Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 070, 1949

Entomologisk Tidskrift Volym 70 – år 1949

Utgivare: Entomologiska föreningen i Stockholm
Ansvarig utgivare: O. Lundblad, Stockholm
Redaktör: O. Lundblad, Stockholm
Tryckeri: Almqvist & Wiksells boktryckeri AB, Uppsala
ISSN 0013-886x

Utgivningsdatum:
Nr 1-2, sid 1-128, 5 maj 1949
Nr 3, sid 129-192, 5 juli 1949
Nr 4, sid 193-272, 15 dec. 1949

Lundblad O. 1949. Die Swedischen Xyletinus-Arten. Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 1-5. 1-5
Palm, Th. 1949. Anteckningar om svenska skalbaggar. IV. Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 6-11. 6-11
Thienemann, A. 1949. Die Metamorphose von Stempellina montivaga Goetgh. Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 12-18. 12-18
Forsslund, K.-H. 1949. Svenska myror. 11-14. Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 19-32. 19-32
Tullgren, A. 1949. Bidrag till kännedomen om den svenska spindelfaunan. III. Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 33-64. 33-64
Palm, Th. 1949. Ett exempel på anemohydrochor insektspridning vid Torne träsk. Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 65-74. 65-74
Palm, Th. 1949. Eine neue Hypocyptus-art aus Dänemark (Col. Stapylinidae). Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 75-76. 75-76
Knaben, N. 1949. Eupithecia fennoscandica n. sp. (Lepid. Geometridae). Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 77-81. 77-81
Klefbeck, E. 1949. Nyförvärv för Dalarnas coleopterfauna. Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 82-89. 82-89
Palm, Th. 1949. Biologiska iakttagelser över Melanophila acuminata De G. (Col. Buprestidae). Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 90-93. 90-93
Heqvist, K.-J. 1949. Bidrag till kännedomen om insektsfaunan inom Muddus nationalpark. Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 94-96. 94-96
Palm, Th. 1949. De nordiska Lomechusa-arterna (Col. Stapylinidae). Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 97-102. 97-102
Friese, H. 1949. Über das Einsammeln von Blütenstaub bei der Schenkelbiene Macropis. Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 103-105. 103-105
Friese, H. 1949. Über die Riesenformen der Männchen bei den Sandbienen (Andrena) (Apidae, Hym.). Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 106-108. 106-108
Palm, Th. 1949. Eine neue Corticaria aus Lappland (Col. Latridiidae). Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 109-110. 109-110
Beck, W. 1949. Ein missglückter Anlockungsversuch mit Dasychira fascelina L. Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 111-113. 111-113
Nordström, F. 1949. Två för landet nya Eupithecia-arter. Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 113. 113
Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 113-116. 113-116
Lang, K. 1949. Några observationer över Discoelius zonalis Pz. Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 117-122. 117-122
Sellnick, M. 1949. Milben von der küste Schwedens. Entomologisk tidskrift vol. 70 (1-2), s. 123-128. 123-128
Sellnick, M. 1949. Milben von der küste Schwedens. Forts. Entomologisk tidskrift vol. 70 (3), s. 129-135. 129-135
Ringdahl, O. 1949. Försök till artgruppering inom släktena Phaonia R. D. och Helina R. D. (Fam. Muscidae). Entomologisk tidskrift vol. 70 (3), s. 136-146. 136-146
Lundblad O. 1949. Några faunistiska koleopternotiser av C. J. Schönherr. Entomologisk tidskrift vol. 70 (3), s. 147-154. 147-154
Lewin, A. 1949. Notes on Fumea Haw. And Proutia Tutt. (Lep.). Entomologisk tidskrift vol. 70 (3), s. 155-170. 155-170
Hincks, W. D. 1949. A Genus and Species of Ephidiid new to Sweden from Linnés garden at Hammarby (Hym. Aphidiidae). Entomologisk tidskrift vol. 70 (3), s. 171-174. 171-174
Entomologiska föreningen i Stockholm: Entomologisk tidskrift vol. 70 (3), s. 175-179. 175-179
Ahlberg, O. 1949. Nekrolog: N. A. Kemner. Entomologisk tidskrift vol. 70 (3), s. 180-183. 180-183
Petersen, B. 1949. Die regionale und synökologische Gliederung der Schmetterlingsfauna des jämtländischen Gebirges. Entomologisk tidskrift vol. 70 (3), s. 184-192. 184-192
Petersen, B. 1949. Die regionale und synökologische Gliederung der Schmetterlingsfauna des jämtländischen Gebirges. Forts. Entomologisk tidskrift vol. 70 (4), s. 193-231. 193-231
Palm, Th. 1949. För Sverige nya Coleoptera. X. Entomologisk tidskrift vol. 70 (4), s. 232-240. 232-240
Palm, Th. 1949. Atomaria (s. str.) sjöbergi n. sp. (Col. Cryptophagidae). Entomologisk tidskrift vol. 70 (4), s. 241-242. 241-242
Gisin, H. 1949. Micranurida forsslundi n. sp. (Collembola). Entomologisk tidskrift vol. 70 (4), s. 243-244. 243-244
Leiler, T.-E. 1949. Bidrag till kännedomen om Aesalus scarabaeoides Panz. (Col. Luc.). Entomologisk tidskrift vol. 70 (4), s. 245-248. 245-248
Paclt, J. 1949. On the types of five old genera in Lepidoptera. Entomologisk tidskrift vol. 70 (4), s. 249-252. 249-252
Svenonius, B. 1949. Über die Hydracarinenfauna im Bottenviken und im angrenzenden küstengebiet. Entomologisk tidskrift vol. 70 (4), s. 253-262. 253-262
Franz, H. 1949. Vorarbeiten zu einer Monographie der Tychiini (Col. Curcul.). Entomologisk tidskrift vol. 70 (4), s. 263-269. 263-269
Borg, Å. 1949. Om en övervintring av Pyrausta nubilalis Hb. I Skåne. Entomologisk tidskrift vol. 70 (4), s. 270-271. 270-271
IX Internationella Entomologkongressen. Entomologisk tidskrift vol. 70 (4), s. 272. 272
Litteratur: Entomologisk tidskrift vol. 70 (4), s. 272. 272
Innehåll. Entomologisk tidskrift vol. 70 (4), s. I. I

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.