Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 069, 1948

Entomologisk Tidskrift Volym 69 – år 1948

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: O. Lundblad, Stockholm
Redaktör: O. Lundblad, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-112, 30 april 1948
Nr 3, sid 113-160, 28 juli 1948
Nr 4, sid 161-224, 20 dec. 1948

Ringdahl, O. 1948. Nya fynd av holometopa flugor. Entomologisk tidskrift vol. 69 (1-2), s. 1-4. 1-4
Lundblad O. 1948. Nekrolog: Dr. G. Horváth. Entomologisk tidskrift vol. 69 (1-2), s. 5-7. 5-7
Brundin, L. 1948. Microdota-Studien. Entomologisk tidskrift vol. 69 (1-2), s. 8-66. 8-66
Lundblad O. 1948. Nekrolog: Charles Walter-Grossmann. Entomologisk tidskrift vol. 69 (1-2), s. 67-71. 67-71
Palm, Th. 1948. Coleopterafaunan i jämtländsk lavgranskog. II. Markfauna och flygande skalbaggar. Entomologisk tidskrift vol. 69 (1-2), s. 72-93. 72-93
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 69 (1-2), s. 94-100. 94-100
Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 69 (1-2), s. 101-104. 101-104
Jädergård, A. 1948. Om spridningen av Antherophagus nigricornis Fabr. Entomologisk tidskrift vol. 69 (1-2), s. 104. 104
Gaunitz, S. 1948. Pipiza austriaca Meig. in Schweden. Entomologisk tidskrift vol. 69 (1-2), s. 104. 104
Lundblad O. 1948. Fridlysning av vissa skalbaggar på Gotska Sandön. Entomologisk tidskrift vol. 69 (1-2), s. 105. 105
VIII Internationella kongressen för entomologi. Entomologisk tidskrift vol. 69 (1-2), s. 105. 105
Palm, Th. 1948. Berichtigung. Entomologisk tidskrift vol. 69 (1-2), s. 105. 105
Erlandsson, S. 1948. Bombus solstitialis Panzer (Hym.), en bortglömd art i vår fauna. Entomologisk tidskrift vol. 69 (1-2), s. 106-112. 106-112
Trägårdh, I. 1948. To the members of the VIIIth International Congress of Entomology. Entomologisk tidskrift vol. 69 (3), s. 113-118. 113-118
Tullgren, A. 1948. The Entomological Society of Stockholm 1879-1948. Entomologisk tidskrift vol. 69 (3), s. 119-121. 119-121
Palm, Th. 1948. Bibloporus höglundi n. sp. (Col. Pselaphidae). Entomologisk tidskrift vol. 69 (3), s. 122-124. 122-124
Ossiannilsson, F. 1948. On the Sound-Production of the females of Certain Auchenorrhynchous Homoptera. Entomologisk tidskrift vol. 69 (3), s. 125-126. 125-126
Trägårdh, I. 1948. Description of Micromegistus, a new genus of the Paramegistidae, with notes on Neomegistus, Paramegistus and Echinomegistus (Acarina). Entomologisk tidskrift vol. 69 (3), s. 127-131. 127-131
Lindroth, C. H. 1948. Influence of the sun on the flight direction of some Coleoptera. Entomologisk tidskrift vol. 69 (3), s. 132-134. 132-134
Petersen, B. 1948. The Heat Rigor Temperature of Swedish Mountain Lepidoptera. Entomologisk tidskrift vol. 69 (3), s. 135-141. 135-141
Bryk, F. 1948. Neue Formen von Eudia pavonia (L.) aus Schweden (Lep. Saturniidae). Entomologisk tidskrift vol. 69 (3), s. 142-144. 142-144
Ander, K. 1948. Quelques données sur léxploration de la faune Suédoise des insectes. Entomologisk tidskrift vol. 69 (3), s. 145-151. 145-151
Ahlberg, O. 1948. The Position of Entomology in the Swedish Public Service. Entomologisk tidskrift vol. 69 (3), s. 152-154. 152-154
Tullgren, A. 1948. Zwei bemerkenswerte Vertreter der Familie Dictynidae (Araneae). Entomologisk tidskrift vol. 69 (3), s. 155-160. 155-160
Wahlgren, E. 1948. Eriophyidcecidier av biogeografiskt intresse. Entomologisk tidskrift vol. 69 (4), s. 161-206. 161-206
Palm, Th. 1948. Eicolyctus brunneus Gyll. (Col. Cucujidae) funnen i Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 69 (4), s. 207-211. 207-211
Palm, Th. 1948. Ett angrepp av Dendroctonus micans Kugel på tall (Col. Scolytidae). Entomologisk tidskrift vol. 69 (4), s. 212-214. 212-214
Tjeder, B. 1948. Insekter från södra Bohuslän 1946. Entomologisk tidskrift vol. 69 (4), s. 215-224. 215-224
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 69 (4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.