Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Anders N. Nilsson
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1987 1-2 omslag ET 1987 3 omslag ET 1987 4 omslag
Utgivningsdatum: Nr 1-2, sid 1-64, 13 mars 1987; Nr 3, sid 65-120, 31 maj 1987; nr 4, sid 121-176, 20 oktober 1987.

Redaktörens ord. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 1. 1
Lundqvist, L. & Stenmark, A. 1987. Nordiskt acarologisymposium 1986. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 1-2 & 28. 1-2 & 28
Lundqvist, L. 1987. Bibliografi och checklist över Sveriges oribatider (Acari: Oribatei) [Checklist of Swedish oribatids ( Acari: Oribatei). 1941-1985] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 3-12. 3-12
Upprop: stipendier Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 12. 12
Lehtinen, P. T. 1987. Association of uropodid, prodinychid. polyaspidid, antennophorid, sejid, microgynid, and zerconid mites with ants [Myrgäster inom kvalsterfamiljerna Uropodidae, Prodinychidae, Polyaspididae , Antennophoridae, Sejidae, Microgynidae och Zerconidae] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 13-20. 13-20
Edland, T. 1987. Rovmiddar (Phytoseiidae) på frilandsvekstar i Norge [Predacious mites (Phytoseiidae) on field grown plants in Norway] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 21-22. 21-22
Upprop: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 22. 22
Hallas, T. E. & Gravesen, S. 1987. Succession af mider og svampe i foderhö i Island [Succession of mites and microfungi in stored hay in Iceland] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 23-27. 23-27
Douwes, P. 1987. Recension/Book review: Beattie, A. J. 1985. The evolutionary ecology of ant-plant mutualisms. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 27-28. 27-28
Danell, E. 1987. Observations of mites on moths. esp. Noctuidae. in central Sweden –a summary of an ongoing project [Observationer av kvalster på uppländska storfjärilar, särskilt hos fam. Noctuidae] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 29-30. 29-30
Skogh, M. 1987. Trombidiosis in Sweden caused by the mite Neotrombicula autumnalis [Trombidios i Sverige orsakad av kvalstret Neotrombicula autumnalis] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 31. 31
Kropczvnska, D. & Tuovinen, T. 1987. Predatory mites (Acarina: Phytoseiidae) on apple-trees in Finland [Rovlevande kvalster på äppelträd i Finland] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 31-32. 31-32
Palmqvist, G. 1987. Recension/Book review: Karsholt, O et al. 1985. Katalog över de danske Sommerfugle. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 32. 32
Mentzer, E. von & Moberg, A. 1987. Agrotis luehri sp. n. from Norway and its relation to the group Agrotis fatidica (Hübner) (Lepidoptera, Noctuidae) [Agrotis luehri sp. n. från Norge och dess relation till gruppen Agrotis fatidica (Hübner) (Lepidoptera, Noctuidae)] (Addendum s./p. 92) Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 33-43. 33-43
Pettersson, R. 1987. Recension/Book review: Ehnström, B. & Walden, H. W. 1986. Faunavård i skogsbruket. Del 2 den lägre faunan. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 44. 44
Lundberg, S., Palm, T. & Trottestam, O. 1987. Skalbaggsstudier på Siciliens nordkust. 1. Ekskog vid Gibilmanna [Coleoptera from the northern Sicilian coast. 1. Oak forest at Gibilmanna] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 45-54. 45-54
Upprop: tillägg skalbaggskatalogen. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 54. 54
Källander, C. & Ryrholm, N. 1987. Cyclophora puppillaria (Hb.), en för Sverige ny mätare [The first Swedish record of Cyclophora puppillaria (Hb.) (Lep.: Geometridae)] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 55-56. 55-56
Persson, B. 1987. Nya landskapsfynd av skalbaggar [New provincial records of Swedish Coleoptera] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 56-58. 56-58
Sahlen, G. & Medquist, L. 1987. Flicksländan Ischnura pumilio (Charp.) på Gotland [A population of Ischnura pumilio   (Charp.) on the island of Gotland (Odonata: Coenagrionidae)] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 58-59. 58-59
Palm, T. 1987. Varning för Attagenus woodroffei som skadegörare i insektsamlingar [Beware of Attagenus woodroffei Halst. & Green as a destroyer of insect collections] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 59-60. 59-60
Nilsson, A. 1987. Recension/Book review: Mandahl-Barth, G. 1986. Vad jag finner i sjö och å. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 60. 60
Mentzer, E. von 1987. Recension/Book review: Culot, .1. 1986. Noctuelles et Géométres d’Europe. Reprint edition. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 60-61. 60-61
Nilsson, O. 1987. Recension/Book review: Lindroth, C. H. 1985-1986. The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Vol. 1-2. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 61-62. 61-62
Struwe, I. 1987. Recension/Book review: van der Goot, V. S. 1986. Zweefvliegen in kleur; Violovitsh, N. A. 1983. Siberian Syrphidae. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 62. 62
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 62-64. 62-64
Andersson, H., Coulianos, C.-C., Ehnström, B., Hammarstedt, O., Imby, L., Janzon, L.-Å., Lindelöw, Å., & Waldén, H. W. 1987. Hotade evertebrater i Sverige [Threatened invertebrates in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 65-75. 65-75
Upprop: XVIII International Congress of Entomology Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 75. 75
Meddelanden/Notices: Från det XX Nordiska Entomologmötet Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 76. 76
