Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 108, 1987

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Huvudredaktör: Anders N. Nilsson
Tryckeri: Borgströms, Motala
ISSN 0013-886x

ET 1987 1-2 omslag ET 1987 3 omslag ET 1987 4 omslag
Utgivningsdatum: Nr 1-2, sid 1-64, 13 mars 1987; Nr 3, sid 65-120, 31 maj 1987; nr 4, sid 121-176, 20 oktober 1987.

Redaktörens ord. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 1. 1
Lundqvist, L. & Stenmark, A. 1987. Nordiskt acarologisymposium 1986. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 1-2 & 28. 1-2 & 28
Lundqvist, L. 1987. Bibliografi och checklist över Sveriges oribatider (Acari: Oribatei) [Checklist of Swedish oribatids ( Acari: Oribatei). 1941-1985] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 3-12. 3-12
Upprop: stipendier Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 12. 12
Lehtinen, P. T. 1987. Association of uropodid, prodinychid. polyaspidid, antennophorid, sejid, microgynid, and zerconid mites with ants [Myrgäster inom kvalsterfamiljerna Uropodidae, Prodinychidae, Polyaspididae , Antennophoridae, Sejidae, Microgynidae och Zerconidae] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 13-20. 13-20
Edland, T. 1987. Rovmiddar (Phytoseiidae) på frilandsvekstar i Norge [Predacious mites (Phytoseiidae) on field grown plants in Norway] Entomologisk tidleht 21-22
Upprop: stipendier. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 22. 22
Hallas, T. E. & Gravesen, S. 1987. Succession af mider og svampe i foderhö i Island [Succession of mites and microfungi in stored hay in Iceland] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 23-27. 23-27
Douwes, P. 1987. Recension/Book review: Beattie, A. J. 1985. The evolutionary ecology of ant-plant mutualisms. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 27-28. 27-28
Danell, E. 1987. Observations of mites on moths. esp. Noctuidae. in central Sweden –a summary of an ongoing project [Observationer av kvalster på uppländska storfjärilar, särskilt hos fam. Noctuidae] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 29-30. 29-30
   
