Search
Close this search box.

Entomologisk Tidskrift Vol. 067, 1946

Entomologisk Tidskrift Volym 67 – år 1946

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: O. Lundblad, Stockholm
Redaktör: O. Lundblad, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-80, 15 april 1946
Nr 3, sid 81-144, 30 aug. 1946
Nr 4, sid 145-236, 30 nov. 1946

Jansson, A. 1946. Coleopterologiska bidrag. 32-34. Entomologisk tidskrift vol. 67 (1-2), s. 1-10. 1-10
Palm, Th. 1946. Anteckningar om svenska skalbaggar. II. Entomologisk tidskrift vol. 67 (1-2), s. 11-20. 11-20
Palm, Th. 1946. Bidrag till kännedomen om de nordiska Aleochara-arternas systematik, utbredning och levnadssätt (Col. Staphylinidae). Entomologisk tidskrift vol. 67 (1-2), s. 21-47. 21-47
Tjeder, B. 1946. Några för Sverige nya tipulider. Entomologisk tidskrift vol. 67 (1-2), s. 48-50. 48-50
Bryk, F. 1946. Eine neue Unterart von Heterogenta asella (Schiffermüller). (Lep. Cochlidiidae). Entomologisk tidskrift vol. 67 (1-2), s. 51-52. 51-52
Svensson, I. 1946. Lepidopterologiska iakttagelser. Entomologisk tidskrift vol. 67 (1-2), s. 53-61. 53-61
Eliasson, H. 1946. Odontosia sieversi Mén. i Fennoskandia. Entomologisk tidskrift vol. 67 (1-2), s. 62-65. 62-65
Landin, B.-O. 1946. Studier över släktet Aphodius Illiger (Col. Scarab.). Entomologisk tidskrift vol. 67 (1-2), s. 66-75. 66-75
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 67 (1-2), s. 76-80. 76-80
Upprop. Entomologisk tidskrift vol. 67 (3), s. 81. 81
Nyman, B. 1946. Gronops inaequalis Boh. Ny för Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 67 (3), s. 82. 82
Tjeder, B. 1946. Några för Närke nya Trichoptera. Entomologisk tidskrift vol. 67 (3), s. 82-83. 82-83
Jansson, A. 1946. Ett vilseledande citat. Entomologisk tidskrift vol. 67 (3), s. 83. 83
Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 67 (3), s. 84-87. 84-87
Trägårdh, I. 1946. Contributions towards the comparatie Morphology of the Mesostigmata. (Acarina). VII. Entomologisk tidskrift vol. 67 (3), s. 88-108. 88-108
Palm, Th. 1946. Coleopterfaunan i jämtländsk lavgranskog. Entomologisk tidskrift vol. 67 (3), s. 109-139. 109-139
Bryk, F. 1946. Ein Fall von typischem Rufinismus bei der schwedischen Coenonympha arcania arcania (L.). Entomologisk tidskrift vol. 67 (3), s. 140-141. 140-141
Bryk, F. & Nordström, F. 1946. Bibliographische und ikonographische Zusätze zu Frithiof Nordströms & Einar Wahlgrens ”Svenska Fjärilar” unter Redaktion von Albert Tullgren, mit 50 Tafeln von David Ljungdahl. (1.Teil). Entomologisk tidskrift vol. 67 (3), s. 142-144. 142-144
Bryk, F. & Nordström, F. 1946. Bibliographische und ikonographische Zusätze zu Frithiof Nordströms & Einar Wahlgrens ”Svenska Fjärilar” unter Redaktion von Albert Tullgren, mit 50 Tafeln von David Ljungdahl. (1.Teil). Forts. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 145-153. 145-153
Tjeder, B. 1946. On a small collection of Trichoptera from Palestine. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 154-157. 154-157
Ringdahl, O. 1946. Översikt över svenska Hydrophoria– och Acroptena-arter. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 158-168. 158-168
Paclt, J. 1946. Leptidea, a generic homonym. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 169-170. 169-170
Palm, Th. 1946. Om några kritiska Agathidium-arter (Col. Liodidae). Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 171-176. 171-176
Condé, B. 1946. Révision des Protoures de Suéde étudiés par M. A. lonescu. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 177-183. 177-183
Nordström, F. 1946. Euxoa norvegica Stgr. dess ställning till närstående arter samt dess uppträdande i Fennoskandia. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 184-194. 184-194
Soot-Ryen, T. 1946. Scaeva arcuata Fallén 1817. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 195-197. 195-197
Klefbeck, E. & Tjeder, B. 1946. Insekter från södra Bohuslän. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 198-209. 198-209
Ekman, S. 1946. Larver av lapska igelkottspinnaren, Hyphoraia lapponica, krypande på senvinterns snöfält. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 210-212. 210-212
Bryk, F. 1946. Ein neuer paläarktischer Hepialus (Lepis. Hepialidae). Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 213-214. 213-214
Lundblad, O. 1946. Nekrolog: Douglas Melin. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 215-217. 215-217
Eliasson, H. 1946. Macrolepidopterfaunan i Älvkarleby. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 218-232. 218-232
Lindroth, C. H. 1946. Nekrolog: Gustaf Fogelqvist. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 233. 233
Lindroth, C. H. 1946. Bortgångna utländska entomologer. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 233-234. 233-234
Lindroth, C. H. 1946. ”Entomologklubben”. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 234. 234
Lindroth, C. H. 1946. Insektbytet med Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 234. 234
Tjeder, B. 1946. The identity of the Swedish specimens of Hydropsyche saxonica Mc Lachl. (Trich.) Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 235. 235
Sjögren, B. 1946. Coleopterologiska notiser. I. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 235-236. 235-236
Ny medlemsförteckning. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. 236. 236
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 67 (4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.