Svensson, I. 1987. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1986 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1986] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 77-82. 77-82
Andersson, H. 1987. Recension/Book review: Bächli, G. & Burla, H. 1986. Insecta Helvetica. Diptera Drosophilidae.   Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 83. 83
Ronqvist, F. 1987. Recension/Book review: Fältbiologerna. 1986. Knuffa för insekter. Del 2. Entomologisk tidskrift vol. 108 (3),   s. 83-84. 83-84
Gertsson, C.-A. 1987. Den svenska mjöllusfaunan [The Swedish whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae)] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 85-91. 85-91
Bengtsson, B. Å. 1987. Recension/Book review:  Palm, E. 1986. Nordeuropas pyralider. Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 91-92. 91-92
Addendum: Ent. Tidskr. 108(1-2: s. 33-43 Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 92. 92
Nilsson, A. N. & Olmi, M. 1987. A key to the females of Fennoscandian Dryops Olivier (Coleoptera: Dryopidae) [Bestämningsnyckel till honorna av de fennoskandiska Dryops-arterna (Coleoptera: Dryopidae)] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 93-98. 93-98
Gärdenfors, U. 1987. Recension/Book review: Starý, P. 1987. Subject bibliography of aphid parasitoids of the World   1758-1982. Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 98. 98
Nilsson, A. N. 1987. Larval morphology of Fennoscandian Oreodytes Seidlitz (Coleoptera: Dytiscidae), with notes on   hydroporine leg chaetotaxy and taxonomy [De fennoskandiska Oreodytes-arternas larver (Coleoptera: Dytiscidae)] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 99-108. 99-108
Bengtsson, B. Å. 1987. Recension/Book review: Zaguljaev, A. K. et al. 1986. Opredelitel’ nasekomych evropejskoj chasti SSSR 4(3). Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 108. 108
Gullefors, B. & Sjöberg, G. 1987. Nattsländor (Trichoptera) fångade nedströms ett kraftverk i Ljusnan, Härjedalen [Caddis flies (Trichoptera) captured downstream a hydroelectric dam in the river Ljusnan in Central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 109-116. 109-116
Meddelanden/Notices. Insektskurser i Dalom. Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 116. 116
Rehnberg, K. 1987. Intressanta observationer av ädelfjärilar [Interesting observations of nymphalid butterflies (Lep.; Nymphalidae)] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 117-118. 117-118
Nilsson, A. N. & Bondestad, L. 1987. Några intressanta insektfynd från Råne älv [Some interesting records of aquatic insects from the Råneälven river in northern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 118-119. 118-119
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 120. 120
Hedström, L. & Jonsson, S. 1987. Till minnet av Thure Palm. Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 121-122. 121-122
Lundberg, S., Palm, T. & Trottestam, O. 1987. Skalbaggsstudier, på Siciliens nordkust. II. Gräsmark, flodmynningar,   havsstrand m. m. [Coleoptera from the northern Sicilian coast. II. Grassland, river-mouths, sea shores etc.] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 123-129. 123-129
Gullefors, B. 1987. Recension/Book review: Bournaud, M. & Tachet, H. (eds.). 1987. Proceedings of the Fifth   International Symposium on Trichoptera. Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 129 & 158. 129 & 158
Ryrholm, N. & Källander, C. F. R. 1987. Invasionen av Autographa mandarina (Lepidoptera, Noctuidae) i östra Sverige 1985 [The invasion of Autographa mandarina (Lepidoptera, Noctuidae) in eastern Sweden 1985] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 130-134. 130-134
Jaenson, T. G. T. 1987. Recension/Book review: Sauer, J. R. & Hair, J. A. (eds.). 1986. Morphology, physiology, and behavioral biology of ticks Entomologisk tidskrift vol. 108   (4), s. 134. 134
Palmqvist, G. 1987. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1986 [Interesting records of Macrolepidoptera in Sweden during 1986] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 135-139. 135-139
Bengtsson, B. Å. 1987. Recension/Book review: Svensson, I. et al. 1987. Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 139-140. 139-140
Jaenson, T. G. T. 1987. Fästingöverförd Borrelia-infektion (erythema chronicum migrans-sjukdom) i Sverige — en översikt [Tick-borne Borrelia infection (erythema chronicum migrans disease) in Sweden—a review] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 141-148. 141-148
Nilsson, A. 1987. Recension/Book review: Hansen, M. 1987. The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 148. 148
Hedström, L. 1987. Svenska insektfynd–rapport 3 [Swedish insect records–report 3] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 149-158. 149-158
Holm, Å. 1987. Några för Sverige nya spindelarter (Araneae) [Some spiders (Araneae) new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 159-165. 159-165
Kullenberg, B. & Svensson, B. G. 1987. Apidologen Bo?ek Tkalc? 60 år [The apidologist Bo?ek Tkalc? 60 years] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 166. 166
Hansson, C. 1987. New records of Swedish Eulophidae and Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea), with data on host species [Nya värd- och utbredningsuppgifter för svenska Eulophidae och Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea)] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 167-173. 167-173
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 174. 174
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 112 (1991). Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 175-176. 175-176