Kropczvnska, D. & Tuovinen, T. 1987. Predatory mites (Acarina: Phytoseiidae) on apple-trees in Finland [Rovlevande kvalster på äppelträd i Finland] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 31-32. 31-32
Palmqvist, G. 1987. Recension/Book review: Karsholt, O et al. 1985. Katalog över de danske Sommerfugle. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 32. 32
Mentzer, E. von & Moberg, A. 1987. Agrotis luehri sp. n. from Norway and its relation to the group Agrotis fatidica (Hübner) (Lepidoptera, Noctuidae) [Agrotis luehri sp. n. från Norge och dess relation till gruppen Agrotis fatidica (Hübner) (Lepidoptera, Noctuidae)] (Addendum s./p. 92) Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 33-43. 33-43
Pettersson, R. 1987. Recension/Book review: Ehnström, B. & Walden, H. W. 1986. Faunavård i skogsbruket. Del 2 den lägre faunan. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 44. 44
Lundberg, S., Palm, T. & Trottestam, O. 1987. Skalbaggsstudier på Siciliens nordkust. 1. Ekskog vid Gibilmanna [Coleoptera from the northern Sicilian coast. 1. Oak forest at Gibilmanna] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 45-54. 45-54
Upprop: tillägg skalbaggskatalogen. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 54. 54
Källander, C. & Ryrholm, N. 1987. Cyclophora puppillaria (Hb.), en för Sverige ny mätare [The first Swedish record of Cyclophora puppillaria (Hb.) (Lep.: Geometridae)] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 55-56. 55-56
Persson, B. 1987. Nya landskapsfynd av skalbaggar [New provincial records of Swedish Coleoptera] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 56-58. 56-58
Sahlen, G. & Medquist, L. 1987. Flicksländan Ischnura pumilio (Charp.) på Gotland [A population of Ischnura pumilio   (Charp.) on the island of Gotland (Odonata: Coenagrionidae)] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 58-59. 58-59
Palm, T. 1987. Varning för Attagenus woodroffei som skadegörare i insektsamlingar [Beware of Attagenus woodroffei Halst. & Green as a destroyer of insect collections] Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 59-60. 59-60
Nilsson, A. 1987. Recension/Book review: Mandahl-Barth, G. 1986. Vad jag finner i sjö och å. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 60. 60
Mentzer, E. von 1987. Recension/Book review: Culot, .1. 1986. Noctuelles et Géométres d’Europe. Reprint edition. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 60-61. 60-61
Nilsson, O. 1987. Recension/Book review: Lindroth, C. H. 1985-1986. The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Vol. 1-2. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 61-62. 61-62
Struwe, I. 1987. Recension/Book review: van der Goot, V. S. 1986. Zweefvliegen in kleur; Violovitsh, N. A. 1983. Siberian Syrphidae. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 62. 62
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 108 (1-2), s. 62-64. 62-64
Andersson, H., Coulianos, C.-C., Ehnström, B., Hammarstedt, O., Imby, L., Janzon, L.-Å., Lindelöw, Å., & Waldén, H. W. 1987. Hotade evertebrater i Sverige [Threatened invertebrates in Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 65-75. 65-75
Upprop: XVIII International Congress of Entomology Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 75. 75
Meddelanden/Notices: Från det XX Nordiska Entomologmötet Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 76. 76
Svensson, I. 1987. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1986 [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1986] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 77-82. 77-82
Andersson, H. 1987. Recension/Book review: Bächli, G. & Burla, H. 1986. Insecta Helvetica. Diptera Drosophilidae.   Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 83. 83
Ronqvist, F. 1987. Recension/Book review: Fältbiologerna. 1986. Knuffa för insekter. Del 2. Entomologisk tidskrift vol. 108 (3),   s. 83-84. 83-84
Gertsson, C.-A. 1987. Den svenska mjöllusfaunan [The Swedish whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae)] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 85-91. 85-91
Bengtsson, B. Å. 1987. Recension/Book review:  Palm, E. 1986. Nordeuropas pyralider. Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 91-92. 91-92
Addendum: Ent. Tidskr. 108(1-2: s. 33-43 Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 92. 92
Nilsson, A. N. & Olmi, M. 1987. A key to the females of Fennoscandian Dryops Olivier (Coleoptera: Dryopidae) [Bestämningsnyckel till honorna av de fennoskandiska Dryops-arterna (Coleoptera: Dryopidae)] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 93-98. 93-98
Gärdenfors, U. 1987. Recension/Book review: Starý, P. 1987. Subject bibliography of aphid parasitoids of the World   1758-1982. Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 98. 98
Nilsson, A. N. 1987. Larval morphology of Fennoscandian Oreodytes Seidlitz (Coleoptera: Dytiscidae), with notes on   hydroporine leg chaetotaxy and taxonomy [De fennoskandiska Oreodytes-arternas larver (Coleoptera: Dytiscidae)] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 99-108. 99-108
Bengtsson, B. Å. 1987. Recension/Book review: Zaguljaev, A. K. et al. 1986. Opredelitel’ nasekomych evropejskoj chasti SSSR 4(3). Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 108. 108
Gullefors, B. & Sjöberg, G. 1987. Nattsländor (Trichoptera) fångade nedströms ett kraftverk i Ljusnan, Härjedalen [Caddis flies (Trichoptera) captured downstream a hydroelectric dam in the river Ljusnan in Central Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 109-116. 109-116
Meddelanden/Notices. Insektskurser i Dalom. Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 116. 116
Rehnberg, K. 1987. Intressanta observationer av ädelfjärilar [Interesting observations of nymphalid butterflies (Lep.; Nymphalidae)] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 117-118. 117-118
Nilsson, A. N. & Bondestad, L. 1987. Några intressanta insektfynd från Råne älv [Some interesting records of aquatic insects from the Råneälven river in northern Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 118-119. 118-119
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 108 (3), s. 120. 120
Hedström, L. & Jonsson, S. 1987. Till minnet av Thure Palm. Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 121-122. 121-122
Lundberg, S., Palm, T. & Trottestam, O. 1987. Skalbaggsstudier, på Siciliens nordkust. II. Gräsmark, flodmynningar,   havsstrand m. m. [Coleoptera from the northern Sicilian coast. II. Grassland, river-mouths, sea shores etc.] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 123-129. 123-129
Gullefors, B. 1987. Recension/Book review: Bournaud, M. & Tachet, H. (eds.). 1987. Proceedings of the Fifth   International Symposium on Trichoptera. Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 129 & 158. 129 & 58
Ryrholm, N. & Källander, C. F. R. 1987. Invasionen av Autographa mandarina (Lepidoptera, Noctuidae) i östra Sverige 1985 [The invasion of Autographa mandarina (Lepidoptera, Noctuidae) in eastern Sweden 1985] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 130-134. 130-134
Jaenson, T. G. T. 1987. Recension/Book review: Sauer, J. R. & Hair, J. A. (eds.). 1986. Morphology, physiology, and behavioral biology of ticks Entomologisk tidskrift vol. 108   (4), s. 134. 134
Palmqvist, G. 1987. Intressanta fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1986 [Interesting records of Macrolepidoptera in Sweden during 1986] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 135-139. 135-139
Bengtsson, B. Å. 1987. Recension/Book review: Svensson, I. et al. 1987. Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 139-140. 139-140
Jaenson, T. G. T. 1987. Fästingöverförd Borrelia-infektion (erythema chronicum migrans-sjukdom) i Sverige — en översikt [Tick-borne Borrelia infection (erythema chronicum migrans disease) in Sweden—a review] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 141-148. 141-148
Nilsson, A. 1987. Recension/Book review: Hansen, M. 1987. The Hydrophiloidea (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 148. 148
Hedström, L. 1987. Svenska insektfynd–rapport 3 [Swedish insect records–report 3] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 149-158. 149-158
Holm, Å. 1987. Några för Sverige nya spindelarter (Araneae) [Some spiders (Araneae) new to Sweden] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 159-165. 159-165
Kullenberg, B. & Svensson, B. G. 1987. Apidologen Bo?ek Tkalc? 60 år [The apidologist Bo?ek Tkalc? 60 years] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 166. 166
Hansson, C. 1987. New records of Swedish Eulophidae and Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea), with data on host species [Nya värd- och utbredningsuppgifter för svenska Eulophidae och Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea)] Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 167-173. 167-173
Föreningsmeddelanden. Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 174. 174
Innehåll/Contents i Entomologisk Tidskrift vol. 112 (1991). Entomologisk tidskrift vol. 108 (4), s. 175-176. 175-176

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.