Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Ragnar Hall
Tryckeri: Berlings Skogs tryckeri, Trelleborg
ISSN 0013-886x

1999 nr1_2 omslag 1999 nr3 omslag 1999 nr4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1-2, sid. 1-80, maj 1999.  Nr 3, sid. 81-132, september 1999.  Nr 4, sid. 133-201, december 1999.

 

Berglind, S.-Å., EngblomE. & Lingdell, P.-E. 1999. Naturligt sällsynta, hotade eller förbisedda?   Nattsländorna Semblis phalaenoides och S. atrata i Sverige. [Naturally rare, threatened, or overlooked? Semblis phalaenoides and S. atrata (Trichoptera, Phryganeidae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 1-16. 1-16
Jonsson, L. J., & Wilander, P. 1999. Är getingspindeln, Argiope bruennichi, etablerad i Sverige? [Is the Wasp spider, Argiope bruennichi, established in Sweden?] Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 17-21. 17-21
Sahlén, G. 1999. Recension: Fogh Nielsen, O. 1998. De danske guldsmede. Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 21-22. 21-22
Svensson, I. 1999. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1998. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1998.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 23-35. 23-35
Andersson, R. &  Nilsson, S. G. 1999. Upprop: Upprop om vedlevande Lucanidae, Scarabaeidae och Elateridae! Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 36. 36
Palmqvist, G. & Hellberg, H. 1999. Coleophora paeltsaella (Lepidoptera, Coleophoridae), a new species of Microlepidoptera described from northern Sweden. Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 37-42. 37-42
Errata/Rättelse: i ”First record   of Setodes punctatzs (Trichoptera: Leptoceridae) in NW Europé”. Ent.   Tidskr. 119 (1) 1998. Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 42. 42
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 1999. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 1998. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga- and tundraregions of Sweden 1998.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 43-53. 43-53
Annons: Säljes. Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 53. 53
Bengtsson, B. Å. 1999. Recension: Nauman, C.M., Tarmann, G.M. & Tremewan, W.G. 1999. The Western Palaearctic Zygaenidae. Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 54-56. 54-56
Kronestedt, T. 1999. Per Lindskog – en minnesteckning. [Per Lindskog – in memorian.] Entomologisk   tidskrift vol. 120 (1-2), s. 57-58. 57-58
Palmqvist, G. & HellbergH. 1999. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1998. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 1998.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 59-74. 59-74
Danielsson, R. 1999. Recension: Sabella, G. 1998. Pselafidi di Sicilia. Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 74. 74
Danielsson, R. 1999. Recension: Hansen, M. 1998. World Catalogue of Insects Volume 1. Hydraenidae (Coleoptera). Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 75-76. 75-76
Danielsson, R. 1999. Recension: Forslund, M. (redaktör). 1997. Natur i Östra Småland. Entomologisk   tidskrift vol. 120 (1-2), s. 77-78. 77-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 79-80. 79-80
Hansson, C. 1999. Fauna- och florainventeringar i Costa Rica – ett initiativ att kartlägga den biologiska mångfalden i ett tropiskt område. [Fauna and flora inventories in Costa Rica – an initiative to survey the biodiversity in a tropical area.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 81-92. 81-92
Kobro, S. & NittérusK. 1999. Tripsar (Thysanoptera) i döda björkar. [Thrips (Thysanoptera) in dead birches.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 93-98. 93-98
Hall, R. 1999. Recension: Menzel, P. & Dálusio, F. 1998. Man Eating Bugs. The art and science of eating insects. Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 99-100. 99-100
Annons: Säljes. Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 100. 100
Wallin, H., Lindelöw, Å., Roos, P. & Holmer, M. 1999. Strimmiga sammetslöparen (Chlaenius quadrisulcatus (Paykull)) (Coleoptera, Carabidae) i norra Uppland – aktivitet, käkslitage och ålder. [The hairy ground beetle (Chlaenius quadrisulcatus (Paykull)) (Coleoptera, Carabidae) in central Sweden – activity,   mandible wear and age.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 101-110. 101-110
Bartsch, H. 1999. Recension: Nielsen, T.R. 1999. Check-list and distribution maps of Norwegian Hoverflies, with description of Platycheirus laskai nov. sp. (Siptera, Syrphidae). Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 111-112. 111-112
Wikars, L.-O. 1999. Errata/Rättelse: I Ent. Tidskr. 118 (4): 155-169. Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 112. 112
Hagström, T., &   Ljungberg, H. 1999. Växthuskackerlackan Pycnoscelus surinamensis (L.)   (Blattodea, Panchloridae) etablerad i Sverige. [The Surinam Cockroach Pycnoscelus surinamensis (L.) (Blattodea, Panchloridae) established in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 113-115. 113-115
