. 1945. Kring en svärmning av Drymonia chaonia i Skåne 1944. Entomologisk tidskrift vol. 66 (1-2), s. 51-56. 51-56
Landin, B.-O. 1945. Några intressanta skalbaggfynd. Entomologisk tidskrift vol. 66 (1-2), s. 57-64. 57-64
Klefbeck, E. 1945. Nekrolog: G. A. Ringselle. Entomologisk tidskrift vol. 66 (1-2), s. 65-67. 65-67
Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 66 (1-2), s. 68-71. 68-71
Lindroth, C. H. 1945. Entomologiska föreningens insektbyte. Entomologisk tidskrift vol. 66 (1-2), s. 71-72. 71-72
Lindroth, C. H. 1945. Ännu en entomolog hedersdoktor. Entomologisk tidskrift vol. 66 (1-2), s. 72. 72
Klefbeck, E. 1945. Några fynd av Ichneumonider. Entomologisk tidskrift vol. 66 (1-2), s. 72. 72
Klefbeck, E. 1945. Paederes fuscipes F. (Col. Staph.). Entomologisk tidskrift vol. 66 (1-2), s. 72. 72
Lindgren, L. A. H. 1945. Entomologiska notiser. 2. Entomologisk tidskrift vol. 66 (1-2), s. 73-78. 73-78
Nordström, F. 1945. Amathes ashworthii Dbld. och dess former i Europa. Entomologisk tidskrift vol. 66 (1-2), s. 79-80. 79-80
Nordström, F. 1945. Amathes ashworthii Dbld. och dess former i Europa. Forts. Entomologisk tidskrift vol. 66 (3), s. 81-94. 81-94
Ringdahl, O. 1945. Översikt av småsläktena inom familjen Muscidae. Entomologisk tidskrift vol. 66 (3), s. 95-106. 95-106
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 66 (3), s. 107-112. 107-112
Bryk, F. 1945. Setzt eine vom Typus morphologish abweichende Sphragis einer Parnassius-art durchaus das Vorhandensein einer anderen art voraus? Entomologisk tidskrift vol. 66 (3), s. 113-116. 113-116
Ekstedt, G. 1945. Massuppträdande av Calymnia pyralina i Älvsjö. Entomologisk tidskrift vol. 66 (3), s. 116. 116
Svensson, G. 1945. För Västergötland och Dalsland nya Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 66 (3), s. 117. 117
Krogerus, R. 1945. Några för Jämtland i Catalogus Coleopterorum Daniae et Fennoscandiae ej upptagna skalbaggarter. Entomologisk tidskrift vol. 66 (3), s. 117-118. 117-118
Jansson, A. 1945. Coleopterologiska bidrag. 30-31. Entomologisk tidskrift vol. 66 (3), s. 119-124. 119-124
Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 66 (3), s. 124. 124
Benander, P. 1945. Släktet Xystophora Hein. Och dess svenska arter. Entomologisk tidskrift vol. 66 (3), s. 125-128. 125-128
Benander, P. 1945. Släktet Xystophora Hein. Och dess svenska arter. Forts. Entomologisk tidskrift vol. 66 (4), s. 129-135. 129-135
Eliasson, H. 1945. Macrolepidopterfaunan i Älvkarleby. Entomologisk tidskrift vol. 66 (4), s. 136-154. 136-154
Lundblad, O. 1945. Nekrolog: L. A. Jägerskiöld. Entomologisk tidskrift vol. 66 (4), s. 155-156. 155-156
Ander, K. 1945. Revision einiger Orthopterentypen von C. P. Thunberg. Entomologisk tidskrift vol. 66 (4), s. 157-162. 157-162
Palm, Th. 1945. Vattnet som insektspridande faktor. Entomologisk tidskrift vol. 66 (4), s. 163-169. 163-169
Nordström, F. 1945. Phytometra confusa Steph. I Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 66 (4), s. 170-176. 170-176
Ringdahl, O. 1945. Översikt över de hittills från Sverige kända arterna av familjen Tachinidae (Diptera). Entomologisk tidskrift vol. 66 (4), s. 177-210. 177-210
Dahlgren, G. 1945. Agathidium brisouti Rtt. Bör utgå ur Sveriges fauna. Entomologisk tidskrift vol. 66 (4), s. 211. 211
Lindroth, C. H. 1945. ”Entomologklubben”. Entomologisk tidskrift vol. 66 (4), s. 211. 211
Heqvist, K.-J. 1945. Bidrag till kännedomen om hemipterernas utbredning. Entomologisk tidskrift vol. 66 (4), s. 211-212. 211-212
Nordström, F. 1945. Påskens största evenemang i Älvkarleby. Entomologisk tidskrift vol. 66 (4), s. 212. 212
Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 66 (4), s. 213-214. 213-214
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 66 (4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.