Sök
Stäng denna sökruta.

Entomologisk Tidskrift Vol. 120, 1999

Utgivare: Sveriges Entomologiska Förening
Ansvarig utgivare: Markus Forslund
Redaktör: Ragnar Hall
Tryckeri: Berlings Skogs tryckeri, Trelleborg
ISSN 0013-886x

1999 nr1_2 omslag 1999 nr3 omslag 1999 nr4 omslag

Utgivningsdatum: Nr 1-2, sid. 1-80, maj 1999.  Nr 3, sid. 81-132, september 1999.  Nr 4, sid. 133-201, december 1999.

 

Berglind, S.-Å., EngblomE. & Lingdell, P.-E. 1999. Naturligt sällsynta, hotade eller förbisedda?   Nattsländorna Semblis phalaenoides och S. atrata i Sverige. [Naturally rare, threatened, or overlooked? Semblis phalaenoides and S. atrata (Trichoptera, Phryganeidae) in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 1-16. 1-16
Jonsson, L. J., & Wilander, P. 1999. Är getingspindeln, Argiope bruennichi, etablerad i Sverige? [Is the Wasp spider, Argiope bruennichi, established in Sweden?] Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 17-21. 17-21
Sahlén, G. 1999. Recension: Fogh Nielsen, O. 1998. De danske guldsmede. Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 21-22. 21-22
Svensson, I. 1999. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1998. [Remarkable records of Microlepidoptera in Sweden during 1998.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 23-35. 23-35
Andersson, R. &  Nilsson, S. G. 1999. Upprop: Upprop om vedlevande Lucanidae, Scarabaeidae och Elateridae! Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 36. 36
Palmqvist, G. & Hellberg, H. 1999. Coleophora paeltsaella (Lepidoptera, Coleophoridae), a new species of Microlepidoptera described from northern Sweden. Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 37-42. 37-42
Errata/Rättelse: i ”First record   of Setodes punctatzs (Trichoptera: Leptoceridae) in NW Europé”. Ent.   Tidskr. 119 (1) 1998. Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 42. 42
Ryrholm, N. & Ohlsson, A. 1999. Intressanta fynd av fjällfjärilar i Sverige 1998. [Interesting records of Lepidoptera in the taiga- and tundraregions of Sweden 1998.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 43-53. 43-53
Annons: Säljes. Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 53. 53
Bengtsson, B. Å. 1999. Recension: Nauman, C.M., Tarmann, G.M. & Tremewan, W.G. 1999. The Western Palaearctic Zygaenidae. Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 54-56. 54-56
Kronestedt, T. 1999. Per Lindskog – en minnesteckning. [Per Lindskog – in memorian.] Entomologisk   tidskrift vol. 120 (1-2), s. 57-58. 57-58
Palmqvist, G. & HellbergH. 1999. Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 1998. [Remarkable records of Macrolepidoptera in Sweden 1998.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 59-74. 59-74
Danielsson, R. 1999. Recension: Sabella, G. 1998. Pselafidi di Sicilia. Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 74. 74
Danielsson, R. 1999. Recension: Hansen, M. 1998. World Catalogue of Insects Volume 1. Hydraenidae (Coleoptera). Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 75-76. 75-76
Danielsson, R. 1999. Recension: Forslund, M. (redaktör). 1997. Natur i Östra Småland. Entomologisk   tidskrift vol. 120 (1-2), s. 77-78. 77-78
Föreningsinformation: Entomologisk tidskrift vol. 120 (1-2), s. 79-80. 79-80
Hansson, C. 1999. Fauna- och florainventeringar i Costa Rica – ett initiativ att kartlägga den biologiska mångfalden i ett tropiskt område. [Fauna and flora inventories in Costa Rica – an initiative to survey the biodiversity in a tropical area.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 81-92. 81-92
Kobro, S. & NittérusK. 1999. Tripsar (Thysanoptera) i döda björkar. [Thrips (Thysanoptera) in dead birches.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 93-98. 93-98
Hall, R. 1999. Recension: Menzel, P. & Dálusio, F. 1998. Man Eating Bugs. The art and science of eating insects. Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 99-100. 99-100
Annons: Säljes. Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 100. 100
Wallin, H., Lindelöw, Å., Roos, P. & Holmer, M. 1999. Strimmiga sammetslöparen (Chlaenius quadrisulcatus (Paykull)) (Coleoptera, Carabidae) i norra Uppland – aktivitet, käkslitage och ålder. [The hairy ground beetle (Chlaenius quadrisulcatus (Paykull)) (Coleoptera, Carabidae) in central Sweden – activity,   mandible wear and age.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 101-110. 101-110
Bartsch, H. 1999. Recension: Nielsen, T.R. 1999. Check-list and distribution maps of Norwegian Hoverflies, with description of Platycheirus laskai nov. sp. (Siptera, Syrphidae). Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 111-112. 111-112
Wikars, L.-O. 1999. Errata/Rättelse: I Ent. Tidskr. 118 (4): 155-169. Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 112. 112
Hagström, T., &   Ljungberg, H. 1999. Växthuskackerlackan Pycnoscelus surinamensis (L.)   (Blattodea, Panchloridae) etablerad i Sverige. [The Surinam Cockroach Pycnoscelus surinamensis (L.) (Blattodea, Panchloridae) established in Sweden.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 113-115. 113-115