Forshage, M. & Ljungberg, H. 1999. Upprop: rapportera fynd av dynglevande bladhorningar (Coleoptera: Scarabaeidae). Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 115-116. 115-116
Ericson, B. 1999. Nya fynd av rapsbaggar (Coleoptera, Nitidulidae, Meligethes) med tre för Sverige nya arter. [New finds of nitidulid beetles (Coleoptera, Nitidulidae, Meligethes) with three to Sweden new species.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 117-125. 117-125
Hagström, T. 1999. Recension: Douwes, P., Hall, R., Hansson, C & Sandhall, Å. 1999. Insekter. En fälthandbok Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 126. 126
Sörensson, M. 1999. Rapsbaggen Meligethes caudatus Guillebeau i Sverige. [Meligethes caudatus   Guillebeau in Sweden (Coleoptera, Nitidulidae).] Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 127-128. 127-128
Hall, R. 1999. Recension: Wiggins, G.B. 1998. The Caddisfly Family Phryganeidae (Trichoptera). Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 129. 129
Douwes, P. 1999. Recension: Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha. Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 130. 130
Ranius, T. 1999. Recension: Hultengren, S. & Nitare, J. 1999. Instruktion för inventering av grova lövträd i södra Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 131. 131
Carlberg, U. 1999. Recension: Kurihara, N. & Miyamoto, J. 1998. Chirality in Agrochemicals. Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 132. 132
Hall, R. & ForslundM. 1999. Svenska landskapsinsekter utsedda. [Insects representing Swedish provinces selected.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 133-142. 133-142
Palm, E. 1999. Nye arter og landskabsfund for snudebiller (Coleoptera, Curculionidae) i Sverige. (New species and new province records of weevils (Coleoptera, Curculionidae) from Sweden.) Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 143-147. 143-147
Wedelin, M. 1999. Recension: Macek, J & Cervenka, V. 1999. The Colour Guide to Caterpillars of Central Europe. Moths I. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 148. 148
Forslund, M. 1999. Tionde Svenska Entomologmötet 18-20 juni 1999 på Öland. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 149-154. 149-154
Nodmar, O. 1999. Rypobius praetermissus Bowestead, 1999 (Coleoptera, Corylophidae) – en för Sverige   nygammal skalbagge. [A corylophid beetle (Coleoptera, Corylophidae, Rypobius) which has been misplaced.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 155. 155
Forslund, M. 1999. Debatt: Debatt om avmaskningsmedel Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 156. 156
Engelmark, R. 1999. Dungflies (Diptera, Scathophagidae) collected by the Swedish-Russian tundra ecology expedition ‘94, with the description of two new species Nanna indotatum and Cochliarium sibiricum. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 157-167. 157-167
Ehnström, B. 1999. Meddelande: Utdelande av 1996 års Naturvårdspris Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 168. 168
Annons: Säljes Entomologisk tidskrift   vol. 120 (4), s. 168. 168
Andersson, H. 1999. Rödlistade eller sällsynta evertebrater knutna till ihåliga, murkna eller savande träd samt trädsvampar i Lunds stad. [Red-listed or rare invertebrates associated with hollow, rotting, or sapping trees or polypores in the town of Lund.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 169-183. 169-183
Carlberg, U. 1999. Recension: Brock, P.D. 1999. The Amazing World of Stick and Leaf-Insects – The Amateur Entomologist´s Society, vol. 26. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 184. 184
Ljungberg, H. 1999. Svenska namn på våra jordlöpararter (Coleoptera, Carabidae). [Swedish names for the Swedish ground beetle species (Coleoptera, Carabidae).] Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 185-195. 185-195
Nilsson, A. 1999. Recension: Sartori, M. & Landolt, P. 1999. Ephemeroptera – Atlas. Fauna Helvetica 3. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 196. 196
Bengtsson, B. Å. 1999. Recension: Elsner, G., Huemer, P. & Tokár, Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 197-198. 197-198
Bengtsson, B. Å. 1999. Recension: Huemer, P. & Karsholt, O. 1999. Gelechiidae I. Microlepidoptera of Europe, Volume 3. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 198-199. 198-199
Bengtsson, B. Å. 1999. Recension: Efetov, K.A. & Tarmann, G.M. 1999. Forester Moths. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 199-200. 199-200
Ferrer, J. 1999. Fynd av Blaps sinuaticollis suecica Ferrer & Picka (Coleoptera, Tenebrionidae) på Öland. [A new find of Blaps sinuaticollis suecica (Coleoptera, Tenebrionidae) in Öland.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 201. 201
Föreningsinformation:  Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s.   202. 202
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 120 1999 Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 203-204. 203-204
1999 36
1999 36
1999 36.pdf
949.3 KiB
430 Downloads
Detaljer...
1999 1 16
1999 1 16
1999 1_16.pdf
1.9 MiB
1165 Downloads
Detaljer...
1999 17 21
1999 17 21
1999 17_21.pdf
505.0 KiB
953 Downloads
Detaljer...