Forshage, M. & Ljungberg, H. 1999. Upprop: rapportera fynd av dynglevande bladhorningar (Coleoptera: Scarabaeidae). Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 115-116. 115-116
Ericson, B. 1999. Nya fynd av rapsbaggar (Coleoptera, Nitidulidae, Meligethes) med tre för Sverige nya arter. [New finds of nitidulid beetles (Coleoptera, Nitidulidae, Meligethes) with three to Sweden new species.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 117-125. 117-125
Hagström, T. 1999. Recension: Douwes, P., Hall, R., Hansson, C & Sandhall, Å. 1999. Insekter. En fälthandbok Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 126. 126
Sörensson, M. 1999. Rapsbaggen Meligethes caudatus Guillebeau i Sverige. [Meligethes caudatus   Guillebeau in Sweden (Coleoptera, Nitidulidae).] Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 127-128. 127-128
Hall, R. 1999. Recension: Wiggins, G.B. 1998. The Caddisfly Family Phryganeidae (Trichoptera). Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 129. 129
Douwes, P. 1999. Recension: Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha. Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 130. 130
Ranius, T. 1999. Recension: Hultengren, S. & Nitare, J. 1999. Instruktion för inventering av grova lövträd i södra Sverige. Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 131. 131
Carlberg, U. 1999. Recension: Kurihara, N. & Miyamoto, J. 1998. Chirality in Agrochemicals. Entomologisk tidskrift vol. 120 (3), s. 132. 132
Hall, R. & ForslundM. 1999. Svenska landskapsinsekter utsedda. [Insects representing Swedish provinces selected.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 133-142. 133-142
Palm, E. 1999. Nye arter og landskabsfund for snudebiller (Coleoptera, Curculionidae) i Sverige. (New species and new province records of weevils (Coleoptera, Curculionidae) from Sweden.) Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 143-147. 143-147
Wedelin, M. 1999. Recension: Macek, J & Cervenka, V. 1999. The Colour Guide to Caterpillars of Central Europe. Moths I. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 148. 148
Forslund, M. 1999. Tionde Svenska Entomologmötet 18-20 juni 1999 på Öland. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 149-154. 149-154
Nodmar, O. 1999. Rypobius praetermissus Bowestead, 1999 (Coleoptera, Corylophidae) – en för Sverige   nygammal skalbagge. [A corylophid beetle (Coleoptera, Corylophidae, Rypobius) which has been misplaced.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 155. 155
Forslund, M. 1999. Debatt: Debatt om avmaskningsmedel Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 156. 156
Engelmark, R. 1999. Dungflies (Diptera, Scathophagidae) collected by the Swedish-Russian tundra ecology expedition ‘94, with the description of two new species Nanna indotatum and Cochliarium sibiricum. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 157-167. 157-167
Ehnström, B. 1999. Meddelande: Utdelande av 1996 års Naturvårdspris Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 168. 168
Annons: Säljes Entomologisk tidskrift   vol. 120 (4), s. 168. 168
Andersson, H. 1999. Rödlistade eller sällsynta evertebrater knutna till ihåliga, murkna eller savande träd samt trädsvampar i Lunds stad. [Red-listed or rare invertebrates associated with hollow, rotting, or sapping trees or polypores in the town of Lund.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 169-183. 169-183
Carlberg, U. 1999. Recension: Brock, P.D. 1999. The Amazing World of Stick and Leaf-Insects – The Amateur Entomologist´s Society, vol. 26. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 184. 184
Ljungberg, H. 1999. Svenska namn på våra jordlöpararter (Coleoptera, Carabidae). [Swedish names for the Swedish ground beetle species (Coleoptera, Carabidae).] Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 185-195. 185-195
Nilsson, A. 1999. Recension: Sartori, M. & Landolt, P. 1999. Ephemeroptera – Atlas. Fauna Helvetica 3. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 196. 196
Bengtsson, B. Å. 1999. Recension: Elsner, G., Huemer, P. & Tokár, Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 197-198. 197-198
Bengtsson, B. Å. 1999. Recension: Huemer, P. & Karsholt, O. 1999. Gelechiidae I. Microlepidoptera of Europe, Volume 3. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 198-199. 198-199
Bengtsson, B. Å. 1999. Recension: Efetov, K.A. & Tarmann, G.M. 1999. Forester Moths. Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 199-200. 199-200
Ferrer, J. 1999. Fynd av Blaps sinuaticollis suecica Ferrer & Picka (Coleoptera, Tenebrionidae) på Öland. [A new find of Blaps sinuaticollis suecica (Coleoptera, Tenebrionidae) in Öland.] Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 201. 201
Föreningsinformation:  Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s.   202. 202
Innehåll: Entomologisk tidskrift vol. 120 1999 Entomologisk tidskrift vol. 120 (4), s. 203-204. 203-204

Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Jag accepterar”.  Klicka för att läsa mer om SEF:s behandling av personuppgifter.