1999 21 22
1999 21 22
1999 21_22.pdf
222.0 KiB
420 Downloads
Detaljer...
1999 23 35
1999 23 35
1999 23_35.pdf
1.4 MiB
992 Downloads
Detaljer...
1999 37 42
1999 37 42
1999 37_42.pdf
678.8 KiB
1302 Downloads
Detaljer...
1999 42
1999 42
1999 42.pdf
905.3 KiB
574 Downloads
Detaljer...
1999 43 53
1999 43 53
1999 43_53.pdf
1.1 MiB
673 Downloads
Detaljer...
1999 54 56
1999 54 56
1999 54_56.pdf
325.3 KiB
588 Downloads
Detaljer...
1999 57 58
1999 57 58
1999 57_58.pdf
2.5 MiB
636 Downloads
Detaljer...
1999 59 74
1999 59 74
1999 59_74.pdf
1.7 MiB
1330 Downloads
Detaljer...
1999 74
1999 74
1999 74.pdf
881.4 KiB
635 Downloads
Detaljer...
1999 75 76
1999 75 76
1999 75_76.pdf
198.5 KiB
661 Downloads
Detaljer...
1999 77 78
1999 77 78
1999 77_78.pdf
2.4 MiB
487 Downloads
Detaljer...
1999 79 80
1999 79 80
1999 79_80.pdf
2.1 MiB
567 Downloads
Detaljer...
1999 81 92
1999 81 92
1999 81_92.pdf
1.4 MiB
885 Downloads
Detaljer...
1999 93 98
1999 93 98
1999 93_98.pdf
580.8 KiB
841 Downloads
Detaljer...
1999 99 100
1999 99 100
1999 99_100.pdf
2.3 MiB
712 Downloads
Detaljer...
1999 101 110
1999 101 110
1999 101_110.pdf
1.1 MiB
728 Downloads
Detaljer...
1999 111 112
1999 111 112
1999 111_112.pdf
2.2 MiB
575 Downloads
Detaljer...
1999 112
1999 112
1999 112.pdf
1.0 MiB
444 Downloads
Detaljer...
1999 113 115
1999 113 115
1999 113_115.pdf
301.5 KiB
618 Downloads
Detaljer...
1999 115 116
1999 115 116
1999 115_116.pdf
1.6 MiB
458 Downloads
Detaljer...
1999 117 125
1999 117 125
1999 117_125.pdf
1.0 MiB
1004 Downloads
Detaljer...
1999 126
1999 126
1999 126.pdf
1.3 MiB
702 Downloads
Detaljer...
1999 127 128
1999 127 128
1999 127_128.pdf
201.2 KiB
452 Downloads
Detaljer...
1999 129
1999 129
1999 129.pdf
1.4 MiB
397 Downloads
Detaljer...
1999 130
1999 130
1999 130.pdf
1.0 MiB
405 Downloads
Detaljer...
1999 131
1999 131
1999 131.pdf
1.3 MiB
847 Downloads
Detaljer...
1999 132
1999 132
1999 132.pdf
1.0 MiB
446 Downloads
Detaljer...
1999 133 142
1999 133 142
1999 133_142.pdf
1.2 MiB
992 Downloads
Detaljer...
1999 143 147
1999 143 147
1999 143_147.pdf
517.5 KiB
1107 Downloads
Detaljer...
1999 148
1999 148
1999 148.pdf
1.2 MiB
409 Downloads
Detaljer...
1999 149 154
1999 149 154
1999 149_154.pdf
715.6 KiB
615 Downloads
Detaljer...
1999 155
1999 155
1999 155.pdf
905.3 KiB
964 Downloads
Detaljer...
1999 156
1999 156
1999 156.pdf
1.0 MiB
395 Downloads
Detaljer...
1999 157 167
1999 157 167
1999 157_167.pdf
1.1 MiB
1101 Downloads
Detaljer...
1999 168
1999 168
1999 168.pdf
1.1 MiB
478 Downloads
Detaljer...
1999 169 183
1999 169 183
1999 169_183.pdf
1.5 MiB
588 Downloads
Detaljer...
1999 184
1999 184
1999 184.pdf
1.1 MiB
406 Downloads
Detaljer...
1999 185 195
1999 185 195
1999 185_195.pdf
1.0 MiB
1265 Downloads
Detaljer...
1999 196
1999 196
1999 196.pdf
804.1 KiB
349 Downloads
Detaljer...
1999 197 200
1999 197 200
1999 197_200.pdf
428.5 KiB
585 Downloads
Detaljer...
1999 201
1999 201
1999 201.pdf
1.0 MiB
768 Downloads
Detaljer...
1999 202
1999 202
1999 202.pdf
959.0 KiB
360 Downloads
Detaljer...
1999 203 204
1999 203 204
1999 203_204.pdf
1.8 MiB
411 Downloads
Detaljer...

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.